Polmic - FB

indeks osób (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Barbara Borowicz,

klarnecistka; ur. 20 listopada 1988, Poznań. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka, w której obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w klasie solowej Alessandro Carbonare w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, u którego uczyła się także w ramach Accademia Musicale Chigiana w Sienie (Włochy). W 2015 roku rozpoczęła studia podyplomowe w klasie kameralistyki prof. Gottfrieda Pokornego w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Ponadto podążając za swoimi zainteresowaniami doskonali interpretacje kompozycji Karlheinza Stockhausena u Suzanne Stephens – najlepszej odtwórczyni jego dzieł.

Barbara Borowicz jest wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki, ponadto za swoje osiągnięcia artystyczne i naukowe otrzymała Stypendium Naukowe dla wybitnych Młodych Naukowców, stypendium Ministra Kultury „Młoda Polska”, Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Stypendium Artystyczne Miasta Poznania, a także Stypendium Twórcze Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych artystów, twórców i menadżerów kultury.

Zdobyła ponad 20 nagród na wielu konkursach muzycznych w Polsce, Luksemburgu, Grecji, Słowenii, Włoszech, Serbii, Litwie i Ukrainie, m. in.: I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Klarnetowo-Saksofonowym w Reggiolo (Włochy 2014), II nagrodę oraz nagrodę specjalną za wyróżniającą się osobowość artystyczną na VI Międzynarodowym Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie (2014), II nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym „Saverio Mercadante” w Noci/Bari (Włochy 2012). Ponadto w 2015 otrzymała nagrodę za interpretację utworu K. Stockhausena podczas Stockhausen Concerts and Courses in Kürten (Niemcy).

Jako solistka i kameralistka występowała w wielu krajach świata, m.in. w Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Holandii, Włoszech, Niemczech, Gruzji, Armenii, koncertując w prestiżowych salach koncertowych, jak np. Sydney Opera House. Szczególne miejsce w jej repertuarze solowym zajmuje muzyka polska, którą chętnie włącza do swoich programów koncertowych.

W 2014 roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pełni także funkcję opiekuna Koła Naukowego Klarnecistów tejże Uczelni. Ponadto prowadziła kursy klarnetowe w uczelniach w Sydney (Australia), Wellington (Nowa Zelandia), Tbilisi (Gruzja), Granadzie (Hiszpania) i Győr (Węgry), a także w ramach Festiwalu ClariSax czy Tbilisi Wind Festival. W 2014 otrzymała Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

 

aktualizacja: sierpień 2016 (wa)

Oficjalna strona artystki: www.barbaraborowicz.com