Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jarosław Kordaczuk,

kompozytor; ur. 18 sierpnia 1967, Biskupiec. Studia kompozytorskie odbył w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie Andrzeja Koszewskiego, uzyskując tytuł magistra sztuki w 1993 roku. Ponadto od 1986 do 1995 był wolnym słuchaczem wielu wydziałów (m.in. teologii w Papieskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie oraz językoznawstwa i matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza) oraz uczęszczał na warsztaty muzyczne (m.in. warsztaty kompozytorskie w Kazimierzu Dolnym, organizowane we współpracy z IRCAM oraz w warsztaty muzyki elektronicznej w Krakowie).

Okresowo prowadził wykłady na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 1993 roku był współtwórcą i redaktorem kwartalnika naukowo-muzycznego „Monochord” (zajmującym się publikacją artykułów naukowych pisanych przez polskich i zagranicznych kompozytorów i muzykologów). Publikował również we włoskim odpowiedniku pisma – „Il Monocordo”.

Jest współtwórcą Fundacji Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych, która powstała w 2017 roku (https://wytworniazdarzen.pl/). Celem Fundacji jest promowanie muzyki nowej i form ruchowych (choreograficznych) poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów i projektów naukowo-badawczych, wydawniczych, artystycznych i edukacyjnych.

Zainteresowania twórcze Jarosława Kordaczuka rozciągają się od piosenki poetyckiej i muzyki dla dzieci po utwory eksperymentalne. Od zamówienia w 2003 roku utworu Lokomotywa (do wiersza Juliana Tuwima) zaczęła się jego stała współpraca z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Zaowocowała ona pokaźną liczbą kompozycji wprowadzających dzieci w świat muzyki współczesnej. Za utwór Titelitury do baśni Braci Grimm kompozytor otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. R. Murraya Schafera. Kordaczuk jest również autorem unikatowego w skali światowej Koncertu fortepianowego dla dzieci.

W domenie piosenki (pieśni) poetyckiej niewątpliwie ważnym wydarzeniem było wydanie albumu Chwile poruszone, w którym kompozytor po raz pierwszy przesuwa estetykę określaną mianem „poezji śpiewanej” w obszary muzyki eksperymentalnej. Myśl ta kontynuowana jest i rozszerzana w kolejnych projektach Safona i Dzieci aniołów, by w cyklach Talizmany i Czekając na koniec świata znaleźć swoje dotychczasowe apogeum. Sam kompozytor często bywa również autorem tekstów swoich utworów.

Kordaczuk w swojej twórczości chętnie łączy akustyczny i elektroakustyczny aparat wykonawczy. W szczególności kreowanie dźwięku „na żywo” zdaje się pozostawać najbliżej centrum jego upodobań kompozytorskich w tym aspekcie. Sam uczestniczy często w wykonywaniu swoich utworów jako dyrygent lub wykonawca np. partii monoctone – oryginalnego instrumentu elektroakustycznego, którego jest konstruktorem. Bardzo ważnym utworem jest w tym kontekście Strumenti della Passione na zespół instrumentów dawnych, solistów, perkusję i elektronikę z 2014 roku – rodzaj współczesnej pasji, napisanej na zamówienie orkiestry barokowej Arte dei Suonatori.

Pewną część twórczości Kordaczuka zajmuje również muzyka filmowa, teatralna i musicalowa. Niektóre utwory związane są z muzyką konkretną, którą kompozytor sam określa mianem utworów onomatopeicznych lub teatrem dźwięku.

Utwory Jarosława Kordaczuka Strumenti della passione i Suita 3-5-7 powstały w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej PSeME.

Oficjalna strona kompozytora: http://www.jarekkordaczuk.pl/ 

aktualizacja: 2014 (mkk), 2020 (wa)

