Polmic - FB

kompozytorzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Eugeniusz (Yauhen) Popławski (Paplauski),

białoruski kompozytor i muzykolog polskiego pochodzenia; ur. 20 września 1959, Porozów k. Świsłoczy (Białoruś). Kształcił się w Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku, w klasie kompozycji Igora Łuczanoka i Dmitrija Smolskiego, uzyskując dyplom w 1986 roku. Następnie ukończył dwuletnie studia podyplomowe w Konserwatorium w Petersburgu u Siergieja Słonimskiego. Uczestniczył także w kursach mistrzowskich u Tona de Leeuwa.

W 1991 był inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Mińsku, który jako biennale odbywał się do 1995 roku. W latach 1997-99 przebywał jako stypendysta rządu polskiego w akademiach muzycznych w Gdańsku oraz w Krakowie. W Gdańsku pracował nad utworem orkiestrowym Barbara Radziwiłłówna. Pobyt w Akademii Muzycznej w Krakowie wykorzystał do współpracy ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej.

Na krajowym konkursie kompozytorskim im. F. Skaryny w Mińsku w 1991 roku otrzymał II nagrodę za symfonię Lux aeterna, której prawykonanie włączone zostało do programu obchodów 1000-lecia miasta Gdańska w 1997 roku. W programie 10. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (1998), na koncercie „Nowa muzyka Białorusi”, wykonano jego Sonatę na altówkę i fortepian. W programie kolejnej edycji tego festiwalu znalazł się utwór symfoniczny Dea Luna.

Popławski żywo interesuje się historią życia muzycznego w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1992 był jednym z założycieli i pierwszym dyrektorem (do 1996) teatralno-koncertowego zespołu narodowego „Kapela Białoruska” w Mińsku, którego celem było poszukiwanie, badanie, opracowywanie i wprowadzanie do praktyki wykonawczej muzyki dawnej z terenów wielkiego Księstwa Litewskiego. W rezultacie intensywnej kwerendy w bibliotekach Londynu, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska i St. Petersburga zgromadził materiały, które umożliwiły zorganizowanie festiwalu „Odrodzenie Kapeli Białoruskiej” w Mińsku, a także festiwali Stanisława Moniuszki (z okazji 175-lecia urodzin) i Michała Kleofasa Ogińskiego (z okazji 230-lecia urodzin). Podjął też ciekawą próbę odtworzenia teatru Urszuli Radziwiłłowej: napisał scenariusz do baletu Teogonia, stanowiącego syntezę tańca, akcji dramatycznej, śpiewu i muzyki. Ta sama idea zainspirowała go do stworzenia baletu Polonez, opartego na muzyce Ogińskiego i wystawionego w 1995 roku. Balet pokazano także w Polsce. W wyniku jego starań Radio Białoruskie nagrało w całości operę Faust Antoniego Henryka Radziwiłła.

W 2000 roku Popławski uczestniczył w letnich kursach Acanthes/IRCAM w Krakowie. Na zamówienie festiwalu „Warszawska Jesień” skomponował utwory na zespół instrumentalny Light on the Path (2000) i Moje - jej (2005), wykonane przez zespół solistów „Classic-avantgarde” pod dyrekcją Vladimira Bajdova.

W 2002 roku na zamówienie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia napisał Path in the Clouds II na obój, perkusję i komputer. Utwór zrealizowano w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie i wykonano po raz pierwszy podczas 14. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. W 2006 roku Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie zaprezentowało go na Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Rzymie.

Obecnie kompozytor wykłada instrumentację i aranżację na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku.

aktualizacja: styczeń 2014

kompozycje

Sonata na altówkę i fortepian (1984)
Quo vadis na orkiestrę (1986)
Batskovshchyna na tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę (1986)
Muzyka pamięci ks. Stanisława Hlakowskiego na altówkę solo, fortepian i orkiestrę smyczkową (1987)
Zvany maioy Rusi na chór mieszany, 2 harfy, fortepian i perkusję (1987)
Moy tikhi dom koncert na chór mieszany (1988)
Noc cykl pieśni do słów Alesia Haruna na baryton i fortepian (1989)
Lux æterna symfonia na tenor, chór mieszany i orkiestrę do słów L. Emilita (1990)
Dusza moja cykl pieśni do słów Maksima Bahdanovicia na baryton, flet i fortepian (1990)
Porazawa szkice na orkiestrę * (1991)
Ludzie światła miesiąca balet kameralny na gitarę, kwartet smyczkowy i perkusję (1995)
Dea Luna symfonia na orkiestrę (1996)
Refraction na organy i perkusję (1997)
Pogoda późnej już jesieni cykl pieśni do słów Leopolda Staffa na chór mieszany, dzwony rurowe i drewniany blok * (1998)
Barbara Radziwiłłówna na orkiestrę (1999)
Do Madonny Supraślskiej na chór mieszany * (1999)
Korozja czasu na taśmę (1999)
Lunayontse – Soaring in Space na taśmę (1999)
Light on the Path na małą orkiestrę (2000)
Path in the Clouds na małą orkiestrę (2001)
Path in the Clouds II na obój, perkusję i komputer (2002)
The Gate na zespół instrumentalny * (2003)
Pięć wybranych pieśni z „Supraskaha Irmałahiona” 1598-1601 na chór mieszany a cappella (2003)
Usianosznaje czuwanie Dawydkauskaha Irmałahiona (XVII/XVIII w.) na chór mieszany a cappella (2004)
Adwiecznaść cykl na cymbały altowe z fortepianem (2005)
Moje - jej dla 15 wykonawców * (2005)
Na Naradżennie Chrystowa i Kalady cykl na chór mieszany a cappella do tekstów kanonicznych kościoła katolickiego (2006)
Rodnyja wobrazy kantata na chór mieszany i instrumenty perkusyjne do słów J. Kupały i J. Kołasz (2007)
Widzieży cykl na cymbały altowe z fortepianem (2007)
Path in the Clouds III na fortepian i orkiestrę smyczkową * (2008)
Con amore... na flet, wiolonczelę i fortepian * (2010)
Owoce życia cykl na chór mieszany a cappella do poezji białoruskiej Włodzimierza Żyłki i Łarysy Geniusz (2013)