Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Bożena Muszkalska,
muzykolog; ur. 14 marca 1954, Wrocław. W latach 1972-1977 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1978-1980 odbyła podyplomowe studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 1990 roku obroniła pracę doktorską pt. Sardyńskie śpiewy wielogłosowe, napisaną pod kierunkiem Jana Stęszewskiego. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego.
W okresie 1977/78 pracowała jako asystent w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (obecnym Instytucie im. Oskara Kolberga) w Poznaniu. Od 1983 roku jest zatrudniona w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wcześniej Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki): do 1990 roku na stanowisku asystenta, w latach 1990 – 2004 – adiunkta i od 2004 – profesora UAM. W 2004 roku podjęła pracę na Uniwersytecie Wrocławskim: do 2008 roku jako adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa, późniejszej Katedrze Muzykologii, a następnie jako profesor UWr w tejże Katedrze, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Antropologii Muzyki.
Specjalizuje się w badaniach z zakresu antropologii muzyki. W polu jej zainteresowań naukowych znajdują się: śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, działalność nestorów muzykologii (do tej pory powstały prace poświęcone Marii Szczepańskiej, Bronisławie Wójcik-Keuprulian, Łucjanowi Kamieńskiemu i Richardowi Wallaschkowi) oraz zagadnienia metodologiczne.

 
aktualizacja: luty 2015 (ab)

publikacje

książki

"Po całej ziemi słychać ich dźwięk". Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, Oborniki Śląskie 2006
Traditionelle mehrstimmige Gesänge der Sarden, PTPN, Poznań 1995
Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
artykuły

"Dirty Singing" as a Feature of the Sound Ideal in the Traditional Polyvocality of Mediterranean Cultures w: The Second International Symposium on Traditional Polyphony, 22-27 September 2004 Tbilisi, Georgia, Proceedings red. R. Tsurtsumia, J. Jordania, Tbilisi State Conservatoire, Tbilisi 2008
Alien Melodies versus Jewish Identity in the Music of Ashkenazim from East-Europe w: Shared Music and Minority Identities. Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, red. N. Ceribašič, E. Haskell, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Roč 2006
Analiza widmowa wielodźwięków w tradycyjnych śpiewach kultur śródziemnomorskich (współautor: C. Szmal) w: XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań-Kiekrz 1998, t. 2, red. T. Hornowski, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Poznań 1998
Biological and Social Aspects of the Theoretical Thought of Richard Wallaschek w: Interdisciplinary Studies in Musicology red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009
Bóg kocha radosnych. Simcha muzyką wyrażana w: Fenomen radości red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007
Bronisława Wójcik-Keuprulian - niepokorna uczennica Profesora, "Muzyka" 2012 nr 4
Computer Sound Spectrum Analysis as an Aid in the Style Evaluation of a Collecion of  Portuguese Song in the Berlin Phonogramm-Archiv   w: Proceedings of the conference on the occasion of the 100th anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv red. G. Berlin, A. Simon, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2002
Expression of the Ethnic Identity in Polish Musical Repertoires in Siberia w: East and West: Ethnic Identity of Traditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and Cultures. Materials of the International Scientific Congress Astrakhan, Russia, 10-14.09.2008, Ministry of Culture of Russian Federation, Astrakhan 2008
Expression of the Jewish Identity in the Contemporary Synagogue Chant in Poland w: Manifold Identities: Studies on Music and Minorities red. A. Czekanowska, U. Hemetek, G. Lechleitner, I. Naroditskaya, Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Tyne 2004
Faces of Eros in Traditional Music Cultures w: Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music - Erotica - Culture red. M. Jabłoński, R.J. Wieczorek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007
Falsobordone als Quelle der sardinischen mehrstimmigen Gesänge? w: Contexts of Musicology, t. 2, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. J. Wieczorek, Ars nova, Poznań 1998
Fonosfera praktyk szamańskich, "Lud" 1994 t. LXXVII
Freilach, Jazz and Chopin. The Klezmer-Movement in Contemporary Poland w: The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group "Music and Minorities" in Varna, Bulgaria 2006 red. R. Statelova i in., Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 2008
Gestaltungsprinzipien des sardinischen canto a sa seria w: Maqam Raga-Zeilenmelodik. Materialen der 1. Arbeitstagung der Study Group "Maqam" bei ICTM vom 28. Juni bis 2. Juli 1988 in Berlin red. J. Elsner, Berlin 1989
In search for the lost memory. Researches on Jewish music in Poland w: Minority: Construct or Reality? red. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner, ZING PRINT, Bratislava 2007
Launeddas, sardyński instrument ludowy, "Muzyka" 1986 nr 2
Modlitwy śpiewane w dolnośląskich synagogach w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej red. A. Granat-Janki, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2011
Music as an Instrument of Cultural Sustainability among the Polish Communities in Brazil (współautor: T. Polak) w: Music and Minorities in Ethnomusicology: Challenges and Discourses from Three Continents red. U. Hemetek, Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie, Wien 2012
Muzyka wobec globalizacji w: Historia, kultura, globalizacja vol. 1, red. A. Nobis, P. Badyna, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2008
Pochodzenie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. E. Stein” 2012 nr 8
Polityka kulturalna Portugalii a przekaz muzycznych tradycji w: Muzyka i totalitaryzm red. M. Jabłoński, J. Tatarska, Ars Nova, Poznań 1996
Polyphony of Voices in Jewish Religious Traditions w: Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents red. A. Ahmedaja, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2013
Postać Marii Szczepańskiej w świetle materiałów archiwalnych w: Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie-historia-perspektywy red. M. Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
Poznańskie środowisko etnomuzykologiczne - tradycje i teraźniejszość w: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność, dokumentacja red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
Problem modusu w aszkenazyjskich śpiewach synagogalnych, "Muzyka" 2004 nr 3
Seeking the Quintina vs. Using the Vos Desafinada in Sardinian and Portuguese Polyvocal Performances w: BodyMusicEvent: proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008: organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna, Song of the Goat Theatre, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
Śnić muzykę w: Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi red. I. Topp, P.J. Fereński, R. Nahirny, Wydawnictwo „Korporacja Polonia”, Warszawa 2014
Stilbildung in der europäischen Volksmusik w: Europa stellt sich vor. Regionalstil, Provinzialismus und musikalische Sozialisation red. T. Mäkelä, Universität Abteilung Publikation und Öffentlichkeitsarbeit, Magdeburg 2000
Studia "gender" w (etno)muzykologii w: O kulturze i jej poznawaniu: prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce red. S. Bednarek, K. Łukasiewicz, Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", Wrocław 2009
Studies on Soundscapes of Polish Cities. The case of Wroclaw, “Urban people” 14, 2012, 2
Syncretism in the musical culture of the Polish Hollanders in Siberia (współautor: T. Polak) w: Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission red. P. Dahlig, Instytut Muzykologii Uniwersitetu Warszawskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009
The Figure of Maria Szczepańska (1902-1962) in the Light of Archive Materials, "Musicology Today" 2012 t. 12
To Converse in Song with the Infinite w: Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music as a Medium of Communication red. D. Jasińska, P. Podlipniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008
Uwalnianie iskier bożych - modlitwy w polskich synagogach, "Czas kultury" 2002 nr 5/6
W poszukiwaniu ginącego brzmienia. Problem intonacji i barwy w portugalskich śpiewach wielogłosowych (współautor: W. Auhagen) w: Studia nad wysokością i barwą dźwięku red. A. Rakowski, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1999
Łucjan Kamieński (1885-1964) as an Ethnomusicologist ad Man in his Works and Letters, "Musicology Today" 2012 t.12
redakcje naukowe