kompozycje

Motet na chór mieszany (1989)
Sonata da camera na flet, skrzypce i harfę (1990)
Due parti na wiolonczelę i fortepian (1990)
Missa Sancti Rochi na chór mieszany i zespół kameralny (1990)
Syntaktrie na skrzypce solo (1991)
Shkh na chór mieszany (1991)
Parts na zespół kameralny (1992)
Imnos na orkiestrę (1993)
Onomatopeiczna lekcja klawesynu na taśmę (1995)
Industrial Threads, 11 utworów na dźwięki preparowane i komputer (1996)
x-Loops, 7 wariacji syntetycznych na komputer (1997)
Allegro w dawnym stylu na kwartet smyczkowy (1998)
Etiudy sugestywne na przetwarzane elektronicznie skrzypce solo (1999)
Bocian na skrzypce i elektronikę, pantomima (2000)
Idzie Grześ przez wieś na chór mieszany (2002)
Chwile poruszone na głos oraz elektronicznie i akustycznie preparowane instrumenty (2002/2003)
Lokomotywa na głos i elektronikę do słów Juliana Tuwima (2003)
digressi00ns na skrzypce, głos i przetworzenia komputerowe (2004)
Safona pieśni do słów Safony na głos i zespół instrumentalny (2005)
Noc w środku dnia musical (2006)
Księga owadów muzyka elektroakustyczna (2007)
Teatralia na orkiestrę (2007)
Dzieci aniołów oratorium apokryficzne na solistów i zespół kameralny (2008)
Koty muzyka do mini-spektaklu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (2008)
I było wolno muzyka do spektaklu reż. Jose E. Iglesias Vigil (2008)
Psy, koty i kłopoty utwór na kwartet saksofonowy i spontaniczny chór dziecięcy (2009)
Jadą goście po moście i Urodziny u rodziny, 2 utwory na kwartet intrumentów dętych drewnianych i spontaniczną dziecięcą sekcję rytmiczną (2009)
Ptaki powrotne cykl 17 aranżacji na głos solowy, chór i zespół instrumentalny do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2009)
Happy New Day muzyka do monodramu Agnieszki Kołodyńskiej (2009)
Koncert fortepianowy dla dzieci na fortepian i orkiestrę symfoniczną (2009)
Sostenuto. Hommage a Chopin na skrzypce i fortepian (2009)
Papierek od chaosu, 12 utworów przestrzennych do wierszy Anny Dramowicz (2010)
Canzona 4 rur na kwartet wokalny i zsamplowaną hydraulikę (2010)
Chromofonobus animowana wycinanka z muzyką syntetyczną (2011)
Prawie wszystko o miłości muzyka do dramatu (2011)
Zaklęty zamek muzyka do filmu animowanego (2011)
Opowieści chłodnego morza ilustracje muzyczne (2012)
Talizmany muzyka na 14 wykonawców (2012)
Fakund Patio Project instalacja audiowizualna (2012)
Czekając na koniec świata utwory do wierszy Czesława Miłosza (2012)
Miedzianka ilustracje muzyczne (2012)
Symptomy na zmultiplikowany kontrabas, monoctone i aktora (2013)
Pstryk!Abecadło piosenki do wierszy Juliana Tuwima (2013)
Słowoswiaty, 7 utworów polistylistycznych na małą orkiestrę, 5 solistów i beatboxera (2013)
Pan Maluśkiewicz muzyka do spektaklu teatralnego (2013)
Strumenti della Passione na zespół instrumentów dawnych, solistów, perkusję i elektronikę (2014)
Godzina szczęścia muzyka do commedii dell'arte wg legendy Marii Zientary-Malewskiej (2014)
Fortepian wielodotykowy rzeźba dźwiękowa (2014)
Plastusiowy Pamiętnik muzyka do spektaklu teatralnego wg Marii Kownackiej (2014)
doMy muzyka do spektaklu teatralnego z udziałem sensorów (2014)
Monoctone Vol. 1 improwizacja na monoctone (2014)
multiroom~ muzyka na 5 przemieszczających się solistów i 4 nieruchome pomieszczenia (2015)
Overdrive na orkiestrę (2015)
Suita 3-5-7 na kwartet smyczkowy i publiczność dziecięcą (2015)
Canzona egzaltowanych prądnic i silników na monoctone i chór kazoo (2015)
Antiphona Pneumatica na monoctone i organy (2015)
Koncert na kwintet i 16 manipulatorów (2016)
Monoctone Vol. 2 improwizacja na monoctone (2016)
Fantazja na flet altowy i smyczki (2016)
Aequinoctium na sampler, monoctone i organy (2016)
Jesienne ogrody na głos i zespół kameralny (2016)
Którędy do dźwięku muzyka w polu sensorycznym (2016)
Księga bałaganu rondo z kupletami chaotycznymi - spektakl choreograficzny z udziałem dzieci (2017)
Lesza utwór audiosceniczny (2017)
Ceramiczne Struktury Dźwiękowe instalacja performatywna (2017)
Źródła na głos i zespół kameralny (2017)
Harmidorium betonowa forma sonokinetyczna (2017)
Zonia spektakl sonokinetyczny (2018)
Gwiezdnik opera dla dzieci (2018)
Dęte-nadęte-wydęte-przedęte! koncert interaktywny (2018)
Ekphrasis spektakl fonemokinetyczny (2018)
Telemann Recycled live score performance (2018)
Wiła performens sonokinetyczny (2019)
Księga emocji spektakl wokalno-choreograficzny (2020)

dyskografia

Chwile poruszone, Basia Raduszkiewicz, muzyka: Jarek Kordaczuk, wydawca: Intrada, dystrybucja: Sonic (2003)
digressi00ns for violin, voice and computer transformations, FOYER 6dB (2004)
W świątecznym darze, kolędy w wykonaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, FOYER 6dB (2004)
Safona, Basia Raduszkiewicz, muzyka: Jarek Kordaczuk, FOYER 6dB (2006)
Titelituralia, muzyka dla dzieci, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2007)
Noc w środku dnia, musical, FOYER 6dB (2007)
Ptaki powrotne, Basia Raduszkiewicz, muzyka: Janusz Lipiński, aranżacje: Jarek Kordaczuk, wydawca i dystrybucja: Monoplan (2009)
Talizmany, 5 poetek, muzyka: Lipiński/Kordaczuk, Monoplan (2012)
Czekając na koniec świata, Basia Raduszkiewicz, ProForma, słowa: Czesław Miłosz, muzyka: Jarek Kordaczuk, 6dB Records (2012)
Pstryk!Abecadło, piosenki do wierszy Juliana Tuwima, Basia Raduszkiewicz, muzyka: Jarek Kordaczuk, Centrum Sztuki Dziecka (2013)