Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Czesław Teofil Minkus,

muzyk (trębacz) i kompozytor; ur. 27 kwietnia 1957, Leszno.

Zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, eksperymentalnej, muzyki improwizowanej oraz sztuki audio-wizualnej. Jest autorem projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych. Specjalizuje się w poszukiwaniach wzajemnych relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem oraz innymi przejawami różnorodnych form wyrazu w potencjalnych przestrzeniach komunikacyjno-medialnych. W swoich kompozycjach posługuje się m.in. takimi formami, jak: koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-performance, instalacja audiowizualna, art film, projekty sieciowe net-art.

Występuje też z koncertami solowymi, grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem m.in. MIDI sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, zintegrowanych projekcji video oraz obiektów biofizycznych. Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe (graficzne, przestrzenne, foto, wideo).

Od 1975 roku bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na festiwalach, przeglądach oraz sympozjach poświeconych sztuce najnowszej w kraju i za granicą. Współpracował z trębaczem i kompozytorem Tomaszem Stańko, tworząc w 1984 roku Specjalny Multimedialny Quintet (Teatr Stu, Kraków). Okresowo współpracuje również z innymi muzykami (m.in. Michałem Urbaniakiem) z kręgów muzyki elektroakustycznej i elektronicznej, teatru dźwięku, nowego jazzu, muzyki improwizowanej oraz wieloma artystami działającymi w innych dziedzinach sztuk medialnych. W roku 1983 stworzył otwartą formację Space Light Orchestra, w 2000 Music Media Art Ensemble, a w 2009 roku MINKUS-TMAexplorers. W 2006 roku powołał fundację Trans Media Art Centrum.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

W 2009 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie – muzyka.

aktualizacja: styczeń 2014 (mkk, ai)

Strona internetowa artysty: www.minkus.art.pl

kompozycje

Transmutations I kompozycja przestrzenno-muzyczna na trąbkę solo, taśmy oraz instalacje akustycznie aktywnych płyt metalowych z systemem mikrofonowo-emisyjnym (1985)
Transmutations II kompozycja przestrzenno-muzyczna na trąbkę solo, taśmy oraz instalacje akustycznie aktywnych obiektów metalowych o specyfice rurowej z systemem mikrofonowo-emisyjnym (1987)
Kolumnada – X instalacja audio-wizualna składająca się z pokrytych partyturami obiektów o charakterystyce kolumnowej, rozmieszczonych w określony sposób w przestrzeni, specjalnego oświetlenia oraz systemu głośników (mikrofonów), modułów dźwiękowych i taśm (1989)
Figures of Light zintegrowany koncert Audio Visual Art na trąbkę solo przetwarzaną elektronicznie, instrumenty elektroniczno-akustyczne, interaktywną instalację przestrzennych przebiegów laserowych oraz grupę gimnastyczek (1991)
T - Multiple instalacja audio-wideo z użyciem 6-9 monitorów TV, rozmieszczonych na pewnej wysokości w danej przestrzeni i taśm wideo z jednorodnym materiałem a.v., emitowane symultanicznie z zaprojektowanym opóźnieniem czasowym (1993)
SPH.Punctatus spektakl muzyczno-medialny z cyklu Duety Współczesne na instrumentalistę (trąbka przetwarzana elektronicznie + taśmy) oraz tancerkę z wykorzystaniem projekcji video live (1994)
Music for Dalmatians koncert muzyczno-wizualny na trąbkę elektroniczną i kwartet smyczkowy, realizujący ruchomą – żywą partyturę graficzną, tworzoną przez ruchy 7 dalmatyńczyków w zamkniętej przestrzeni – planszy, oraz zintegrowane wideo projekcje (1995)
Time Symphony przestrzenna wizualno-dźwiękowa instalacja na taśmy audio, aktywne monitory głośnikowe (8-24) umieszczone w ustalonych miejscach w danej przestrzeni oraz numeryczne wyświetlacze LED (1995)
GRA gra Gra kameralny koncert dla jednego wykonawcy (instrumenty elektroniczno-akustyczne), interaktywny światłoczuły system wyzwalania materiałów muzycznych, silne źródła światła, szklaną planszę-partyturę graficzną, czarno-białe mobilne figury oraz zintegrowane projekcje wideo (1996)
To Walk kompozycje Audio Visual Art z cyklu Wideo Partytury na 2 do 5 instrumentalistów oraz wielkoekranowe projekcje wideo-partytur, realizowanych w czasie rzeczywistym (1997)
Athletics spektakl muzyczno-medialny na trąbkę elektroniczną, instrumenty perkusyjne, grupę instrumentów elektronicznych, głosy, zespół kulturystów oraz zintegrowany system kamer i projektorów wideo (1998)
Flashbacks koncert muzyczno-medialny na trąbkę przetwarzaną elektronicznie, wokalizy, grupę instrumentów elektroakustycznych oraz wielkoekranowe, panoramiczne projekcje wideo-samples (1999)
NH'49-'09 / miasto idealne, epicentrum urban song spektakl muzyczno-medialny na projekcje komputerowo edytowanych archiwalnych dokumentów filmowych związanych z historią i unikatową przestrzenią miejską Nowej Huty (video-partytury) oraz MINKUS-TMAexplorers (2009)
ChopiNOWE IMPRESJE projekt muzyczno-transmedialny (2010)
DREAMS MUSIC'13 kompozycja muzyczno-transmedialna z cyklu Other Scores na elektroakustyczną orkiestrę MINKUS-TMAexplorers, aktorów-performerów, innych wykonawców medialnych oraz przestrzenne, wielokanałowe projekcje filmowe i audio (2013)