muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Mieczysław Kominek,

muzykolog i reżyser dźwięku, publicysta, dziennikarz, organizator życia muzycznego; ur. 1 stycznia 1951, Bielsko Biała. W 1969 ukończył Liceum Muzyczne w Bielsku-Białej w klasie fortepianu. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim (muzykologia, 1969 - 1974), w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (reżyseria dźwięku, 1970 - 1975) oraz na Uniwersytecie w Utrechcie (sonologia, 1976). W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Rozwój techniki a kształtowanie się muzycznej świadomości fonograficznej.

Pracował w Polskim Radiu jako redaktor, dziennikarz i realizator dźwięku (1974 - 1981). Zweryfikowany negatywnie i zwolniony w stanie wojennym pracował kolejno w Wytwórni Filmów Dokumentalnych jako operator dźwięku (1982 - 1983), w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako redaktor (1984 - 1988) i w Akademii Muzycznej w Warszawie jako adiunkt (1988 - 1994). Po powrocie do Polskiego Radia w 1991 roku zorganizował tam Redakcję Aktualności Kulturalnych z pierwszym dziennikiem kulturalnym w Polskim Radiu, której był kierownikiem do 1994 roku. W 1992 założył Magazyn płytowy i radiowy "Studio", którego był redaktorem naczelnym do 1999 roku. Następnie pracował w Warszawskiej Operze Kameralnej jako specjalista do spraw wydawniczych (1999 - 2002). W latach 2009 - 2013 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskich Nagrań. W 2001 roku założył Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w Związku Kompozytorów Polskich, reprezentujące Polskę w International Association of Music Infomation Centres IAMIC. Od tego czasu jest dyrektorem POLMIC.

Członek Związku Kompozytorów Polskich od 1973 roku, od 1997 do 1999 roku wchodził w skład Prezydium Zarządu Głównego, od 1999 do 2003 roku pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2003 do 2009 roku - sekretarza generalnego. W 2015 został wybrany Prezesem ZKP.

Ponadto od 1983 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej; w latach 1986-1988 pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa. Od 1995 jest również członkiem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. W latach 2005-2011 pełnił funkcję członka Zarządu International Association of Music Information Centres.

Autor książki Zaczęło się od fonografu... (Kraków 1986). Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym" (1976-1984), był współpracownikiem "Ruchu Muzycznego". Kilkadziesiąt jego artykułów i wywiadów ukazało się w magazynie płytowym i radiowym "Studio" (1992-1999). Wśród publikowanych tekstów znalazło się kilkadziesiąt omówień programów koncertowych, recenzje z koncertów, omówienia do płyt oraz kilkaset recenzji płytowych.

Jako dziennikarz radiowy prowadził w Polskim Radiu autorskie audycje poświęcone muzyce, najnowszym nagraniom płytowym i wydarzeniom kulturalnym, m.in. audycję cykliczną Nowe nagrania radiowe przedstawia Mieczysław Kominek (1977), cykl audycji Muzyka słuchana zza konsolety (1977-1981), audycje cykliczne: Radiowe nagrania miesiąca (1979-1981), Tydzień muzyczny w kraju (1980-1981), dziennik kulturalny Wiadomości kulturalne (1991-1993) oraz magazyn cykliczny Vivo (1991-1993).

 

aktualizacja: listopad 2016 (wa)

publikacje

książki

Zaczęło się od fonografu..., PWM, Kraków 1986
rozprawy

Fonografia artystyczna w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, projekt i red. naukowa M. Hopfinger, seria „Z prac Instytutu Badań Literackich PAN”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002
Niektóre cechy symbolicznego idiolektu „Beriery” Skolimowskiego w: Z zagadnień semiotyki sztuk masowych, zespół red. A. Helman, M. Hopfinger, H. Książek-Konicka, seria „Studia z Teorii Filmu i Telewizji”, tom 5, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977
Paula Hindemitha estetyka dźwięków w: Poetyka muzyczna. Autorefleksje kompozytorskie: warsztatowe, teoretyczne i estetyczne. Sesja naukowa w 90-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, 22-24 maja 1978 (wybór materiałów), seria „Zeszyty Naukowe Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akade, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1983
Podstawy nowej integracji audiowizualnej w filmie współczesnym, „Muzyka” 1975 nr 4
artykuły

