Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Christian Danowicz,

skrzypek i dyrygent; ur. 21 grudnia 1983, Buenos Aires (Argentyna). Pochodzi z rodziny o polskich korzeniach. Jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Tuluzie (Francja), które ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof. Gilles Colliard. W roku 2010 ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Julii i Krzysztofa Jakowiczów oraz studia licencjackie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Antoniego Wita i prof. Tomasza Bugaja. W 2014 roku uzyskał stopień doktora w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (prof. Jarosław Pietrzak - promotor), gdzie jest obecnie asystentem w klasie skrzypiec J. Pietrzaka. W latach 2004-2009 był stypendystą programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych francuskiego „Egide” dla najlepszych studentów studiujących za granicą.

Christian Danowicz jest laureatem III nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie (2009), na którym został też wyróżniony nagrodą specjalną dla najciekawszej indywidualności artystycznej konkursu oraz dla najlepszego studenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2010 otrzymał I nagrodę na Konkursie Muzyki Kameralnej podczas festiwalu Duxbury Music Festival (USA, Massachusetts). W 2016 został laureatem Nagrody Radia Wrocław Kultura „Emocje”.

Jako członek zespołu NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum, uzyskał roczne stypendium na naukę w Escuela Superior de Musica Reina Sophia w Madrycie w klasie kameralistyki Güntera Pichlera.

Od stycznia 2010 roku jest koncertmistrzem NFM Orkiestry Leopoldinum,z którą regularnie występuje jako solista i dyrygent.

W 2017 roku zdobył Wrocławską Nagrodę Muzyczną w kategorii „Muzyka poważna” za pomysł nagrania wspólnie z NFM Orkiestrą Leopoldinum oraz z Atom String Quartet płyty Made in Poland.

aktualizacja: grudzień 2017 (wa)