indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marian Domański,

muzyk, dyrygent, folklorysta; ur. 21 kwietnia 1927, Wólka k/ Krasnegostawu, zm. 14 maja 1991, Warszawa. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Targowisku k/ Krasnegostawu i w Wysokim. Świadectwo ukończenia 7 klas szkoły powszechnej otrzymał już w czasie okupacji. W tym czasie pracował z ojcem na roli i uczęszczał na tajne komplety Szkoły Rolniczej. Uczył się również gry na organach u miejscowego organisty. W 1944 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Lublinie, równocześnie kończąc naukę w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. W 1948 podjął pracę w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie jako kierownik kulturalno-oświatowy i wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej. Od 1950 studiował grę na organach, dyrygenturę oraz kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w PWSM w Warszawie. Studia ukończył w 1955, uzyskując dyplom artysty-muzyka.

Od 1950 pracował w Teatrze „Czarodziej” jako akompaniator, jako chórmistrz prowadził zespoły pieśni i tańca „Warszawa” i „Mazowsze”. W 1967 został zatrudniony w Redakcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia. Dokonał wielu nagrań polskiego folkloru dla Archiwum Polskiego Radia. Za swoją pracę otrzymał Złoty Mikrofon.

 

 

aktualizacja: styczeń 2017

(mkk)