Polmic - FB

kompozytorzy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Andrzej Dziadek, kompozytor i pedagog; ur. 20 października 1957, Jasienica koło Bielska-Białej. Studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył dyplomem z wyróżnieniem w 1986. W latach 1990-92 kontynuował studia kompozytorskie u Francisa Burta w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego oraz Fundacji im. Albana Berga. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, w 1990 otrzymał stypendium Wojewody Katowickiego. Uczestniczył w kursach kompozytorskich w Kazimierzu nad Wisłą, Wiedniu, Borowcu i Darmstadt.
W 1983 otrzymał II nagrodę na konkursie kompozytorskim w Gdańsku za Preludium i toccatę na fortepian (1983). W 1986 został laureatem II i III nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga – odpowiednio za Sinfoniettę na orkiestrę (1984) i Koncert na klawesyn i orkiestrę (1985). W 1987 jego Poemat na orkiestrę (1987) wygrał Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 jego Symfonia nr 1 (1996-97) była utworem obowiązkowym na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach muzyki współczesnej (m.in. na „Warszawskiej Jesieni”, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”, Gdańskich Spotkaniach Młodych Kompozytorów „Droga”, Capital Music Festival XI w New Jersey, Edmonton New Music Festival, Yougnam International Contemporary Music Festival w Taegu, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Bukareszcie, Jornadas de Musica Contemporanea w Cordobie), na koncertach w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, a także nagrywane dla radia, telewizji oraz na płyty CD.
Andrzej Dziadek od 1993 pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach, a od 2001 jest członkiem Zarządu Głównego ZKP. W ramach działalności w Związku od 1994 jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”, organizuje cykl koncertowy Śląska Trybuna Kompozytorów, wydaje publikacje naukowe i płytowe. Był jurorem wielu konkursów kompozytorskich. Obecnie jest profesorem klasy kompozycji w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

kompozycje

Aforyzmy na fortepian (1979)
Poemat na skrzypce solo (1982)
Preludium i toccata na fortepian (1983)
Appassionato na zespół kameralny (1984)
Sinfonietta na orkiestrę (1984)
Koncert na klawesyn i orkiestrę (1985)
Magnificat na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1985-86)
Poemat na orkiestrę (1987)
Aria i Capriccio dla pięciu perkusistów (1987)
Et misericordia na chór mieszany a cappella (1989)
Salve Regina na chór mieszany i kotły * (1989)
Fantazja na organy (1990)
Nokturn na zespół kameralny (1991)
Dwie bagatele na fortepian (1991)
Kwartet smyczkowy nr 1 „Metamorfozy” * (1991)
Koncert na skrzypce i orkiestrę * (1992-93)
Haec dies per coro misto a cappella (1993)
Pieśń na gitarę solo * (1993)
Muzyka koncertująca na gitarę i orkiestrę smyczkową (1994)
Adagio per clarinetto e pianoforte * (1994-95)
Concertino na fortepian i orkiestrę (1996)
Symfonia nr 1 * (1996-97)
Stabat Mater na sopran i orkiestrę smyczkową (1997)
Musica Sacra na chór mieszany (1997)
Walc na fortepian (1998)
Symfonia nr 2 „Te Deum” na chór i orkiestrę (2000-2002)
Capriccio na flet solo (2001)
Nokturn na fortepian (2001)
Largo na orkiestrę smyczkową (2002)
Kwartet smyczkowy nr 2 (2002-2003)
Sekstet na klarnet, fagot i kwartet smyczkowy (2003)
Kołysanka na fagot solo (2003)
Dzwony na fortepian solo (2004)
Koncert na organy i orkiestrę smyczkową (2005)
Trzy pieśni na fagot, klarnet i flet (2006)
Koncert na fortepian i orkiestrę (2006-2007)

literatura wybrana

Bauman-Szulakowska Jolanta, Dziadek Magdalena, Turek Krystyna Utwory i publikacje członków katowickiego oddziału ZKP, Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Katowicach, Katowice 1994