Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Beata Bolesławska-Lewandowska,

muzykolog, ur. 19 sierpnia 1974, Łańcut. Jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, 1998) oraz studiów doktorskich na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (2010). W roku akademickim 1997/98 otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce, a latach 2000, 2003 i 2012-13 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie badań naukowych.

Jest autorką szeregu prac, artykułów i recenzji na tematy związane z polską muzyką współczesną, publikowanych w kraju (m.in. „Ruchu Muzyczym”, „Tygodniku Powszechnym”) i za granicą (m.in. w londyńskim magazynie „Opera”). W 2001 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało monografię Panufnik jej autorstwa, poświęconą życiu i twórczości Andrzeja Panufnika, w 2013 roku - książkę Henryk Mikołaj Górecki. Portret w pamięci z rozmowami o Henryku Mikołaju Góreckim, a w roku 2014 - pracę Panufnik. Architekt emocji z rozmowami o Andrzeju Panufniku. Jest także autorką tekstów na portalach internetowych www.panufnik.polmic.pl, www.trzejkompozytorzy.pl (część poświęcona Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu) oraz www.ninateka.pl/kolekcje/panufnik. W 2014 roku dla wydawnictwa Marginesy przetłumaczyła ostatni rozdział Autobiografii Andrzeja Panufnika, napisany przez żonę kompozytora, Lady Camillę Panufnik. W maju 2015 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Ashgate ukazała się angielska wersja jej monografii życia i twórczości Andrzeja Panufnika, zatytułowana The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914-1991). Dla tego samego wydawcy przygotowuje również do publikacji swą pracę doktorską pt. The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music since 1956 napisaną pod kierunkiem Adriana Thomasa.

W latach 1998-2005 pracowała w biurze festiwalu „Warszawska Jesień”, a od 2005 do 2008 roku w Redakcji Widowisk Artystycznych Programu 2 Telewizji Polskiej S.A. jako starszy redaktor prowadzący. Od 2008 roku jest zatrudniona w TVP Kultura na stanowisku sekretarza redakcji muzyki.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Muzykologów oraz Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, z którym stale współpracuje jako redaktor tekstów muzycznych do wydawnictw naukowych i programów koncertowych.

Została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) oraz Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi dla promocji muzyki polskiej (2015).  

aktualizacja: czerwiec 2015 (ab))

publikacje

książki

Górecki. Portret w pamięci, PWM, Kraków 2013
Panufnik, PWM, Kraków 2001
Panufnik. Architekt emocji, PWM, Narodowy Instytut Audiowizualny, Kraków-Warszawa 2014
artykuły

Andrzej Panufnik and the Pressures of Stalinism in Post-War Poland, "Tempo" 2002 nr 220
Awangarda muzyczna w oczach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika – według zachowanej korespondencji w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009
II Symfonia Witolda Lutosławskiego i II Symfonia Henryka M. Góreckiego – dwie koncepcje późno awangardowej symfonii dwuczęściowej, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2011 t. IX
Polish Symphonies of the 1980s as Public Statements against Martial Law, "Musicology Today" 2011
Styl symfoniczny Tadeusza Bairda w utworach po 1956 roku, "Forum Muzykologiczne" 2011
Symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego – myślenie awangardowe a tradycja gatunku w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, studia pod red. A. Jarzębskiej i J. Paji-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Symmetry in the Symphonies of Andrzej Panufnik w: Andrzej Panufnik’s Music and Its Reception. Studies ed. by J. Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2003
„Talent to dobro powierzone…” – etyka chrześcijańska w postawie twórczej i życiowej Witolda Lutosławskiego, "Pro Musica Sacra" 2013
redakcje naukowe

Chopinspira. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie red. B. Bolesławska-Lewandowska, K. Droba, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2010
M. Gąsiorowska „Rozmowy z Włodzimierzem Kotońskim” red. B. Bolesławska-Lewandowska, M. Szoka, Warszawska Jesień, Warszawa 2010
hasła encyklopedyczne

Sessions Roger w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. S-Sł, PWM, Kraków 2007
Woytowicz Bolesław, Vaughan-Williams Ralph w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. W-Ż, PWM, Kraków 2012