Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Rau,

kompozytor; ur. 21 listopada 1995, Białymstok. Absolwent i doktorant Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr hab. Agaty Zubel-Moc i dr Marcina Rupocińskiego, magister sztuki.

Uczestniczył w warsztatach i lekcjach mistrzowskich m.in. z Ondrejem Adamkiem, Martą Ptaszyńską, Mauricio Sotelo, Johannesem Kreidlerem, Marcinem Stańczykiem czy Conrado Xalabarderem.

Jego utwory wykonywane były w kraju i zagranicą, m.in. w Szwecji, Belgii i Holandii, na różnych międzynarodowych festiwalach, w tym podczas Saxå Kammarmusikfestival, Klarafestival, Wonderfell, Musica Electronica Nova.

Jest stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Brał udział w międzynarodowym projekcie Music Master of Air, organizowanym przez European Festivals Association i współorganizowanym przez Narodowe Forum Muzyki, oraz w wielu przedsięwzięciach teatralnych i audiowizualnych realizowanych na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, a także Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

aktualizacja: 2020 (wa)

kompozycje

Muzyka do spektaklu Miłość w reż. Cezarego Ibera
Muzyka do spektaklu Siksy w reż. Cezarego Ibera
Muzyka do spektaklu Ojczyzna w reż. Doroty Bator
Muzyka do spektaklu Smacznego proszę Wilka! w reż. Katarzyny Hory
Muzyka do filmu Syzyfy w reż. Jana Gruszki
Muzyka do filmu Kapuś w reż. Yulii Pomorovej
Trzy wariacje na 2 fortepiany preparowane, skrzypce i wiolonczelę (2015)
Tale na akordeon, 2 wiolonczele i 2 kontrabasy (2016)
The Brushwood na oktet dęty drewniany (2016)
There came one hear to say… na oktet żeński (2016)
Pantoptikum na orkiestrę symfoniczną (2017)
Lullaby na elektronikę (2017)
Rowr na rower, wideo, elektronikę i wiolonczelę (2017)
Three Cooperative Etudes na głos żeński, klarnet, puzon, tubę, fortepian i wiolonczelę (2017)
Foam na kwartet wokalny i narratorkę (2018)
Nice Notes na disclavier, elektronikę i wideo (2018)
Amblike na elektronikę (2018)
Three blind sisters na akordeon solo (2018)
Anchor na elektronikę (2019)
Adeth na orkiestrę kameralną (2019)
Ten Scenes from Tobaro na orkiestrę dętą i elektronikę (2020)
Isintu na skrzypce elektryczne, djembe, flet prosty, syntezatory i wideo (2020)
Nic_nie_zrobimy_wideo.avi na elektronikę, wideo i instrumenty domowe (2020)
Caupona na 2 wiolonczele (2020)