Polmic - FB

kompozytorzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Edward Pałłasz,

kompozytor; ur. 30 sierpnia 1936, Starogard Gdański; zm. 22 grudnia 2019. Po odbyciu studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej (1953 - 1958) studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył w 1964.
W kompozycji jest autodydaktą. W latach 1954-1962 pracował w teatrach studenckich w Gdańsku (Bim-Bom) i Warszawie (STS). Z tego okresu pochodzą pierwsze teatralne kompozycje muzyczne. Pełnił stanowisko kierownika muzycznego Teatru Komedia w Warszawie (1964-1966). Wykładał na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1969 - 1975). W latach 1984-1988, 1997–2003 był wiceprezesem, a w latach 1988–1993, 2003–2009 prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zasiadał w Komisji Repertuarowej Festiwalu „Warszawska Jesień” (1981 - 1996). W latach 1979 - 1997 był członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich (od 1979 do 1981 skarbnikiem, zaś od 1981 do 1983 wiceprezesem). Był współzałożycielem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (1980) oraz członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. Pełnił funkcję dyrektora Programu II Polskiego Radia (1995-1998). Był również zastępcą dyrektora naczelnego i artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej (1999–2012). Był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, której przewodniczył w latach 2010–2013. W 2016 roku otrzymał honorowe członkostwo Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, a nastęnie Nagrodę 100-lecia ZAiKS-u (2018).

Edward Pałłasz został laureatem wielu konkursów, m.in. otrzymał nagrodę za muzykę do spektaklu Król Henryk VI na VI Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Prix de musique folklorique Radia Bratysława (1973) za Łado, Łado oraz sześciokrotnie I nagrodę: w 1974 na konkursie Polskiego Radia za Pod borem czarna chmura, w 1976 na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach za Symfonię „1976”, w 1984 na Konkursie Kompozytorskim im. Guido d’Arezzo w Arezzo za De Beata Virgine Maria Claromontana, w 1988 na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego za Trzy pieśni kaszubskie, w 1990 na konkursie w Trydencie za Brandelli di cielo, a w 1991 na Konkursie Kompozytorskim im. Jana Maklakiewicza za Dziewczynę o płowych włosach. Ponadto w 1979 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, w 1986 – Nagrodę Prezesa Polskiego Radia i Telewizji za twórczość kompozytorską dla radia, w 1989 – Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, w 2005 – Wielki Honorowy Splendor Teatru Polskiego Radia.

Był jurorem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2018). W tym samym roku ukazała się jego autobiograficzna książka Na własną nutę (Warszawa, Wydawnictwo Iskry, 2018).

Edward Pałłasz został odznaczony Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, Honorową Odznaką Miasta Stołecznego Warszawy, Srebrnym Medalem i Honorową Odznaką Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Medalem "Poruszył wiatr od morza" Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Srebrną Odznaką Polskiego Związku Szachowego.

 

aktualizacja: kwiecień 2016 (wa), styczeń 2020 (wa)