100 lat na żółto (historia Deutsche Grammophon) "Studio" 1998 nr 4,
Augustyn Bloch: „Anenaiki” i „Carmen biblicum”, „Polish Music – Polnische Musik” 1980 nr 4
Cztery życia (wywiad z Mścisławem Rostropowiczem) "Studio" 1994 nr 3,
Czy istnieje artystyczna specyfika fonografii, „Ruch Muzyczny” 1976 nr 8
Dramat twórcy i jego bohaterów w: VIII Festiwal Oper Barokowych, Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2001
Gdzie się mieści dusza? (wywiad z Pawłem Szymańskim) "Studio" 1996 nr 9,
Grieg "Peer Gynt" "Studio" 1998 nr 4,
His Master's Voice (historia firmy EMI) "Studio" 1997 nr 9,
Jestem kobietą (wywiad ze Sławomirą Łozińską) "Studio" 1999 nr 1,
Jestem optymistą (wywiad z Jackiem Kaspszykiem) "Studio" 1999 nr 5,
Jeszcze jedna III Symfonia? (o Krzesanym Wojciecha Kilara) "Studio" 1994 nr 2,
Karłowicz i inni "Studio" 1997 nr 7,
Każda muzyka jest współczesna (wywiad z Trevorem Pinockiem) "Studio" 1996 nr 2,
Kazimierz Serocki: „Pianophonie” na fortepian i elektroniczne przetworzenie dźwięku i orkiestrę, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 11
Klasyka bez klasy (o tanich płytach) "Studio" 1997 nr 6,
Live electronic music. Krok w przyszłość czy zwrot ku tradycji?, „Ruch Muzyczny” 1979 nr 18
Londyński sukces w: VIII Festiwal Oper Barokowych, Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2001
Marka Stachowskiego poemat brzmień, „Ruch Muzyczny” 1979 nr 3
Metropolitan, "Warszawska Jesień" i Studio S1 (wywiad z Edwardem Pałłaszem, dyrektorem Programu 2 Polskiego Radia) "Studio" 1996 nr 2,
Muzyka jest wizytówką radia (wywiad ze Stanisławem Jędrzejewskim, wiceprezesem Polskiego Radia S.A.) "Studio" 1996 nr 1,
Muzyka potrzebuje powietrza (wywiad z Simonem Rattlem) "Studio" 1994 nr 10,
Na początku był Bartók (wywiad z Midori) "Studio" 1993 nr 6,
Następca Bernsteina? (wywiad z Charlesem Dutoit) "Studio" 1994 nr 9,
Nie lubię piosenek (wywiad z Ewą Łętowską) "Studio" 1998 nr 12,
Nie lubię Spice Girls (wywiad z Nigelem Kennedym) "Studio" 1998 nr 5,
Nie ma nut mniej ważnych (wywiad z Januszem Olejniczakiem) "Studio" 1995 nr 5,
Nie rezygnujemy z funkcji publicznych (wywiad z Markiem Lipińskim, wiceprezesem Polskiego Radia S.A.) "Studio" 1997 nr 10,
Nigdy nie byłem neoklasykiem (wywiad z Witoldem Lutosławskim) "Studio" 1992 nr 3,
Od Abakanowicza do... (Fonografia w Polsce), „Ruch Muzyczny” 1985 nr 3
Od Abakanowicza do... (Fonografia w Polsce) (2), „Ruch Muzyczny” 1985 nr 4
Od Rinalda do Imenea w: Nieśmiertelna chimera. 400-lecie opery w Warszawskiej Operze Kameralnej, Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2000
Polska "Dziewiąta" (wywiad z Kazimierzem Kordem) "Studio" 1995 nr 4,
Prokofiew Symfonia "Klasyczna" "Studio" 1998 nr 10,
Przezwyciężyć nonsens (wywiad z Edwardem Pałłaszem, dyrektorem Programu 2 Polskiego Radia) "Studio" 1998 nr 11,
Przeżyłem przełom (wywiad z Antonim Witem) "Studio" 1993 nr 7,
Radio, telewizja i dobre obyczaje "Studio" 1994 nr 1,
Reżyseria dźwięku – sztuka XX wieku, „Ruch Muzyczny” 1980 nr 15
„Róża wiatrów” Włodzimierza Kotońskiego, „Ruch Muzyczny” 1978 nr 4
Skorzystają wszyscy (wywiad z Radosławem Mleczko, prezesem Radia Classic) "Studio" 1998 nr 7,
Stare, dobre radio (wywiad z Krzysztofem Michalskim, prezesem Polskiego Radia S.A.) "Studio" 1994 nr 5,
Stwórzmy lobby muzyczne (wywiad z Małgorzatą Jedynak-Pietkiewicz, kierownikiem redakcji muzycznej Programu 2 TVP) "Studio" 1997 nr 9,
Światosław Richter w Polskim Radiu (wywiad) "Studio" 1992 nr 2,
Szostakowicz, „Kultura” 1975 nr 37
Tradycja i współczesność w: Nieśmiertelna chimera. 400-lecie opery w Warszawskiej Operze Kameralnej, Warszawska Opera Kameralna, Warszawa 2000
Umberta Eco dzieło otwarte w nowej muzyce, „Ruch Muzyczny” 1975 nr 10
Vivaldi "Cztery pory roku" "Studio" 1998 nr 2,
Zawierzyłem losowi (wywiad z Janem Krenzem) "Studio" 1993 nr 7,
Zawsze jestem sobą (wywiad z Henrykiem Mikołajem Góreckim) "Studio" 1993 nr 8,
Zobaczymy... (wywiad z Krzysztofem Michalskim, prezesem Polskiego Radia S.A.) "Studio" 1997 nr 11,