Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Kucybała,
dyrygent. Prowadzi aktywną działalność muzyczną jako dyrygent, pedagog i manager. Andrzej Kucybała ma prawie półwieczny staż pracy pedagogicznej. Rozpoczął karierę w 1967 roku w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli jako korepetytor, a następnie dyrygent, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz wykładowca PSM I stopnia. W 1975 r. objął stanowisko ds. szkolnictwa artystycznego i kultury muzycznej w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. W tym mieście założył i prowadził w latach 1976 - 1981 Orkiestrę Symfoniczną. Następnie w 1982 r. został mianowany na dyrektora bielskiej Szkoły Muzycznej, i funkcję tę sprawuje nieprzerwanie do dziś. Pod jego kierownictwem Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej osiągnął najwyższy poziom zarówno w zakresie kształcenia z przedmiotów ogólnokształcących, jak i artystycznych. Corocznie uczniowie szkoły zdobywają nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych, a także otrzymują stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Zasłużony pedagog był jednym z konsultantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas tworzenia reformy szkolnictwa artystycznego.
Andrzej Kucybała jest współorganizatorem wielu znaczących imprez artystycznych. W latach 1974 - 1979 uczestniczył w organizacji Festiwalu muzycznego „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli. W latach 1978 – 1981 był jednym z organizatorów Festiwalu „Spotkania Muzyczne” w Baranowie Sandomierskim, który w owym czasie był jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Po objęciu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki poświęcił się realizacji projektu budowy nowej siedziby szkoły, trwającej od 1995 roku. Od roku 2010 organizuje koncerty w nowoczesnej Sali koncertowej bielskiej Szkoły Muzycznej, gdzie odbyło się już ponad już ponad 250 recitali i koncertów z udziałem wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych, a przede wszystkim z udziałem Orkiestry Symfonicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Obszerny repertuar orkiestry uczniowskiej obejmuje utwory od baroku do XX wieku. Zespół koncertował w Czechach, Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Dubaju i na Cyprze, i za osiągniecia artystyczne został odznaczony m.in. nagrodą Prezydenta miasta Bielska-Białej „IKAR”, otrzymywał odznaczenia państwowe i resortowe MEN i MKiDN. W 2013 roku orkiestra, kierowana przez maestro Kucybałę, zdobyła I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Symfonicznych Średnich Szkół Muzycznych. Orkiestra szkolna stale bierze udział w Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. W 2012 i 2013 roku uczestniczyła w znanym Festiwalu „Szalone Dni Muzyki” w Warszawie.
Andrzej Kucybała został uhonorowany wieloma znaczącymi nagrodami: Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1977), Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Srebrnym Medalem „Gloria Artis” (2010) oraz nagrodą indywidualną II st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).
 
aktualizacja: październik 2015 (wa)