Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Leon Tadeusz Błaszczyk ,

muzykolog, filolog klasyczny, historyk literatury; ur. 30 marca 1923, Warszawa; zm. 27 grudnia 2016, Warszawa. Studiował filologię klasyczną na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a po 1945 na Uniwersytecie Poznańskim. Uzyskał stopień magistra w 1946 roku w Łodzi. Tam też, w latach 40-tych studiował muzykologię u prof. Alicji Simmon. Następnie był asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej. Doktorat z Filologii Klasycznej obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 roku. Od 1953 roku prowadził ze studentami zajęcia z Historii Starożytnej na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1965 roku był kierownikiem Katedry Historii Kultury na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1967-68 był dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym czasie, w latach 1967-1968 wykładał historię polskiej kultury muzycznej XIX w. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zaproszony do współpracy przez ks. prof. Hieronima Feichta i prof. Zofię Lissę.

Od połowy 1968 roku do 1990 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wykładał tam Historię Literatury i Kultury Polskiej na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich w New York University. Pełnił funkcję redaktora „The Polish Review”, był aktywnym doradcą Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, uczestnikiem zjazdów oraz współtwórcą programów nauczania dla klas licealnych szkół polonijnych w USA. Współpracował także z Fundacją Kościuszkowską oraz Fundacją Jurzykowskiego w wyborze kandydatów do nagród oraz stypendiów amerykańskich obu fundacji. Wykładał również gościnnie na kilku innych uczelniach amerykańskich.

W roku 1990 roku powrócił do Polski i podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przez 10 lat w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Jego liczne publikacje z zakresu muzykologii były wydawane w kraju i zagranicą, m. in.: Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku (Kraków: PWM 1964), Henryk Sienkiewicz w muzyce (Warszawa: „Typografika" 2000), Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny, (Warszawa: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, 2014).

aktualizacja: styczeń 2017 (wa)