Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jadwiga Sobieska,
(z d. Pietruszyńska) etnomuzykolog, ur. 14 października 1909, Warszawa; zm. 5 grudnia 1995, Warszawa. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i grę na skrzypcach w konserwatorium w Warszawie, w latach 1929-1935 muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim u Łucjana Kamieńskiego. W latach 1930-39 uczestniczyła w nagraniach folkloru w Wielkopolsce i na Mazowszu. W 1934 roku przeprowadziła badania nad muzyką instrumentalną Wielkopolski (235 dudziarzy i koźlarzy) i została asystentem w Regionalnym Archiwum Fonograficznym przy Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego. W 1939 roku pracowała w redakcji „Muzyki Polskiej”, od 1936 roku – w gimnazjum urszulanek w Poznaniu. W latach 1945-49 działała w Poznaniu, odtwarzając (wraz z Marianem Sobieskim) zniszczone podczas wojny zbiory dźwiękowe Wielkopolski. W latach 1947-69 pracowała w Państwowym Instytucie Sztuki (od 1959 Instytut Sztuki PAN), 1950-54 prowadziła Ogólnopolską Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego, podczas której nagrano 50 000 pieśni i melodii instrumentalnych. Od czasu studiów na uniwersytecie Jadwiga i Marian Sobiescy pracowali wspólnie, a w 1936 roku zawarli związek małżeński. W 1954 roku przenieśli się do Warszawy.
Jadwiga Sobieska była pierwszym muzykologiem całkowicie skupionym na polskim folklorze muzycznym i etnomuzykologiem, dla którego fonogram stał się źródłem do analiz muzyki ludowej. Zwracała szczególną uwagę na praktykę wykonawczą.

 
aktualizacja: styczeń 2015 (mkk)

literatura wybrana

Dahlig Piotr Sobieska Jadwiga w: Encykolpedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. Sm-Ś, PWM, Kraków 2007

publikacje

książki

Dudy wielkopolskie (pod nazwiskiem J. Pietruszyńska), Poznań 1936
Polska muzyka ludowa i jej problemy (współautor: M. Sobieski), wybór prac pod red. L. Bielawskiego, PWM, Kraków 1955
Polski folklor muzyczny, Warszawa 1982
Szlakiem kozła lubuskiego (współautor: M. Sobieski), Kraków 1954
Wielkopolskie śpiewki ludowe, Kraków 1957
Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski, Kraków 1972