kompozycje

Ten, który mówi tak, i ten który mówi nie w reż. Konrada Swinarskiego [muzyka we współautorstwie z Markiem Lusztigiem] (1957)
Do widzenia, Ziemio, piosenki i ballady na głos z fortepianem * (1957-65)
Trzy miniatury na orkiestrę (1958)
Muzyka do etiudy filmowej Czarne i białe w reż. Agnieszki Osieckiej (1958)
Muzyka do spektaklu Szopa betlejemska w reż. Jerzego Markuszewskiego (1958)
Wieża malowana, suita na flet, klarnet i fagot * (1959)
Muzyka do spektaklu Księżniczka Turandot w reż. Konrada Swinarskiego (1959)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Poezja Safony w reż. Wandy Laskowskiej (1960)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Poezja Apollinaire'a w reż. Olgi Lipińskiej (1960)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Godzina dwunasta w reż. Adama Hanuszkiewicza (1960)
Muzyka do etiudy filmowej Konflikty w reż. Daniela Szczechury (1960)
Muzyka do etiudy filmowej Bar listopad w reż. Agnieszki Osieckiej (1960)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Joanna d`Arc w reż. Konrada Swinarskiego (1960)
Muzyka do filmu dokumentalnego Warszawianki w reż. Kazimierza Karabasza (1960)
Muzyka do spektaklu Ballady i fraszki w reż. Wojciecha Siemiona (1960)
Muzyka do spektaklu Historia o Miłosiernej, czyli Testament psa w reż. Konrada Swinarskiego (1960)
Trzydzieści piosenek dla dzieci na głos i fortepian (1960-72)
Muzyka [wspólnie z Juliuszem Borzymem] do spektaklu telewizyjnego Przesada w reż. Konrada Swinarskiego (1961)
Muzyka do filmu Kapelusz w reż. Janusza Majewskiego (1961)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Dobre uczynki Wojciecha Ozdoby w reż. Konrada Swinarskiego (sześć odcinków) (1961)
Muzyka do spektaklu Małżeństwo z przymiarką w reż. Jana Bratkowskiego (1961)
Muzyka do spektaklu Czas młodości w reż. Wandy Laskowskiej (1961)
Muzyka do spektaklu Ludobójca w reż. Jowity Pieńkiewicz (1961)
Muzyka do spektaklu Serce Bałtyku w reż. Ewy Kołogórskiej (1961)
Muzyka do spektaklu Leonce i Lena w reż. Teresy Żukowskiej (1961)
Muzyka do cyklicznego programu telewizyjnego Młodzieżowe Studio Poetyckie w reż. Andrzeja Konica (1961-1963)
Muzyka do filmu Troje i las w reż. Stanisława Wohla (1962)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Stranitzky i bohater narodowy w reż. Zygmunta Hübnera (1962)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Pies ogrodnika w reż. Konrada Swinarskiego (1962)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Pierwsze kroki w reż. Jana Bratkowskiego (1962)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Diabeł domowego ogniska w reż. Maryny Broniewskiej (1962)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Młoda poezja polska w reż. Olgi Lipińskiej (1962)
Muzyka do spektaklu Herakles w reż. Teresy Żukowskiej (1962)
Muzyka do spektaklu Księżniczka Turandot w reż. Ireneusza Erwana (1962)
Muzyka do filmu Przygoda noworoczna w reż. Stanisława Wohla (1963)
Muzyka do spektaklu Garść piasku w reż. Augusta Kowalczyka (1963)
Muzyka do etiudy filmowej Opowiadanie niemoralne w reż. Jana Budkiewicza (1963)
Muzyka do spektaklu Nagi król w reż. Jowity Pieńkiewicz (1963)
Muzyka do spektaklu Wojna i pokój w reż. Tadeusza Aleksandrowicza (1963)
Muzyka do spektaklu Dalekie w reż. Lucyny Tychowej (1963)
Muzyka do spektaklu Kruk w reż. Teresy Żukowskiej (1963)
Muzyka do filmu Zakochani są między nami w reż. Jana Rutkiewicza (1964)
Muzyka do spektaklu Nagi król w reż. Janusza Kłosińskiego (1964)
Muzyka do spektaklu Czarowna noc. Zabawa w reż. Konrada Swinarskiego (1964)
Muzyka do spektaklu Król Henryk VI w reż. Tadeusza Aleksandrowicza (1964)
Muzyka do spektaklu Najzwyklejszy cud w reż. Olgi Koszutskiej (1964)
Muzyka do spektaklu Na dnie w reż. Teresy Żukowskiej (1964)
Muzyka do spektaklu Nagi król w reż. Zbigniewa Bogdańskiego (1964)
Ballady Franciszka Villona [wersja I] na głos i fortepian * (1965)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Żołnierze w reż. Kazimierza Kutza (1965)
Muzyka do filmu Profesor Zazul w reż. Marka Nowickiego i Jerzego Stawickiego (1965)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Kocham, lubię, żartuję w reż. Czesława Szpakowicza (1965)
Muzyka do spektaklu Ptak w reż. Jana Biczyckiego (1965)
Gwiazda niebieska, 11 pastorałek na głos z fortepinem * (1965-67)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Od Ostrówi świeci gwiazda w reż. Wojciecha Siemiona (1966)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Mazur kajdaniarski w reż. Wojciecha Siemiona (1966)
