Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Janina Szymańska,

folklorystka; ur. 25 listopada 1946, Bogatynia, zm. 24 kwietnia 2010, Warszawa. Specjalizowała się w badaniach tradycyjnych pieśni i zwyczajów ludowych Podlasia. Dzieciństwo i szkolne lata spędziła w Grajewie na Podlasiu. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom magisterski uzyskała w 1973 roku (z wynikiem bardzo dobrym), ponadto studiowała etnografię na Studium Podyplomowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975/76). W 1973 roku wyszła za mąż za Zdzisława Szymańskiego, aktora; owdowiała w 1986 r.
W 1974 roku Janina Szymańska rozpoczęła pracę w Instytucie Sztuki PAN. Trwały już wówczas prace nad serią „Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały”. Razem z Aurelią Mioduchowską pracowała nad częścią tekstową tomu Kaszuby. Po śmierci Mioduchowskiej Szymańska dokończyła redakcję tomu, uzupełniła komentarze do wątków pieśni i napisała zamieszczone we Wstępie charakterystyki wykonawców ludowych oraz omówiła repertuar pieśni ludowych regionu, syntetyzując studia szczegółowe.
W czerwcu 1976 roku razem z folklorystami z poznańskiego zespołu instytutu Sztuki PAN: Barbarą Krzyżaniak, Jarosławem Lisakowskim i Aleksandrem Pawlakiem oraz Janem Lubomirskim prowadziła badania terenowe na Warmii i Mazurach. W 1986 roku w Kuźnicy na Helu dokumentowała zwyczaje sobótkowe. W latach 1977-1979, 1988-1989 przejęła inicjatywę w zakresie dokumentacji folkloru Podlasia. W wyniku badań terenowych wraz ze współpracownikami podwoiła liczbę źródeł archiwalnych. Razem z Barbarą Falińską dokonywała transkrypcji dialektologicznej z nagrań dźwiękowych, a Krystyną Lesień-Płachecką korekt językowych. Przeprowadzała analizy zebranego materiału, wybierała zapisy do publikacji, systematyzowała pieśni i opracowywała naukowo części tekstowe tomu Podlasie. W latach dziewięćdziesiątych cały opracowany przez siebie materiał przepisała na dyskietki i sporządziła wydruki.
Była redaktorem w warszawskich wydawnictwach akcydensowych. Zmarła tragicznie 24 kwietnia 2010 roku w Warszawie.

 

aktualizacja: luty 2017

(mkk)