Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marek Wroniszewski, dyrygent; ur. 9 września 1982, Bydgoszcz. Studia z dyrygentury symfoniczno-operowej rozpoczął w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w której otrzymał licencjat w klasie prof. Elżbiety Wiesztordt, następnie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. Ma także tytuły magistra sztuki w specjalności fortepian i fagot, uzyskane w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którą obecnie jest związany jako dyrygent i pianista kameralista.

Półfinalista i laureat nagród dla najlepszego polskiego uczestnika na X Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach oraz finalista VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w Białymstoku.

Współpracuje z Filharmonią Śląską, Filharmonią Świętokrzyską, Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Orkiestrą Symfoniczną w Zamościu, Polską Filharmonią Sinfonia Baltica, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. W 2016 roku wraz z orkiestrą Capella Thoruniensis nagrał płytę z utworami Artura Banaszkiewicza. Pełni funkcję kierownika orkiestry i asystenta dyrygenta w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus. Współpracuje z wybitnymi dyrygentami, takimi jak Michaił Jurowski (m.in. nagranie i współczesne światowe prawykonanie opery Antona Rubinsteina Mojżesz), Gabriel Chmura, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tadeusz Kozłowski, Andrzej Boreyko, Piotr Gajewski.

W 2017 roku został uhonorowany Medalem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków „Za zasługi dla muzyki polskiej”.

aktualizacja: 2018 (wa)