Muzyka do cyklicznego programu telewizyjnego Dzięcielinek w reż. Jana Wilkowskiego (1966)
Muzyka do spektaklu Ballada o człowieku śmiechu w reż. Izabelli Cywińskiej-Adamskiej (1966)
Pięć ballad do słów Franciszka Villona (1966)
Muzyka do spektaklu Gwałtu, co się dzieje w reż. Teresy Żukowskiej (1966)
Fragmenty do tekstów Safony na sopran, flet, harfę, altówkę i perkusję * (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Tylko dla was bitwy przeżyliśmy w reż. Ludwika Renego (1967)
Muzyka do widowiska telewizyjnego Guillaume Apollinaire w reż. Henryka Boukołowskiego (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Czterech przyjaciół z ulicy Cichej w reż. Henryka Boukołowskiego (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Cabaret Warietano czyli XI Muza Juliana Tuwima w reż. Jerzego Dobrowolskiego (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Śmierć na gruszy w reż. Józefa Grudy (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Świeca zgasła w reż. Czesława Szpakowicza (1967)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Sygnet. Pieśń o wierności w reż. Ludwika Renego (1968)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Elektra w reż. Adama Hanuszkiewicza (1968)
Muzyka do spektaklu Strażak Tot w reż. Józefa Grudy (1968)
Muzyka do spektaklu Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux w reż. Macieja Z. Bordowicza (1968)
Muzyka do spektaklu Kobieta bez skazy w reż. Józefa Grudy (1968)
Epigramaty dla 12 wykonawców (1968-69)
Malowany latawiec i inne piosenki dla dzieci na głos z fortepianem * (1969)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Rybka we czworo w reż. Ludwika Renego (1969)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Oddaj buty w reż. Wojciecha Solarza (1969)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Obrona Ksantypy w reż. Jerzego Gruzy (1969)
Muzyka do widowiska telewizyjnego Pieśń świętojańska o Sobótce w reż. Ewy Bonackiej (1969)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Burza w reż. Jana Kulczyńskiego (1969)
Muzyka do spektaklu Pod drzwiami w reż. Zdzisława Dąbrowskiego (1969)
Muzyka do spektaklu Wartogłów, czyli zawsze nie w porę w reż. Krystyny Sznerr (1969)
Ostatni romans księcia Valentino, operetka do libretta Tadeusza Chrzanowskiego (1969)
Muzyka do spektaklu Grube ryby w reż. Stefana Burczyka (1969)
Miniatury na fortepian * (1970)
Muzyka do filmu Przygoda Stasia w reż. Andrzeja Konica (1970)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Harfy przez Wisłę w reż. Andrzeja Konica (1970)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Frytki do wszystkich dań w reż. Ireneusza Kanickiego (1970)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Czarująca Szewcowa w reż. Maryny Broniewskiej (1970)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Balladyna w reż. Ewy Petelskiej i Czesława Petelskiego (1970)
Muzyka do telewizyjnego spektaklu baletowego Epigramaty antyczne w reż. Aleksandra Bardiniego (1970)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Cnota uciśniona czyli przygody Józefa Andrewsa w reż. Kazimierza Brauna (1970)
Muzyka do spektaklu Zawsze we troje w reż. Irmy Czaykowskiej (1970)
Muzyka do spektaklu Rogi porucznika Astete w reż. Piotra Piaskowskiego (1970)
Śliwki, gruszki, jabłka... i inne piosenki dla dzieci na głos z fortepianem (1970-1975)
Homo viator i inne piosenki sakralne na głos z fortepianem * (1970-81)
Bajki kaszubskie na fortepian * (1971)
Muzyka do filmu Zmyślone... w reż. Daniela Bargiełowskiego (1971)
Muzyka do spektaklu telewizyjnego Gospoda pod Królową Gęsia Nóżką w reż. Stanisława Wohla (1971)
Muzyka do spektaklu Ptak w reż. Teresy Żukowskiej (1971)
Muzyka do spektaklu Akt przerywany w reż. Piotra Piaskowskiego (1971)
Muzyka do spektaklu Dundo Maroje w reż. Very Crvencanin (1971)
Muzyka do spektaklu Kondukt w reż. Piotra Piaskowskiego (1971)
Muzyka do spektaklu Na zielonej łące w reż. Wojciecha Siemiona (1971)
Andzia w lesie na orkiestrę kameralną (1972)
Bajki na kwintet dęty * (1972)
Ojciec i trzy córki na orkiestrę kameralną (1972)
Muzyka do spektakla telewizyjnego O księciu Gotfrydzie, rycerzu Gwiazdy Betlejemskiej w reż. Bohdana Radkowskiego (1972)
Muzyka do spektaklu Czerwona magia w reż. Piotra Piaskowskiego (1972)
Muzyka do spektaklu Nos w reż. Bohdana Korzeniewskiego (1972)
Gdzie diabeł nie może czyli Czerwone buciki, opera telewizyjna (1973)
Chmiel na alt i zespół kameralny (1973)
Cztery tańce polskie w dawnym stylu na orkiestrę (1973)
Łado, Łado, melodia weselna z lubelskiego na lutnię lub gitarę i 24 głosy * (1973)
