Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Jakub Kozakiewicz,

dyrygent, skrzypek; ur. 26 maja 1988, Białystok. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Lutosławskiego w Białymstoku w klasie skrzypiec Andrzeja Boruszewskiego. Ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Marka Pijarowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W czerwcu 2012 roku poprowadził Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej w ramach swojego koncertu dyplomowego. W 2006 roku wziął udział w Międzynarodowym Kursie Muzycznym w Szczecinie prowadzonym przez Jana Miłosza Zarzyckiego. Był najmłodszym uczestnikiem V Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białystoku (2011).

Jako dyrygent zadebiutował w wieku 17 lat na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej, prowadząc wykonanie nagrodzonego w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Uczniowskie Forum Muzyczne” utworu Małgorzaty Goroszewskiej. Jest założycielem orkiestry młodzieżowej „Ad hoc”, był również jednym z dyrygentów orkiestry szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Współpracował z Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, łomżyńską Filharmonią Kameralną, Filharmonią Sudecką, Polską Filharmonią Bałtycką, Operą i Filharmonią Podlaską oraz Polską Orkiestrą „Sinfonia Iuventus”. W sezonie 2013/14 artysta odbył rezydencję w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w ramach zainicjowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu „Dyrygent – rezydent”.

Od stycznia 2016 roku Krzysztof Jakub Kozakiewicz pełni funkcję kierownika artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.  

   
aktualizacja: marzec 2016 (ab)