wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jan Kalinowski,

wiolonczelista; ur. 25 stycznia 1982, Kraków. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana. Ukończył również studia w École Normale de Musique de Paris „Alfred Cortot”, gdzie w 2004 roku otrzymał „Diplôme Supérieur d'Exécution” w klasie wiolonczeli prof. Paula Julien. Swoją edukację kontynuował na studiach podyplomowych w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie prof. Petera Bucka, ukończonych w 2008 roku Umiejętności wykonawcze Jan Kalinowski doskonalił podczas kursów mistrzowskich u tak znanych muzyków, jak David Geringas, Ivan Monighetti oraz Arto Noras. Pracował również w klasie interpretacji dzieł kameralnych Krzysztofa Pendereckiego, organizowanej przez krakowską Akademię Muzyczną, gdzie przygotowywał utwory pod kierunkiem profesora. Był stypendystą Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago, Fundacji Zygmunta Zaleskiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”, poza tym otrzymał Stypendium Twórcze Fundacji Grazella, Stypendium Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także nagrodę Województwa Małopolskiego za działalność na rzecz kultury. W 2009 roku otrzymał stopień doktora, zaś w 2015 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.
Wraz z Markiem Szlezerem od 2001 roku współtworzy zespół Cracow Duo, koncertujący w Polsce i za granicą. W 2015 roku artyści zadebiutowali m.in. w Seoul Arts Center w Seulu, Alfred Newman Hall w Los Angeles oraz w nowojorskiej Carnegie Hall gdzie wykonali koncert z okazji 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Na przełomie sierpnia i września artyści odbyli trasę koncertową po Meksyku, którą zainaugurował ich debiut w sali koncertowej Palacio de Bellas Artes. W grudniu wystąpili podczas festiwalu w Filharmonii Nowosybirskiej.
Jan Kalinowski jako solista i kameralista zdobywał nagrody podczas konkursów i festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Ważnymi wydarzeniami w życiu artysty były także występy na festiwalach polskich, prezentujące prawykonania utworów współczesnych: „Warszawska Jesień”, Musica Polonica Nova – prawykonanie Deja vu Macieja Jabłońskiego z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego; podczas Międzynarodowego Festiwalu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi wykonał Koncert wiolonczelowy kompozytora oraz brał udział w polskim prawykonaniu jego III Symfonii koncertującej wraz z Marią Machowską, Arturem Rozmysłowiczem, Markiem Szlezerem i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Jan Kalinowski wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowych Dniach Kompozytorów Krakowskich, gdzie w 2005 r. podczas inauguracji festiwalu wykonał w Filharmonii Krakowskiej Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.
Do znaczących dokonań Jana Kalinowskiego należą liczne nagrania dla radia i telewizji oraz dla znanej wytwórni DUX. Wraz z Markiem Szlezerem nagrał dla tej wytworni w 2009 r. płytę kompaktową, zawierającą dzieła na fortepian i wiolonczelę Aleksandra Tansmana, która otrzymała nagrodę francuskiej krytyki La Clef de ResMusica 2010 oraz nominację do Nagrody Polskich Melomanów Programu 3 PR. Kolejna płyta monograficzna z kompletem dzieł kameralnych Fryderyka Chopina, nagrana wraz z Bartłomiejem Niziołem i Markiem Szlezerem, oprócz przyznania jej także nagrody La Clef de ResMusica 2011 otrzymała nominację do Narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2011. W 2013 r. nagrał płytę z polską muzyką wiolonczelową zawierającą utwory na składy od jednej do ośmiu wiolonczel. W 2014 roku ukazała się płyta Dedykacje (nagrana z Markiem Szlezerem), która zawiera utwory napisane dla artystów przez krakowskich kompozytorów. Następna płyta Krzysztof Penderecki - utwory kameralne, opublikowana z okazji 80. urodzin kompozytora, otrzymała nagrodę Gramophone Editor’s Choice w lutym 2015 roku i nominację do narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2015.
Jako solista występował m.in. pod batutą Raufa Abdullayeva, Łukasza Borowicza, Wojciecha Czepiela, Jacka Rafała Delekty, Michała Dworzyńskiego, Jacka Kaspszyka, Adama Klocka, Pawła Kotli, Pawła Przytockiego, Daniela Rajskina i Macieja Tworka.
Jan Kalinowski od 2005 roku jest związany zawodowo z krakowską Akademią Muzyczną, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu i prowadzi swoją klasę wiolonczeli. W ramach wymiany międzyuczelnianej wykładał grę na wiolonczeli na kilkunastu uczelniach europejskich: Hochschule für Künste w Bremie (2006), Univerzita Mateja Bela (Banska Bystrica) oraz Hochschule für Musik Karlsruhe (2007), Conservatorio Statale di Musica „G.B. Pergolesi” w Fermo i Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” w Rovigo (2009), Conservatorio Statale di Musica D. Cimarosa w Avellino (2010), Vysoká škola Múzických Umení w Bratyławie (2013), Musik Hochschule w Mannheimie (2014), Koninklijk Conservatorium w Brukseli (2015) oraz przy okazji koncertów w: Tbilisi State Conservatoire (2012, 2013, 2014), El Conservatorio de las Rosas w Morelii (2015), La Universidad Nacional Autónoma de México (2015), El Conservatorio Nacional de Música w México City (2015), Escuela Superior de Música w México City (2015) oraz w Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice w Kiszyniowie (2015). Prowadzi kursy mistrzowskie w ramach Małopolskiej Akademii Talentów.
Artysta gra na instrumencie Wojciecha Topy z 2013 roku.


Oficjalna strona artysty: www.kalinowski.art.pl

aktualizacja: grudzień 2016 (wa)