Polmic - FB

kompozytorzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Bohdan Mazurek,

reżyser dźwięku, kompozytor i pedagog; ur. 20 grudnia 1937, Warszawa; zm. 18 maja 2014, tamże. W latach 1957-1963 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Reżyserii Muzycznej, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Jeszcze jako student, w 1962 roku rozpoczął pracę w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie w charakterze reżysera muzycznego, kompozytora, wykonawcy i realizatora utworów muzyki elektronicznej wielu. Zrealizował tu utwory wielu znaczących polskich i zagranicznych twórców, m.in. Romana Bergera, Andrzeja Dobrowolskiego, Włodzimierza Kotońskiego, Andrzeja Markowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Bogusława Schaeffera, Tomasza Sikorskiego, Zbigniewa Turskiego i Zbigniewa Wiszniewskiego, a także Benno Ammanna, Herberta Brünam, Vittorio Gelmettiego, Lejarena Hillera, Benjamina Johnstonam, Kåre Kolberga, Arne Nordheima, Teresy Rampazzi i Tomasa Ungváry.

Jego twórczość kompozytorska obejmuje przede wszystkim muzykę elektroniczną i filmową. Jest twórcą ilustracji muzycznych do wielu filmów fabularnych, ponad stu krótkometrażowych, dokumentalnych, animowanych oraz do programów telewizyjnych i radiowych, w tym dla Teatru Polskiego Radia i teatru Telewizji, a także autorem licznych sygnałów muzycznych, czołówek dźwiękowych i przerywników muzycznych. W latach 1968-1971, we współpracy z malarzem Romanem Różyckim, stworzył kilka spektakli audiowizualnych i happeningów. Jego utwory były nagradzane na międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. w 1968 roku otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Elektronicznej w Darmouth College w Hanoverze (New Hampsire, Stany Zjednoczone) za kompozycję Bozzetti.

W 1972 roku brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. W latach 1974-1990 wykładał w Akademii Muzycznej w Warszawie kompozycję muzyki elektronicznej, teorię muzyki, dyrygenturę oraz reżyserię dźwięku. W 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie gościnnie nauczał kompozycji na Uniwersytecie Stanowym Illinois w Urbanie oraz – jako Artist-in-Residence – w Mühlenberg College w Pensylwanii, a także na Uniwersytecie Leigh, Moravian College i Lafayette College.

Prowadził cykliczne audycje radiowe, propagujące muzykę współczesną i elektroniczną pt. Panorama Muzyki Elektronicznej, programy dla dzieci pt. Muzyczne hokus-pokus i serię programów o muzyce ludowej pt. Od Chłopa do Bartóka. Napisał też wiele artykułów i esejów o muzyce elektronicznej.

Był członkiem „Grupy Krakowskiej” – stowarzyszenia artystów poszukujących nowych form wyrazu w sztuce współczesnej.

W 2008 roku, z okazji obchodów 50-lecia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia otrzymał dyplom za szczególny wkład w jego rozwój i sukcesy oraz osiągnięcia twórcze.

aktualizacja: czerwiec 2014 (ai)

