Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Agata Mierzejewska-Ficek,

muzykolog; ur. 8 sierpnia 1981, Warszawa. Studia muzykologiczne ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Macieja Gołąba w 2005 roku, na podstawie pracy magisterskiej pt. Jan Karłowicz (1836-1903). Studium biografii muzycznej. Podczas studiów doktoranckich, także u prof. Gołąba, w Uniwersytecie Wrocławskim prowadziła konwersatoria z zakresu: historii polskiej tradycji muzycznej średniowiecza, renesansu i baroku, historii muzyki powszechnej klasycyzmu i romantyzmu, historii form i gatunków muzycznych, wiedzy o muzyce oraz konwersatorium chopinologiczne (2006-2008). W sferze jej zainteresowań badawczych znajduje się historia i socjologia muzyki oraz instrumentologia.

Bierze czynny udział w działaniach na rzecz promocji polskiej kultury muzycznej, organizując wystawy, prowadząc koncerty, pisząc scenariusze. Publikowała na łamach kwartalnika "Muzyka”, „Kwartalnika Filmowego”, „Ad Parnassum Studies”. Prowadzi satyryczno-egzystencjalną rubrykę „kekszozdexelan” w „Ruchu Muzycznym”.

Przez dłuższy czas związana była z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, gdzie pełniła m.in. funkcję specjalisty ds. kształtowania wizerunku. Autorka scenariuszy sześciu stanowisk multimedialnych nowej ekspozycji stałej Muzeum Chopina: George Sand, Maria Wodzińska, Konstancja Gładkowska, Marie de Roziéres, Solange Sand, Powstanie Listopadowe (2009-2010). Dla NIFC przeprowadziła niemal 100 wywiadów audiowizualnych z artystami festiwalu „Chopin i Jego Europa” oraz przedstawicielami muzykologii polskiej, które stały się częścią projektów „Studio Festiwalowe”, „Making off”, „Wstęp do muzykologii” oraz filmu dokumentalnego poświęconego Orkiestrze XVIII Wieku Sekret Orkiestry, który zdobył wyróżnienie publiczności na Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA w Amsterdamie. Współprowadziła cykl edukacyjny Próby czytane (2014). Jest autorką cyklu Konkurs Chopinowski. Scena. Foyer. Kulisy (2015) w Muzeum Chopina. Relacjonowała XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla medici.tv.

Była kuratorem wystaw czasowych: A Passo di Mazurka. Dalla Polonia verso il mondo (Museo degli Strumenti Musicali dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rzym 2010), Mazurek! 3/4 Polski (Sejm RP, Warszawa 2010), Bazgroły (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 2012), Osobliwości Muzealnych Magazynów (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 2012), Chopin bardzo bliski. 100 lat Profesora Jana Ekiera (Muzeum Chopina, Warszawa 2013-14), Takiem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli. Instrumenty ludowe na ziemiach polskich w czasach Fryderyka Chopina (Żelazowa Wola 2014), Chopin bez granic (Plac Bankowy w Warszawie, NIFC 2015), Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina (Google Cultural Institute, NIFC 2015), Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina 1927-2015 (Galeria Plenerowa Łazienek Królewskich, NIFC 2015), Fortepiany z przeszłością (IMIT/MCK, Bydgoszcz/NIFC, Sinfonia Varsovia, Żelazowa Wola 2015-2016).

Współpracowała przy wystawach: Sześciolinia. Interwencje dźwiękowo-wizualne w Muzeum Chopina (Muzeum Chopina, Warszawa 2012-13, z pracownią Audiosfera w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), Wtrącenia. Interwencje wizualno-dźwiękowe w Parku w Żelazowej Woli (Żelazowa Wola 2012-13, z pracownią Audiosfera), Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli - studium czasoprzestrzeni (Żelazowa Wola 2013-14, z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej), Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów (Muzeum Chopina, Warszawa 2014-15).

Występuje na scenie jako prowadząca cyklu Letnie Koncerty na Grochowskiej Sinfonii Varsovii (od 2012). W 2015 roku prowadziła Recitale Uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego organizowane przez Sinfonię Varsovię.

Była współorganizatorką I edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Juliana Cochrana (2015).

W 2012 roku pełniła funkcję kierownika Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Mając duże doświadczenie w działalności wystawowej i badawczej, objęła funkcję kuratora projektu www.instrumenty.edu.pl, największej cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych w Polsce, stworzonej przez Instytut Muzyki i Tańca, składającej się obecnie z 3 internetowych portali: Polskie ludowe instrumenty muzyczne (2014), Fortepian w zbiorach polskich (2015), Skrzypce w zbiorach polskich (2016). W roku 2016 koordynowała prace nad wprowadzeniem języka polskiego jako języka użytkowego bazy MIMO (Musical Instrument Museums Online) oraz pierwszy transfer obiektów z polskich kolekcji. Jest inicjatorką Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (http://konferencja.instrumenty.edu.pl), oraz członkiem Komitetu organizacyjnego jej dotychczasowych edycji (Pałac Ostromecko, I OKI wrzesień 2017, II OKI wrzesień 2018). 

aktualizacja: 2019 (wa)

publikacje

rozprawy

A cause du soleil, „Kwartalnik Filmowy Instytutu Sztuki PAN” 2005 nr 51, s. 209-212
Jan Karlowicz. A Portrait with Mieczyslaw in the Background, w: European fin de siècle and Polish Modernism. The Music of Mieczyslaw Karlowicz, red. Luca Sala, "Ad Parnassum Studies" nr 3, Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2010
Jan Karłowicz - portret z Mieczysławem w tle, „Muzyka” 2005 nr 4, s. 67-103
Jan Karłowicz, music and the city, w: Musik – Stadt, Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen IV, Berichtüber den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, 28 IX-3 X 2008, Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2012
Kanon XIX/XX: Jan Karłowicz, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 8, s. 91-94
Kekszoz Dexelan - wierny sprawom wieczyście trwałym, w: Katalog wystawy „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów”, NIFC, Warszawa 2015
artykuły

Digitisation of Polish folk instrument museum collections: www.folk.instruments.edu.pl [wraz z Joanną Gul], w: Kolbergs of Eastern Europe, red. B. Muszkalska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017 (seria Eastern European Studies in Musicology, vol. 8), w druku
Po nitce do skrzypiec, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 10, s. 2-4
Wszystko co chcieliście wiedzieć o fortepianach, ale baliście się zapytać [wraz z Joanną Gul], „Ruch Muzyczny” 2015 nr 12, s. 13-15