Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Michał Szostak,

organista i improwizator; ur. 26 lutego 1980, Wołomin. Naukę gry na organach rozpoczął w wieku lat siedemnastu w Warszawie pod kierunkiem Pawła Gindy; jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie organów prof. Romana Szlaużysa (improwizacja organowa w klasie prof. Mariana Sawy). Studiował grę na organach w ramach stażu artystycznego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, a także improwizację organową w Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra w Mediolanie w klasie maestro Davide Paleari.

Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich dotyczących organowej problematyki wykonawczej (Ullrich Böhme, Pieter van Dijk, Bernhard Gfrerer, Oliver Penin, Louis Robilliard, Daniel Roth, Jean-Claude Zehnder), improwizacji organowej (Frédéric Blanca, Thierry Escaicha, Samuel Liégeon, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Wolfgang Seifen, Sietze de Vries), muzyki liturgicznej (rzymsko-katolickiej i anglikańskiej). W lutym 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie instrumentalistyka w dyscyplinie „Gra na organach” na podstawie rozprawy Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego i obronionej na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prowadzi solową działalność koncertową występując regularnie w krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Afryki (Argentyna, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Kanada, Kazachstan, Niemcy, Nigeria, Polska, Słowacja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy).

Prowadzi międzynarodową (Nigeria, Polska, Ukraina) działalność dydaktyczną w zakresie improwizacji organowej oraz interpretacji literatury organowej różnych epok, m.in. w kooperacji z The Royal School of Church Music. Bierze udział w konferencjach naukowych dotyczących tematyki organowej i muzyki sakralnej – zarówno w kraju jak i za granicą. Jego publikacje organologiczne pojawiają się regularnie w periodykach polskich oraz zagranicznych: w brytyjskim magazynie „The Organ”, kanadyjskim „Organ Canada” oraz w amerykańskich „The Diapason” i „The Vox Humana”.

W latach 2002–2011 był organistą kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie; w 2004 napisał monografię nt. historii organów tego kościoła, a w 2005 nagrał płytę kompaktową, która jest jedyną rejestracją brzmienia tego nieistniejącego już instrumentu; w tym czasie był współautorem cyklu audycji nt. warszawsko-praskich organów w Radio Warszawa 106,2. W latach 2011-2018 piastował stanowisko organisty Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, gdzie grał na największych w Polsce 157-głosowych organach znajdujących się w licheńskiej Bazylice. W 2017 napisał książkę Licheńskie Organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata. W 2017 roku nagrał płytę CD Ave Regina Caelorum z improwizacjami na symfonicznych organach licheńskiej bazyliki, a w czerwcu 2018 nagrał drugą płytę CD na organach licheńskich pt. Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku.

Od 2013 roku jest członkiem The Royal College of Organists z siedzibą w Londynie, a od 2014 (jako pierwszy Polak) posiada certyfikat (certRCO) tego prestiżowego królewskiego towarzystwa. Od 2017 jest członkiem Europejskiego Oddziału The American Guild of Organists z siedzibą w Nowym Jorku (USA), a od 2018 - członkiem amerykańskiego The Organ Historical Society zajmującego się badaniami naukowymi w zakresie instrumentów.

Ponadto ukończył studia magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2019 roku, jako adiunkt na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, związany jest ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi interdyscyplinarne prace naukowo-badawcze na styku biznesu i sztuki, a także anglojęzyczną działalność dydaktyczną dla programów MBA i polskiego oddziału amerykańskiego Clark University w obszarze finansów międzynarodowych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, marketingu sztuk wizualnych, etyki biznesu i CSR.

Michał Szostak jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji im. Jana Drzewoskiego, zajmującej się zajmującej się promocją twórczości kompozytorskiej Patrona oraz szeroko rozumianą tematyką organową.

Oficjalna strona wykonawcy: www.michalszostak.org 

aktualizacja: 2017, 2021 (wa)