Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Kazimierz Dąbrowski,

dyrygent; ur. 7 kwietnia 1984, Białystok. W 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Brał udział w kursie mistrzowskim w Austrii u maestro Wladimira Kiredjieva. W marcu 2011 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Już w czasie studiów podjął wiele inicjatyw artystycznych jako organizator i dyrygent, prowadząc szereg koncertów oratoryjno-symfonicznych w prestiżowych miejscach Warszawy, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Katedrze Praskiej, Auli Politechniki Warszawskiej, Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Kościele św. Krzyża, prawykonując kompozycje takich twórców, jak Miłosz Bembinow, Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski, Andrzej Kopeć.

Był asystentem dyrygenta i drugim dyrygentem projektów operowych realizowanych na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Po studiach zaangażował się w pracę z młodymi muzykami, prowadząc koncerty nowo powstałej Podlaskiej Orkiestry Kameralnej. Współpracował dotychczas z orkiestrami koncertując w Polsce (m. in. w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Siedlcach, Białymstoku, Suwałkach, Szczecinie) oraz za granicą (Austria, Czechy, Rumunia, Litwa, Norwegia). Współpracuje z takimi artystami, jak: Kevin Kenner, Krzysztof Trzaskowski, Janusz Olejniczak, Tomasz Strahl, Wojciech Gierlach, Ryszard Cieśla, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Anna Lubańska, Tomasz Krzysica, Bogdan Makal, Dorota Radomska, Alina Mleczko, Magdalena Idzik, Radosław Sobczak, Maria Machowska, Anna Jeruć-Kopeć, Maciej Frąckiewicz, Julia Kociuban, Aneta Łukaszewicz, Maciej Bogumił Nerkowski, Anna Wolfinger, Jose Torres, Janusz Strobel, Włodzimierz Korcz.

We wrześniu 2009 roku zdobył trzecią nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów „Craiova 2009” w Rumunii. Jest stypendystą Keimyung University i Fundacji Pro Polonia Society w Daegu w Korei Południowej oraz laureatem „Stypendium Młodym Twórcom”, fundowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Od września 2008 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, prowadzi również – od września 2009 – orkiestrę symfoniczną i kameralną Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku (w roku 2011 i 2012 otrzymał Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia w edukacji młodzieży).

Od października 2011 roku prowadzi zajęcia na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

aktualizacja: styczeń 2014 (ai)

kontakt
 

tel.: (+48) 694157359
e-mail: kazimierz.dabrowski@gmail.com