Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Danuta Szlagowska,

muzykolog; ur. 1 października 1946, Toruń; zm. 13 marca 2018, Kiełpino Kartuskie. Kształciła się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1970 ukończyła studia muzykologiczne. Z macierzystą uczelnią podtrzymywała kontakt przez cały okres swej aktywności zawodowej; tam uzyskała kolejne stopnie naukowe – od stopnia doktora (doktorat w Instytucie Psychologii UW, 1976) po tytuł profesorski (2016).

Wybitny muzykolog wykładała w Akademii Muzycznej w Gdańsku od roku 1976 na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 2008-2016 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Teorii Muzyki, była kierownikiem projektów badawczych związanych z muzyką dawnego Gdańska. Prowadziła zajęcia z historii muzyki oraz literatury muzycznej, a także psychologii muzyki.

Prócz uczelni gdańskiej, w latach 2008-2014, pracowała na stanowisku profesora w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a również przez pewien czas (1993-2003) wykładała w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dorobek naukowy Danuty Szlagowskiej jest niezwykle obszerny. Składają się nań m.in. książki (Kultura muzyczna antyku, Muzyka baroku, Metoda dobrego startu – piosenki do rysowania [współautor]) oraz wiele artykułów publikowanych w zeszytach naukowych gdańskiej Akademii Muzycznej, w kolejnych edycjach Musica Baltica (Gdańsk-Greifswald), a także w Warszawie, Szczecinie oraz kilku ośrodkach zagranicznych. Była prof. Szlagowska także redaktorem wielu prac wydawanych przez wydawnictwo gdańskiej uczelni (m.in. serii wydawniczej Muzyka organowa). Ponadto opracowywała hasła m.in. do Encyklopedii Muzycznej PWN oraz Encyklopedii Gdańska. Danuta Szlagowska uczestniczyła w ponad 40 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Specjalne miejsce w badaniach naukowych prof. Szlagowskiej zajmowała historia muzyki i życia muzycznego dawnego Gdańska. Dzięki temu powstały monumentalne edycje katalogów obejmujących wykaz gdańskich kompozycji znajdujących się w zbiorach gdańskiej Biblioteki PAN, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Bibliotece Państwowej w Berlinie. Szereg artykułów poświęconych temu dorobkowi Danuta Szlagowska publikowała w wydawnictwach gdańskiej Akademii Muzycznej, a ostatnim niezwykle ważnym dokonaniem z tej dziedziny była seria wydawnicza (wspólnie z prof. D. Popinigis) Thesaurus Musicae Gedanensis, w której poszczególnych tomach znalazły się nutowe edycje skarbów muzyki gdańskiej XVII stulecia.

Od 1996 roku była członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Od roku 1997 była też członkiem gdańskiego Oddziału Polskiej Sekcji Międzynarodowego Katalogu Źródeł Muzycznych (RISM – Répertoire International des Sources Musicales).

Za swą pracę otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

aktualizacja: 2015 (ab), 2018 (wa)