kompozycje

Bozzetti na taśmę (1967)
Muzyka do filmu animowanego Eureka, reż. A. Ledwig (1968)
Epitafium (Epitafium na śmierć Jana Palacha) na taśmę (1969)
Sinfonia rustica (1970)
Muzyka do filmu animowanego Obywatel Makbet, reż. A. Ledwig (1970)
Muzyka do filmu animowanego Znaki, reż. M. Kijowicz i R. Kuziemski (1971)
Muzyka do filmu fabularnego System, reż. J. Majewski (1971)
Muzyka do filmu fabularnego Okno zabite deskami, reż. J. Majewski (1971)
Muzyka do filmu animowanego Droga, reż. M. Kijowicz (1971)
Muzyka do filmu dokumentalnego Bykowi chwała, reż. A. Papuziński (1971)
Muzyka do filmu fabularnego Trzeba zabić tę miłość, reż. J. Morgenstern (1972)
Muzyka do filmu fabularnego Markheim, reż. J. Majewski (1972)
Muzyka do filmu fabularnego Dama pikowa, reż. J. Morgenstern (1972)
Muzyka do filmu animowanego Winda, reż. J. Kucia (1973)
Epizody na taśmę (1973)
Canti na taśmę (1973)
Muzyka do filmu animowanego W trawie, reż. J. Kalina (1974)
Muzyka do filmu dokumentalnego Polska - człowiek - gospodarka, reż. I. Kamieńska i A. Piekutowski (1974)
Muzyka do filmu animowanego Manhattan, reż. M. Kijowicz  (1974)
Muzyka do filmu dokumentalnego Kronika fabryki fajansu, reż. A. Papuziński (1974)
Sny dziecięce na taśmę (1976)
Ballada na taśmę (1976)
Preludium na taśmę (1977)
Muzyka do filmu animowanego Kikut, reż. J. Kalina  (1978)
Muzyka do filmu animowanego A-B, reż. M. Kijowicz (1978)
Mała symfonia elektroniczna na taśmę (1979)
Daisy Story na taśmę (1979)
Muzyka do filmu animowanego Martwy cień, reż. A. Klimowski (1980)
Sześć preludiów elektronicznych na taśmę (1981)
Muzyka do filmu animowanego Solo na ugorze, reż. J. Kalina  (1981)
Muzyka do filmu animowanego Bałtyk... a sprawa polska, reż. K. Dębowski  (1981)
Polnische Lieder ohne Worte na taśmę (1982)
Muzyka do filmu animowanego Sad, reż. B. Nowicki (1982)
Muzyka do filmu animowanego Podpis, reż. W. Karpiuk  (1982)
Muzyka do filmu fabularnego Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, reż. J. Majewski (1982)
Muzyka do filmu animowanego Droga do sąsiada, reż. W. Starecki  (1982)
Epitafium na dzień 31 sierpnia na taśmę (1982)
Z notatnika na taśmę (1983)
Muzyka do filmu animowanego Rozmowa w pociągu, reż. M. Kijowicz (1983)
Muzyka do filmu animowanego Rola, reż. L. Komorowski (1983)
Muzyka do filmu animowanego Przygody Jasia i Małgosi, reż. Z. Oraczewska (1983)
Muzyka do filmu dokunetalnego Powołanie czy obłęd, reż. K. Iwanowski (1983)
Muzyka do filmu animowanego Podróż do Hiszpanii, reż. B. Nowicki (1983)
Muzyka do filmu animowanego Esperalia, reż. J. Kalina (1983)
Muzyka do filmu animowanego De komine, reż. K. Dębowski (1983)
Z dnia na dzień na taśmę (1984)
Muzyka do filmu animowanego Telephone, reż. B. Nowicki (1984)
Muzyka do filmu animowanego Nie wiem - może, reż. T. Ciesielski (1984)
Muzyka do filmu animowanego Lekcja anatomii, reż. B. Nowicki (1984)
Muzyka do filmu animowanego Disce, reż. K. Dębowski (1984)
Muzyka do filmu animowanego Adaptacja, reż. K. Gradowski (1984)
Studium na taśmę (1986)
List do przyjaciół na taśmę (1986)
Pennsylvania Dream na taśmę (1987)
Muzyka do filmu animowanego Drzwi, reż. K. Dębowski (1987)
Muzyka do filmu animowanego Dlaczego, reż. K. Dębowski (1988)
Muzyka na deszczowe popołudnie na taśmę (1990)
Preludium wiosenne na taśmę (1991)
Muzyka do filmu animowanego Kura, reż. M. Kijowicz (1991)
Miniatury na taśmę (1994)
Landscape na taśmę (1995)
Siedem spojrzeń na piękną dziewczynę na taśmę (1997)
Po górach, dolinach na taśmę (1997)
Muzyka do filmu dokumentalnego W duchu i w prawdzie... (1997)
Muzyka do filmu dokumentalnego Sprawa Martyniki, reż. K. Tchórzewski (1998)
Muzyka do filmu dokumentalnego Łupaszko, reż. M. Pietrowski (2000)
Muzyka do filmu dokumentalnego Kromka chleba, reż. G. Skurski (2001)
Muzyka do filmu dokumentalnego Po górach, dolinach..., reż. G. Skurski (2003)

literatura wybrana

Błaszczyk Bolesław Bohdan Mazurek  [esej opublikowany w książeczce dołączonej do płyty], w: Bohdam Mazurek - Sentinel Hypothesis, Bôłt, BR ES02 [CD] 2010
Lindstedt Iwona Mazurek Bohdan  w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000