Polmic - FB

kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Krzysztof Gawlas,

kompozytor, improwizator, reżyser dźwięku, sound designer; ur. 1968, Cieszyn. Ukończył studia na kierunku Wychowanie Muzyczne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie pobierał lekcje kompozycji u Ryszarda Gabrysia i Aleksandra Lasonia. W 2006 roku otrzymał stopień doktora, a w 2014 doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej kompozycja i teoria muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Uczestniczył w wielu kursach muzyki komputerowej, m. in. organizowanych przez IRCAM w Krakowie i Paryżu. W roku 2012 odbył staż artystyczny w zakresie reżyserii muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 2012 roku otrzymał wyróżnienie na międzynarodowym konkursie muzyki elektroakustycznej Musica Nova w Pradze za utwór Spherical Voices I.

Utwory Krzysztofa Gawlasa prezentowane są na wielu festiwalach, w kraju i za granicą, m.in. „Audio Art” w Krakowie (2004, 2008), „Primavera en la Habana” (2010), „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu (2006, 2009) czy „Poznańska Wiosna” (2013), a także podczas International Computer Music Conference w Singapurze (2003) i Linux Audio Conference w Karlsruhe (2004).

Wydał pięć autorskich płyt CD: CM1 (2003), Music.play (2009), Jazz Bending (2010), Rite of the Earth (2012), Colours (2012).

Od roku 1997 wykłada na Uniwersytecie Śląskim. Jest profesorem na cieszyńskim Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

aktualizacja: 2014 (ai), 2021 (Paulina Szurgacz)

twórczość

Zajmuje się głównie muzyką elektroakustyczną oraz zastosowaniami komputera w kompozycji, wykonawstwie muzyki, syntezie i transformacji oraz projekcji przestrzennej dźwięku. Jego twórczość to utwory elektroakustyczne oraz kameralne z interaktywnym wykorzystaniem środków elektronicznych. Ważną pozycję w jego dorobku artystycznym zajmują projekty multimedialne oraz muzyka do spektakli teatralnych.

kompozycje

Słowik i róża, cykl utworów do bajki Oskara Wilde'a na flet, gitarę elektryczną, akordeon, fortepian i kontrabas z udziałem recytatora (1997)
Sebastian, wach auf!, muzyka elektroniczna (2000)
News, instalacja multimedialna (2001)
Glass Music na interaktywny muzyczny system komputerowy jMAX (2002)
Futura – Antiqua muzyka elektroniczna z udziałem zespołu muzyki dawnej Agere Gratias Antiqua (2002)
Beyond (the) Cage na dźwięki elektroniczne i fortepian (współautor: W. Cienciała) (2002)
Ikona na interaktywny muzyczny system komputerowy jMAX (2003)
Bassness wersja 1 na kontrabas i komputer oraz live electronics i live video autorstwa Pawła Krzywdy (2003)
Emx-8 na system komputerowy jMAX (2004)
Verstimmung na gitarę elektryczną i system komputerowy jMAX (2004)
Sonar 2 na organy solo (2005)
Sonar 3 na live electronics (2005)
Sonar 4 na fortepian i live electronics (2005)
Sonar 5 na zespół instrumentalny (flet, obój, kwartet smyczkowy, kontrabas, fortepian i 2 perkusje) i live electronics (2005)
Un Chien andalou, muzyka elektroniczna na system projekcji dźwięku ambisonics (2006)
Eko na skrzypce i live electronics (2007)
Struny w chmurach na fortepian i live electronics (ad lib.) (2008)
Sonar 6, muzyka elektroniczna, wersje na systemy projekcji przestrzennej dźwięku WFS i ambisonics (2009)
Al Riff na zespół kameralny i live electronics (2009)
Nokturn wg op. 48 nr 1 F. Chopina, wersja na fortepian i live eletronics lub wersja na dwa fortepiany MIDI (Disklavier), komputer i jednego pianistę (2010)
Spherical Voices I-II na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2010)
Jazz Bending: Free the Knobs, Gepetto, iPhone 7, Gil Ahead, Foots, Blooz, HX, Drone, cykl utworów na trio jazzowe i live electronics (2010)
Rite of the Earth, cykl utworów na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2011)
Interferencje na kwintet fortepianowy i dźwięki elektroniczne ad libitum (2012)
Gdy zapali się mój duch jak pochodnia na zespół kameralny, chór, aktorów i partię komputerową do libretta Bogusława Słupczyńskiego (2013)
Soundscape mit Cage und Joyce (und Markov ist auch dabei), utwór na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (periphonics 3 rzędu w poziomie i 1 rzędu w pionie) (2013)
Waves na skrzypce, klarnet i warstwę elektroakustyczną (2014)
Wspomnienia o Tristanie i Izoldzie na aktora i warstwę elektroakustyczną (2014)
Hō-ō na orkiestrę i warstwę elektroakustyczną (2014)
Lux na chór, orkiestrę i warstwę elektroakustyczną (2015)
Harmobuzz na live electronics (2015)
Verstimmung II na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2015)
Sonar 7 na 2 fortepiany strojone w odległości 1/4 tonu (2015)
Sonar 8 na 2 fortepiany strojone w odległości 1/4 tonu i warstwę elektroniczną live (2016)
A Trip na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2016)
Ctl-shift-play na EWI i system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2017)
Die Voegel von Pischelsdorf na system projekcji przestrzennej dźwięku ambisonics (2017)
In aqua scribere, instalacja dźwiękowa, warstwa dźwiękowa instalacji graficznej Krzysztofa Kuli (2018)
Elipsofon JJ, instalacja dźwiękowa, wielokanałowa projekcja dźwięku, warstwa dźwiękowa instalacji graficznej in situ Grzegorza Banaszkiewicza (2018)
Transmission I na 2 fortepiany nastrojone w odległości 1/4 tonu, preparowaną gitarę elektryczną i live electronics (2018)
Źródło, Kaplica Sykstyńska, Rozmowa ojca z synem, Epilog, cztery sceny baletowe do spektaklu Tryptyk rzymski, do tekstów Karola Wojtyły w reżyserii Andrzeja Marczewskiego na Daxophone, obiekty dźwiękowe i live electronics z wielokanałową projekcją przestrzenną dźwięku (2018)
Melting Crystal na fortepian i live electronics (2018)
No Butterflies na syntezator modularny i komputer (2019)
Anagram: lamentoso, almeno sto, al mosto n’è, molestano, olmo sante, Amleto son, al mo steno, male stonò, al mo notes, mante sonò, e smaltono, cykl na obiekty dźwiękowe, saksofon i komputerowe środki elektroakustyczne (2019)
Interpolations na fortepian na 4 ręce (2019)
Abstract Objects 2 na skrzypce, syntezator modularny i komputerową projekcję dźwięku (2020)
Abstract Objects 3-5 na syntezator modularny i komputerową projekcję dźwięku (2020)
Approaching na 2 fortepiany, 2 perkusje i warstwę elektroakustyczną (2020)

publikacje

książki

Konstrukcje i przekształcenia częstotliwościowe barw harmonicznych w utworze Interferencje na kwintet fortepianowy i dźwięki elektroniczne ad libitum, Uniwersytet Śląski, Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, Katowice 2013