Polmic - FB

indeks osób (N)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Mirosław Nalaskowski,

folklorysta, muzyk; ur. 11 marca 1952, Toruń. Urodził się w rodzinie o tradycjach muzycznych. Do 1976 działał w zespole pieśni i tańca „Młody Toruń” jako muzyk w orkiestrze, a później jako instruktor. W latach 1973-1977 był członkiem Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej i pracował w toruńskim Pomorskim Towarzystwie Muzycznym.. W obydwu organizacjach zajmował się muzyką klasyczną. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zainteresował się muzyką ludową. Od 1977 do 1980 pracował jako instruktor do spraw muzyki ludowej w Wojewódzkim Domu Kultury we Włocławku. Opiekował się w tym czasie zespołami folklorystycznymi i solistami pochodzącymi z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. W 1979 zorganizował kilkusekcyjne seminarium poświęcone kulturze niematerialnej Ziemi Dobrzyńskiej, w którego pracach wzięli udział naukowcy z wielu ośrodków akademickich. W 1980 rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których zorganizował dwa interdyscyplinarne studenckie obozy naukowe, poświęcone kulturze staroobrzędowców. Od 1983 pracuje jako instruktor do spraw muzyki ludowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach (pierwotnie w Wojewódzkim Domu Kultury, po reformie terytorialnej od 1999r. w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, zaś od 2012r w Suwalskim Ośrodku Kultury).
W polu jego zainteresowań oprócz wielokulturowego folkloru muzycznego Suwalszczyzny znalazła się też obrzędowość zamieszkujących ten obszar grup etnicznych i narodowych. W 1992 organizował etnograficzne badania na Litwie, w których wzięli udział pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizował etnomuzyczne prace badawcze na Białorusi i Litwie oraz konsultował tamtejsze polskie zespoły folklorystyczne. Pomagał w organizacji szkółek cymbalistów wileńskich w Polsce, przygotowywał ekipy muzyczne, jak również zapraszał instruktorów polskich zespołów folklorystycznych z Litwy i Białorusi na kolejne festiwale Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
W latach 1991 - 2005 Mirosław Nalaskowski pracował także w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, gdzie m.in. współorganizował wojewódzkie konkursy ,,Herodowe” i tamtejsze wojewódzkie jarmarki folkloru. Od 1986 jest opiekunem społecznym Oddziału Suwalskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 1993 członkiem sekcji folkloru Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych (ZG STL). Jako pełnomocnik ZG STL do współpracy z partnerską organizacją litewską Związkiem Twórców Ludowych Litwy (Lietuvos Tautodailininkų Sajųnga) zorganizował m.in.: dwa polsko-litewskie plenery rzeźbiarzy ludowych „Kapliczki słupowe, krzyże przydrożne, monumentalna rzeźba sakralna” (1999-2000), współorganizował dwie paralelne wystawy polskiej i litewskiej sztuki ludowej, funkcjonujące pod patronatami ministrów kultury Polski i Litwy oraz 17 kolejnych Jarmarków Folkloru w Suwałkach 1999-2016). Począwszy od 1984, przygotowywał i opiekował się 33 corocznymi reprezentacjami śpiewaków i muzyków ludowych z terenu północno- wschodniej Polski na kolejne Ogólnopolskie Festiwale Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
W 2001 i 2002 otrzymał stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opiekę konsultacyjną nad wybranymi polskimi zespołami folklorystycznymi działającymi na terenie północno-wschodniej Białorusi, południowo-wschodniej Litwy oraz południowo-wschodniej Łotwy. W latach 1985 - 1998 współorganizował 5 terenowych ekspedycji etnomuzykologicznych (instytutów muzykologii uniwersytetów: Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. Stęszewskiego i Warszawskiego pod kierownictwem prof. Sławomiry Żerańskiej- Kominek) na terenie województwa suwalskiego, a między 1993 a 2001 sześć terenowych ekspedycji etnomuzykologicznych UAM w Poznaniu na terenie Białorusi i Litwy (rejestrujących polski folklor muzyczny na terenie Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny).
Jest inicjatorem sporządzenia 6 ekspertyz etnokostiumologicznych (realizowanych przez etnokostiumologów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Etnograficznego w Toruniu odtwarzających stroje subregionalne dla poszczególnych zespołów folklorystycznych woj. suwalskiego oraz 3 ekspertyz etnochoreologicznych w zakresie tańców ludowych pogranicza polsko –litewskiego na północnej Suwalszczyźnie oraz wśród ekspatriantów z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny (zamieszkujących po 1945 Mazury Wschodnie). W latach 2010-2015 pomagał w terenowej realizacji na obszarze Suwalszczyzny letnich badań gwaroznawczych ekspedycji etnolingwistów (pod kierownictwem prof. Barbary Falińskiej).
Był merytorycznym liderem programu „Międzynarodowy Festiwal Obrzędowych Zespołów Tanecznych „Źródliska 2013-14”, dwuletniego grantu 2014-15 z MKiDN na digitalizację ludowych muzycznych materiałów archiwalnych z Suwalszczyzny ze zbiorów warszawskiego Instytutu Sztuki PAN oraz Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1992r. jest merytorycznym opiekunem szkółki cymbalistów wileńskich w Stradunach k. Ełku (zainicjowanego w ramach programu MKiS „Ginące zawody”). W latach 2013-14 został liderem merytorycznym grantu MKiDN poświęconego kontynuacji nauczania na cymbałach wileńskich w jedynej na terenie Polski szkółki cymbałowej w gminie Ełk i w kolejnych trzech ośrodkach powiatowych w ramach projektu „Od samotnej wyspy – do archipelagu”. W Suwalskim Ośrodku Kultury merytorycznie realizował dwuletni grant MKiDN na digitalizację archiwalnych materiałów dźwiękowych z Suwalszczyzny ze zbiorów warszawskiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Muzykologii poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2014-2015). Od 2010 czynnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji wprowadzania w Polsce regulacji wynikających z ratyfikowanej w 2011 roku przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 „O ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Jest laureatem nagrody im. Jędrzeja Cierniaka (1989), Nagrody im. Oskara Kolberga (1992), nagrody „Animator Roku 1999“ oraz Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). Otrzymał srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014) oraz honorową jubileuszową Basztę kazimierską 50 jubileuszowego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2016).

 

aktualizacja: styczeń 2017

(mkk)