Polmic - FB

indeks osób (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Bączyk,

gitarzysta, kulturolog; ur. w 1977 r. w Godzieszach Wielkich.
Jest absolwentem Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
W kręgu jego twórczych zainteresowań znajduje się funkcjonowanie dźwięku w kulturze. Prowadzi pracownię Nowych Mediów we Wrocławskich Szkołach Fotograficznych. Opracował cykl otwartych konwersatoriów „Lekcje słuchania”, które odbyły się w Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, działającej na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. We współpracy z Galerią Entropia stworzył cykl AudioEntropia, będący częścią pleneru fotograficznego studentów Wyższego Studium Fotograficznego AFA. Jest również pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Niewidzialna mapa Wrocławia” – pierwszego przewodnika po Wrocławiu stworzonego przez ludzi niewidzących.
Jako gitarzysta grał w zespole AGD, w latach 1999 – 2004 występował w składzie zespołu Robotobibok, z którym nagrał płyty Jogging (2000), Instytut Las (2002), Nawyki Przyrody (2004). Od 2006 r. wraz z Pawłem Romańczukiem tworzy grupę artystyczną Małe Instrumenty, która kolekcjonuje instrumenty niewielkich rozmiarów i tworzy oryginalna muzykę na ten zespół. Za spektakl muzyczny Elektrownia Dźwięku zespół otrzymał Grand Prix nurtu Off 29 Przeglądu Piosenki aktorskiej. Brał udział w nagraniu płyt Antonisz (2009), Małe Instrumenty grają Chopina (2010), Moich 8 Słów (2012).
Stworzył muzykę do filmów Rodzinna firma w reżyserii Macieja Migasa oraz Męczeństwo Mariana w reżyserii Adriana Panka.
 
aktualizacja: grudzień 2015 (wa)