Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jerzy Józef Morawski,

muzykolog; ur. 9 września 1932, Warszawa; zm. 26 lutego 2023, Warszawa. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (1951-1958) oraz jednocześnie w latach 1953-1961 teorię muzyki (dyplom otrzymał w 1957) i grę na fortepianie (dyplom w 1961) w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1997). W 1998 roku został docentem, następnie w 2005 otrzymał tytuł profesora.

Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim (1968-1970), Akademii Teologii Katolickiej w latach 1970-1974 (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1971-1984 i w 1999 roku. Pod jego kierunkiem powstało jedenaście prac dyplomowych.

W latach 1956-2005 pracował w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk. Piastował stanowiska sekretarza naukowego zakładu muzyki (1963-1967), redaktora serii „Musica Medii Aevi” (1965-1980), kierownika Pracowni Historii Muzyki (1970-1978), zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki (1978-1981), kierownika Pracowni „Monumenta Musicae in Polonia” (1985-1992), redaktora naczelnego dokumentacyjno-źródłowej serii wydawniczej „Monumenta Musicae in Polonia” (1972-2005). W latach 1968-1984 należał do komitetu organizacyjnego International Musicological Congress "Musica Antiqua Europae Orientalis" w Bydgoszczy. Zorganizował ponadto ogólnopolskie konferencje muzykologiczne poświęcone muzyce dawnej, w tym "Piastowie Śląscy i ich epoka". Uczestniczył jako prelegent w konferencjach zagranicznych (m. in. w Sofii w 1971, podczas sympozjum organizowanego przez Rosyjski Instytut Historii Sztuk w Petersburgu w 1994). Poprowadził ponad 120 audycji radiowych, popularyzując muzykę dawną.

Wraz z żoną Katarzyną Morawską przygotowywał edycje źródłowo-dokumentacyjne dotyczące czasów od średniowiecza do XIX wieku oraz tworzył prace leksykograficzne i bibliograficzne. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki teorii i historii muzyki średniowiecza, klasycyzmu i wczesnego romantyzmu.

Współpracował z Encyklopedią Muzyczną PWM, jako redaktor naukowy działu "Średniowiecze" oraz autor haseł (od 1970).

Jerzy Morawski należał do Związku Kompozytorów Polskich od 1964 roku. W latach 1969-1973 był sekretarzem, a w 1973–1975 przewodniczącym Sekcji Muzykologów ZKP.

Otrzymał odznaki Zasłużony Opolszczyźnie (1974), Zasłużony dla Ochrony Zabytków (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1985). W 2014 roku został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wiktoria Antonczyk (2023)