Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Czesław Teofil Minkus,

trębacz i kompozytor; ur. 27 kwietnia 1957, Leszno.

Od 1975 roku bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na festiwalach, przeglądach oraz sympozjach poświeconych sztuce najnowszej w kraju i za granicą. W latach 1982-1984 zajmował się muzykoterapią, prowadząc sesje w ośrodku uzależnień w Sokolnikach pod Łodzią oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy Klinice Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Współpracował z trębaczem i kompozytorem Tomaszem Stańko, tworząc w 1984 roku Specjalny Multimedialny Quintet (Teatr Stu, Kraków). Okresowo współpracował również z muzykami z kręgów muzyki elektroakustycznej i elektronicznej, teatru dźwięku, nowego jazzu, muzyki improwizowanej oraz wieloma artystami działającymi w innych dziedzinach sztuk medialnych (m.in. z Agatą Zubel, Markiem Chołoniewskim, Michałem Urbaniakiem, Olgą Szwajgier, Józefem Skrzekiem, Janem Pilchem).

W roku 1983 stworzył otwartą formację Space Light Orchestra, w 2000 - Music Media Art Ensemble, a w 2009 roku MINKUS-TMAexplorers. W 2006 roku powołał fundację Trans Media Art Centrum.

W 2009 i 2014 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Muzyka.

Zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, eksperymentalnej, muzyki improwizowanej oraz sztuki audio-wizualnej. Jest autorem projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych, preferując takie gatunki, jak koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-performance, instalacja audio-wizualna, art film, projekty sieciowe net-art.

W ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, powstała jego kompozycja muzyczno-transmedialna na elektro-akustyczną orkiestrę, aktorów-performerów, przestrzenne projekcje video, świetlne i audio Dreams music '13.

Występuje też z koncertami solowymi, grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem m.in. MIDI sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, zintegrowanych projekcji video oraz obiektów biofizycznych. Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe (graficzne, przestrzenne, foto, wideo).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

Jako muzyk szczególnie wyróżniający się w dziedzinie twórczości artystycznej w 2019 roku Minkus został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; przyznano mu ponadto Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za 45-letnią działalność twórczą.

aktualizacja: 2014 (mkk, ai), 2022 (wa)

kompozycje

Transmutations I kompozycja przestrzenno-muzyczna na trąbkę solo, taśmy oraz instalacje akustycznie aktywnych płyt metalowych z systemem mikrofonowo-emisyjnym (1985)
Transmutations II kompozycja przestrzenno-muzyczna na trąbkę solo, taśmy oraz instalacje akustycznie aktywnych obiektów metalowych o specyfice rurowej z systemem mikrofonowo-emisyjnym (1987)
Kolumnada – X instalacja audio-wizualna składająca się z pokrytych partyturami obiektów o charakterystyce kolumnowej, rozmieszczonych w określony sposób w przestrzeni, specjalnego oświetlenia oraz systemu głośników (mikrofonów), modułów dźwiękowych i taśm (1989)
Figures of Light zintegrowany koncert Audio Visual Art na trąbkę solo przetwarzaną elektronicznie, instrumenty elektroniczno-akustyczne, interaktywną instalację przestrzennych przebiegów laserowych oraz grupę gimnastyczek (1991)
T - Multiple instalacja audio-wideo z użyciem 6-9 monitorów TV, rozmieszczonych na pewnej wysokości w danej przestrzeni i taśm wideo z jednorodnym materiałem a.v., emitowane symultanicznie z zaprojektowanym opóźnieniem czasowym (1993)
SPH.Punctatus spektakl muzyczno-medialny z cyklu Duety Współczesne na instrumentalistę (trąbka przetwarzana elektronicznie + taśmy) oraz tancerkę z wykorzystaniem projekcji video live (1994)
Music for Dalmatians koncert muzyczno-wizualny na trąbkę elektroniczną i kwartet smyczkowy, realizujący ruchomą – żywą partyturę graficzną, tworzoną przez ruchy 7 dalmatyńczyków w zamkniętej przestrzeni – planszy, oraz zintegrowane wideo projekcje (1995)
Time Symphony przestrzenna wizualno-dźwiękowa instalacja na taśmy audio, aktywne monitory głośnikowe (8-24) umieszczone w ustalonych miejscach w danej przestrzeni oraz numeryczne wyświetlacze LED (1995)
GRA gra Gra kameralny koncert dla jednego wykonawcy (instrumenty elektroniczno-akustyczne), interaktywny światłoczuły system wyzwalania materiałów muzycznych, silne źródła światła, szklaną planszę-partyturę graficzną, czarno-białe mobilne figury oraz zintegrowane projekcje wideo (1996)
To Walk kompozycje Audio Visual Art z cyklu Wideo Partytury na 2 do 5 instrumentalistów oraz wielkoekranowe projekcje wideo-partytur, realizowanych w czasie rzeczywistym (1997)
Athletics spektakl muzyczno-medialny na trąbkę elektroniczną, instrumenty perkusyjne, grupę instrumentów elektronicznych, głosy, zespół kulturystów oraz zintegrowany system kamer i projektorów wideo (1998)
Flashbacks koncert muzyczno-medialny na trąbkę przetwarzaną elektronicznie, wokalizy, grupę instrumentów elektroakustycznych oraz wielkoekranowe, panoramiczne projekcje wideo-samples (1999)
FLS-BX wers. na trąbkę solo przetwarzaną elektronicznie, EWI, Morpheus- synthesiser, live mix sound tracks oraz panoramiczne, wielokanałowe projekcje video samples (2003)
FLASH BX5 na wielokanałowe przestrzenne emisje filmowe (video-partytury) oraz Quintet elektroakustyczny MMAE (2005)
NH'49-'09 / miasto idealne, epicentrum urban song spektakl muzyczno-medialny na projekcje komputerowo edytowanych archiwalnych dokumentów filmowych związanych z historią i unikatową przestrzenią miejską Nowej Huty (video-partytury) oraz MINKUS-TMAexplorers (2009)
ChopiNOWE IMPRESJE projekt muzyczno-transmedialny (2010)
Music for Dogs'5 na trąbkę solo i video-partytury (2011)
DREAMS MUSIC'13 kompozycja muzyczno-transmedialna z cyklu Other Scores na elektroakustyczną orkiestrę MINKUS-TMAexplorers, aktorów-performerów, innych wykonawców medialnych oraz przestrzenne, wielokanałowe projekcje filmowe i audio (2013)
EUROPA TRAIN SCORE na orkiestrę elektroakustyczną, grupy baletowe i performerskie, obiekty – instalacje sceniczne oraz projekcje filmowe (2014)
CzeT MINKUS & PUSSY MANTRA kompozycja muzyczno–transmedialna (2017)
The Quarantine Concerts – CzeT MINKUS – CoV Solo I, II, III 3 kompozycje na trąbkę solo, sampler, procesory dźwiękowe, komputer oraz audiowizualne media elektroniczne (2020)
RELACJE – CoV20 – For T.S. na trąbki przetwarzane elektronicznie, instrumenty elektroniczne, głos, sample i projekcje partytur graficznych (2020)
LEM_KONSTELACJE’21, spektakl muzyczno-teatralny na solistów, aktorów, głosy, zespół elektroakustyczny, video-scores, obiekty sceniczne i przestrzenne projekcje wizualno–dźwiękowe (2021)
Cz.T.MINKUS_Etiuda na jedno uderzenie w DZWON Z.’21 kompozycja wideo-elektroakustyczna (2021)
PUNCTATUS-798 for trumpet & electronics (2021)