Nove eventi per orchestra (1973)
Taniec marionetki na fortepian * (1973)
Muzyka do spektaklu Most w reż. Piotra Piaskowskiego (1973)
Muzyka do spektaklu Żaby w reż. Giovanniego Pampiglionego (1973)
Muzyka na dziedziniec Zamku Królewskiego na blachę i kotły * (1974)
Pod borem czarna chmura, ludowa melodia z Mazowsza na mezzosopran i orkiestrę kameralną * (1974)
Trzy bajki kaszubskie na orkiestrę * (1975)
Muzyka do filmu Szkic do portretu dowódcy w reż. Andrzeja Żmijewskiego (1975)
Muzyka do spektaklu Książę i żebrak w reż. Zbigniewa Koczanowicza (1975)
Melancholijny walc na orkiestrę * (1976)
Symfonia „1976” * (1976)
Muzyka do filmu O wolną i ludową w reż. Mariana Duszyńskiego (1976)
Piosenki ludowe na alt i fortepian * (1977)
Muzyka do spektaklu Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna w reż. Kazimierza Kutza (1977)
Muzyka do spektaklu Zapomnieć o Herostratesie w reż. Andrzeja Kopera (1977)
Koncert skrzypcowy (1978)
Muzyka do spektaklu Bałałajkin i spółka w reż. Kazimierza Kutza (1978)
Pastor et Magister na chór mieszany (1979)
Muzyczne podróże na fortepian * (1979)
Muzyka do spektaklu Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna w reż. Krzysztofa Rościszewskiego (1979)
Trzy pieśni ludowe z Mazowsza na chór dziecięcy (lub chór żeński) (1980)
Cztery pieśni ludowe na chór mieszany * (1980)
Muzyka do spektaklu Kopciuch w reż. Kazimierza Kutza (1980)
Błękitna kolęda na chór mieszany * (1981)
Choinkowe ozdoby na fortepian * (1981)
Melodia kociewska na troje skrzypiec (1981)
Melodie z Kociewia, 12 łatwych utworów na fortepian * (1981)
Na wędrówkę i inne piosenki na chór dziecięcy * (1981)
Osiem pastorałek do słów Ernesta Brylla na chór mieszany * (1981)
Zima bez Włóczykija na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1981)
Consolare munde tristis na głosy solowe, chór i orkiestrę (1981)
Sonatina na fortepian * (1982)
Suita kociewska na 4 skrzypiec * (1982)
Trzy pieśni żałobne na chór mieszany * (1982)
Trzy pieśni żartobliwe od Warszawy na chór mieszany (1982)
Muzyka do spektaklu Śmierć Dantona w reż. Kazimierza Kutza (1982)
Suita kociewska na orkiestrę (1982-83)
Naucz mnie, Panie na chór mieszany (1983)
Supplicatio na sopran, bas, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę (1983)
Dwa wspomnienia z dzieciństwa na klarnet basowy i marimbę * (1983)
Muzyka do spektaklu Hamlet w reż. Janusza Warmińskiego (1983)
Muzyka do spektaklu Róża jest różą, jest różą w reż. Wojciecha Siemiona (1983)
De Beata Virgine Maria Claromontana per coro misto * (1984)
Wariacje na temat Psalmu LVI Mikołaja Gomółki na kwintet dęty * (1984)
Trzy pieśni trubadurów i truwerów na 3-głosowy chór mieszany * (1984)
Muzyka do spektaklu Matka w reż. Janusza Warmińskiego (1984)
Dwadzieścia sześć kolęd i pastorałek ze śpiewnika ks. Mioduszewskiego na głos z fortepianem * (1985)
Muzyka do filmu dokumentalnego Kopernik w reż. Mariana Kubery (1985)
Dziewczyna o płowych włosach na orkiestrę (1986)
Muzyka do spektaklu Kordian w reż. Bohdana Cybulskiego (1986)
Piosenka trubadura na 2 wiolonczele * (1987)
Two Dreams of Life and Death for 17 strings * (1987)
Muzyka do filmu dokumentalnego Sąsiedzi w reż. Mariana Kubery (1987)
Piosenki dziecięce na głos i fortepian (1988)
Trzy pieśni kaszubskie na chór mieszany (1988)
Brandelli di cielo na chór żeński (1988)
Ballady Franciszka Villona [wersja II] na bas-baryton i orkiestrę smyczkową * (1990)
Dwie pieśni do słów Osipa Mandelsztama na chór mieszany (1990)
Familiarum columen na chór męski (1991)
Stronami deszcze, stronami pogoda, piosenki na głos i fortepian do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1994)
Kolędy kaszubskie na chór mieszany (1994)
Quodlibet na dwa fortepiany (1994)
Przy Twym ołtarzu, pieśń na komunię z akompaniamentem organów do słów Jana Węcowskiego * (1994)
Muzyka do spektaklu Szopa betlejemska w reż. Wojciecha Siemiona (1997)
Piosenki dla Agatki na głos z fortepianem [z Andrzejem Hundziakiem i Romualdem Twardowskim] (1998)
Mesyjasz przyszedł na alt i chór mieszany (1999)
Trzy pieśni romantyczne do słów Norwida na głos i fortepian (2001)
Kołysanki żydowskie na głos i fortepian (2003)
„Brewiarz miłości” na sopran i fortepian (2005-2006)
Ja, Kain, opera w 2 aktach * (2011)
Et... na 24 głosy * (2013)
Dwie refleksje do słów Karola Wojtyły na głos z fortepianem (2014)

literatura wybrana

Gąsiorowska Małgorzata Pałłasz Edward w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002

publikacje

książki

Na własną nutę, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2018