Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Janusz Przybylski,

dyrygent i pedagog; ur. 2 grudnia 1939, Łódź. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie dyrygentury prof. Tomasza Kiesewettera oraz klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Studia uzupełniał we Włoszech pod kierunkiem Franco Ferrary (1972). W latach 1975-76 kształcił się w Konserwatorium Leningradzkim u prof. Arwida Jansonsa. Po powrocie do kraju wykładał jako docent kontraktowy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku.

Jeszcze podczas studiów podjął pracę w orkiestrze Państwowej Filharmonii w Łodzi w charakterze altowiolisty. W 1964 roku otrzymał od ówczesnego Dyrektora Artystycznego Filharmonii Krakowskiej - Henryka Czyża propozycję objęcia kierownictwa chóru zawodowego tej instytucji. Uczestniczył w przygotowaniach chórów do nagrań płytowych Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, za co otrzymał w 1968 roku wraz z Henrykiem Czyżem i Józefem Suwarą prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki "Grand Prix du Disque".

W latach 1970-1980 był dyrektorem artystycznym Filharmonii w Olsztynie. Z początkiem 1980 roku objął funkcję kierownika muzycznego Warszawskiej Opery Kameralnej, by po dwóch latach przyjąć stanowisko zastępcy Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie. Równocześnie pracował w Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadząc jej orkiestrę symfoniczną. W latach 1984-93 był kolejno Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej, później Filharmonii Bałtyckiej. W 1992 roku ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Gdańskim. Od września 1994 roku jest Konsultantem Artystycznym Macedońskiej Opery i Baletu oraz Filharmonii w Skopie (Macedonia), których do dziś jest stałym gościnnym dyrygentem.

W latach 1997-1999 pełnił funkcję konsultanta artystycznego Filharmonii w Koszalinie i w Olsztynie. Od listopada 1999 do lutego 2000 roku odbył tournée europejskie z Orkiestrą i Baletem Teatru z St. Petersburga. Współpracował również z Teatrem Bolszoj z Mińska, Operą z Woroneża oraz Operą i Filharmonią we Lwowie, z którymi odbywał regularne koncerty zagraniczne. Od września 2003 do grudnia 2007 roku ponownie był kierownikiem muzycznym Opery Bałtyckiej, a od stycznia 2008 do lipca 2011 roku - Dyrektorem Artystycznym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Występował na wszystkich ważniejszych scenach i estradach koncertowych Polski, Rosji, Europy zachodniej, Japonii i krajach azjatyckich. Dokonał wielu nagrań płytowych, także dla potrzeb radia, telewizji i filmu.

Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień regionalnych, resortowych i państwowych. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zagranicznych np. nagrody niemieckich krytyków muzycznych za najlepsze przedstawienie roku 1986 i 1989 wystawione i prezentowane w Niemczech, odznaczenia Emiratu Kuwejtu. W październiku 2001 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w listopadzie 2006 - nagrodzony Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Medalem Św. Jakuba za upowszechnianie kultury muzycznej miasta Olsztyn, a 28 października 2007 roku - uhonorowany odznaczeniem Gloria Artis i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk za wybitny wkład w krzewieniu kultury muzycznej na Pomorzu. W sierpniu 2011 roku odznaczony został Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski. Jest także laureatem nagrody “Fryderyka” przyznawanej za wybitne nagrania płytowe.

Oprócz działalności artystycznej zajmuje się pedagogiką. Od 1991 do 2007 roku był profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Gdańsku, w której powołał klasę dyrygentury symfonicznej i operowej przy Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury. Założył także i kierował Podyplomowymi Studiami dla Dyrygentów Orkiestr Dętych. W październiku 2010 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominację profesora sztuk muzycznych. Od października 2013 roku współpracuje z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

aktualizacja: sierpień 2013 (ai)