Polmic - FB

indeks osób (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Bogusław Linette,

etnomuzykolog i etnograf, ur. 19 marca 1926, Poznań. Studiował muzykologię na poznańskim uniwersytecie u A. Chybińskiego i M. Sobieskiego, a w latach 1948-54 grę na fortepianie u W. Lewandowskiego i W. Kędry w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1972-74 prowadził tam zajęcia z folkloru muzycznego. Nastęnie prof. dr hab. Bogusław Linette pełnił funkcję profesora w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmował się muzykologicznymi badaniami terenowymi w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, na Rzeszowszczyźnie, Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i w Lubelskiem, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie Zachodniej i Bukowinie Rumuńskiej. W latach 1987-1997 był redaktorem naczelnym w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

Autor wielu publikacji naukowo-badawczych poświęconych tematyce etnograficznej i etnomuzykologicznej. Jest zwolennikiem zachowania autentycznych wartości folkloru muzycznego i ciągłości przekazu tradycji muzycznych młodszym pokoleniom. Wypromował 47 magistrów i 3 doktorantów zakresie muzykologii i etnologii. Występował jako recenzent w rozmaitych akademickich procedurach, w tym jako recenzent szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych w tych dziedzinach nauki. Szczególnie warto podkreślić opracowanie edycyjne jego autorstwa z rękopisów muzyki oraz wstępy muzykologiczne do następujących tomów Dzieł O. Kolberga: Śląsk (t.42), Tarnowskie-Rzeszowskie (t. 48), Sanockie-Krośnieńskie (t. 49-51), Ruś Karpacka (t. 54-55), Ruś Czerwona (t. 56-57), Łużyce (t. 59/I), Lubelskie (t. 75) i Chełmskie (t. 82).

Wykładowca, konsultant i juror w przeglądach regionalnych, krajowych i międzynarodowych (m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie, wojewódzkim przeglądzie folkloru w Wielkopolsce, przeglądach w Sieradzu i Jeleniej Górze).Był długoletnim członkiem kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga, członkiem rad artystycznych festiwali międzynarodowych (m.in. w Zielonej Górze, Sosnowcu, Kołobrzegu i Nowej Rudzie), Komisji ds. Folkloru MKiS oraz Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca. Jest członkiem Rady Ekspertów ds. Folkloru polskiej sekcji CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels), Rady Naukowej i Artystycznej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rady Wojewódzkiej ds. Folkloru w Poznaniu, jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą.

Uhonorowany wieloma nagrodami i medalami: nagrodą im. O. Kolberga (1997), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką za zasługi dla m. Poznania i województwa poznańskiego, odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

aktualizacja: 2015 (ab), 2022 (wa)

publikacje

książki

Obrzędowe pieśni weselne w Rzeszowskiem: Typologia wątków muzycznych jako kryterium wyznaczania regionu etnograficznego, Prasa-Książka-Ruch, Rzeszów 1981
Wielkopolski folklor taneczny współautorzy: M. Bobrowska, K. Budzik, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2005
redakcje naukowe

Dzieła wszystkie Oskara Kolberga: informator wydawniczy (opr. edycyjne rękopisów oraz wstępy), tomy: "Śląsk" (t. 42), "Tarnowskie-Rzeszowskie" (t. 48), "Sanockie-Krośnieńskie" (t. 49-51), "Ruś Karpacka" (t. 54-55), "Ruś Czerwona" (t. 56-57), "Łużyce" (t. 59/I), "Lubelskie" (t. 75), "Chełmskie" (t. 82), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, Poznań 1991
Tradycja i przemiana: studia nad dziejami i współczesną kulturą ludową red. B. Linette, Z. Jasiewicz, Z. Staszczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1978
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Lista wszystkich publikacji dostępna jest na stronie https://etnologia.amu.edu.pl/pracownik/prof-boguslaw-linette/,