Polmic - FB

muzykolodzy (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Iwona Lindstedt,

dr hab., od 1998 roku pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Jest autorką trzech książek, licznych artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz współautorką przedsięwzięć promujących postaci i twórczość muzyczną XX i XXI wieku zrealizowanych w Internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich (redakcja portali www.baird.polmic.pl, www.sikorski.polmic.pl oraz autorstwo tekstów na www.serocki.polmic.pl) i Narodowego Instytutu Audiowizualnego (redaktor naczelna kolekcji muzycznych zamieszczonych na www.ninateka.pl ).

Od 2013 roku jest członkiem Zarządu ZKP, od 2015 także wiceprzewodniczącą Sekcji Muzykologów. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP „za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej”.