BodyMusicEvent: proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008

ed. by B. Muszkalska, R. Allgayer-Kaufman; organized by Department of Musicology, University of Wrocław, Institute of Musicology, University of Vienna, Song of the Goat Theatre, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
Contexts of Musicology t. 1, red. B. Muszkalska, M. Jabłoński, D. Jasińska, R.J. Wieczorek, Ars Nova, Poznań 1998
Ł. Kamieński "O biologii pieśni" wstęp i wybór tekstów: B. Muszkalska, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011
hasła encyklopedyczne

Indyjska muzyka w: Encyklopedia Katolicka t. VII, red. S. Wielgus i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997
Kodály Zoltán; Komitas w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. K-L-Ł, PWM, Kraków 1997
Merriam Alan w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. M, PWM, Kraków 2000
Nettl Bruno; Nettl Paul; Omar Chajjam; Ortiz Fernando w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. N-Pa, PWM, Kraków 2002
Rhodes Willard; Roberts Helen Heffron w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. Pe-R, PWM, Kraków 2004
Sabała; Salomon; Schneider Marius; Seeger Charles; Slobin Mark; Stockmann Doris; Stockmann Erich; Stoin Elena; Stoin Vasil; Suppan Wolfgang; Sušil František w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. S-Sł, t. Sm-Ś, PWM, Kraków 2007
Tagore Sir Sourindro Mohun; Tampere Herbert; Tracey Hugh Travers; Trân Van Khê; Tuchowski Andrzej; Vaisänen Armas Otto; Vargjas Lajos; Vasiliević Miodarg; Vikar Bela; Vikar Laszlo; Vodusek Valens   w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. T-V, PWM, Kraków 2009
Wallaschek Richard; Wieczorek Ryszard; Wiora Walter; Zatajewicz Aleksander; Zemcowski Izalij; Zemp Hugo; Žganec Vinko w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. W-Ż, PWM, Kraków 2012
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

A. Czekanowska "Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec" , "Muzyka" 2010 nr 1
A. Czekanowska "Payhways of Ethnomusicology" (Institute of Musicology of Warsaw University 1999), "Yearbook for Traditional Music" 2001
B. Lortat-Jacob "Sardinian Chronicles. Chicago Studies in Ethnomusicology" (Chicago-London: The University of Chicago Press 1995), "The World of Music" 1996 vol. 38
Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian red. A. Czekanowska, Musica Iagiellonica, Kraków 1995, "Muzyka" 2001 nr 3
Płyty etnomuzykologiczne z Museum für Völkerkunde w Berlinie Zachodnim, "Muzyka" 1986 nr 2