Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jolanta Stępień (d. Markowska),

kompozytorka i pedagog; ur. 15 czerwca 1955, Łódź. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi w dwu specjalnościach: teorii muzyki pod kierunkiem prof. Franciszka Wesołowskiego (1978) i kompozycji w klasie prof. Bronisława Kazimierza Przybylskiego (1980). Jest także absolwentką Studium Pedagogicznego z zakresu teorii muzyki (1977). W latach 1979-2002 brała czynny udział w wielu warsztatach i seminariach dotyczących kompozycji instrumentalnej, muzyki elektronicznej, kształcenia słuchu oraz improwizacji fortepianowej. W latach 1997-99 uczestniczyła w kursie muzyki elektronicznej Studia Komputerowego Akademi Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, pod kierunkiem Michała Talma-Sutta i Jacka Partyki. Korzystała także z konsultacji wybitnych kompozytorów – Larsa Gunnara-Bodina (Szwecja), prof. Szabolcsa Esztenyi'ego, prof. Mariana Borkowskiego.

Swoje utwory prezentuje na koncertach muzyki współczesnej, lokalnie w środowisku łódzkim, najczęściej w ramach sesji „Musica Moderna”, a utwory pedagogiczne – w środowisku szkolnym oraz na krajowych konkursach dla dzieci i młodzieży z zakresu gry na fortepianie i akordeonie.

Oprócz działalności kompozytorskiej czynnie zajmuje się pedagogiką. W latach 1976-2011 pracowała w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi jako nauczyciel improwizacji fortepianowej, propedeutyki kompozycji, akompaniator.

W latach 1980-85 prowadziła intensywną działalność organizacyjną i społeczną w kierunku rozwoju ruchu kompozytorskiego i rozwoju muzycznego młodzieży, m.in. jako przewodnicząca Koła Młodych przy Związku Kompozytorów Polskich (1981-83) oraz członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales” (1980-85).

W zakresie pracy twórczej wykorzystuje swoje penetracje w możliwościach organizacji materiału dźwiękowego oraz formy muzycznej w kierunku minimal music. Szuka nowych rozwiązań w dziedzinie ekspresji muzycznej oraz nowego kształtowania materiału orkiestrowego. W pracy pedagogicznej głównym nurtem jej zainteresowania jest oddziaływanie na rozwój muzyczny dzieci i młodzieży poprzez działania twórcze oraz szukanie nowego systemu nauczania w kontekście zdobyczy muzyki XX i XXI wieku. Pracę twórczą kontynuuje w kierunku muzyki symfonicznej, instrumentalnej, kameralnej, chóralnej, a także utworów z przeznaczeniem pedagogicznym dla dzieci i młodzieży.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP (2005) i Złotym Medalem Zasługi RP (2011) – za całokształt pracy pedagogicznej.

aktualizacja: styczeń 2014 (ai)

kompozycje

Motywy kwiatów tryptyk na fortepian (1972)
Utwór na lewą rękę na fortepian (1972)
Inwencja na wiolonczelę, altówkę i flet (1973)
Pieśń do słów J. Iwaszkiewicza na sopran i fortepian (1973)
New Sequence cykl 7 utworów na fortepian [wersja I] (1974)
Akwatyki na smyczki i instrumenty dęte (1974)
Wariacje I na fortepian (1974)
Etiuda na lewą rękę na fortepian (1975)
Inwencja [2] na flet, altówkę i wiolonczelę (1975)
Sonata na fortepian (1975)
Wariacje II na fortepian (1975)
Fluktuacje na kwartet smyczkowy (1976)
Penetracje na kwintet dęty (1976)
Melorecytacje na mezzosopran, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (1977)
Dialogi na 2 grupy smyczkowe, perkusję i instrumenty dęte (1978)
Fluktuacje [2] na kwartet smyczkowy (1978)
Penetracje [2] na kwintet dęty (1978)
Etiuda sonorystyczna dla 3 perkusistów (1979)
Impresje gregoriańskie na 9 instrumentów dętych drewnianych (1979)
Koncert na trzy orkiestry kameralne (1980)
Mouvement na flet i kwartet smyczkowy (1980)
O trzech wesołych krasnoludkach bajka słowno-muzyczna na 4 solistów dziecięcych (w tym recytatora), chór dziecięcy i młodzieżowy oraz orkiestrę (1980)
Psalmodium na kwartet instrumentalny (1980)
Psalmy wigilijne na mezzosopran, recytatora, kameralny chór mieszany i zespół instrumentalny (1980)
Trio 80 na skrzypce, fortepian i perkusję (1980)
Trzy kaprysy i jeden antrakt liryczny na kontrabas (1980)
Impresje na baryton, altówkę i fortepian (1983)
Etiuda koncertująca na orkiestrę (1984)
Modlitwa poemat na baryton i fortepian (1985)
Postludium na akordeon i perkusję (1985)
Arabeska dla 3 perkusistów (1986)
NOkturn na skrzypce, akordeon i gitarę (1995)
RP czyli letniej pszczółki show bajka słowno-muzyczna dla dzieci (1995)
I Kwartet smyczkowy (1997)
Utwory na obój, klarnet i fagot (1997)
Czanga na taśmę (1998)
Ludowa kołysanka na trio skrzypcowe (1998)
Aria, Vilanella, Katanga na flet, harfę i 3 perkusistów (1999)
Planeta na zapiecku cykl 12 utworów na trio stroikowe (1999)
Pod zaczarowanym muchomorkiem na duet skrzypcowy (2000)
Wariacje tematyczne "NIEbieska poZiomka" cykl 7 utworów na klarnet (lub saksofon sopranowy) i fortepian (2001)
Tańczące listeczki na duet skrzypcowy i zespół perkusyjny (2002)
Jogging Music cykl 4 utworów na flet i akordeon dla dzieci (2002)
Kasztanowe koniki na duet skrzypcowy i zespół perkusyjny (2002)
...a bird; no one's own 2 pieśni na głos z fortepianem (2002)
Małe wariacje cykl 5 utworów na fortepian solo (2003)
Wędrówki cykl 7 utworów na fortepian solo dla dzieci (2003)
Bardzo niezdrowa sowa cykl 3 utworów na fortepian solo dla dzieci (2005)
W wysokim na chór a cappella (2005-2009)
Deum Exquisivi na chór a cappella (2005-2009)
Clamavi na chór a cappella (2005-2009)
In memoriam Jan Paweł II na kwartet smyczkowy (2006)
II Kwartet smyczkowy (2007)
Etarrea 9 na orkiestrę symfoniczną (2007)
Burleska na saksofon i fortepian (2008)
New Sequence cykl 7 utworów na fortepian [wersja II] (2012-13)