Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Kurt Schwaen, kompozytor, pianista, organista i skrzypek; ur. 21 czerwca 1909, Katowice; zm. 9 października 2007, Berlin-Mahlsdorf. W latach 1924-1928 studiował w Katowicach grę na fortepianie, organach oraz skrzypcach w klasie Fritza Lubrich, ucznia Maxa Regera. Jednocześnie w latach 1929-1933 odbył studia germanistyczne, a także w zakresie muzykoznawstwa i filozofii we Wrocławiu i w Berlinie pod kierunkiem Walthera Vettera, Arnold Scheringa i Curta Sachsa. W 1935 roku został aresztowany i ze względu na swoje antyfaszystowskie poglądy skazany na 3 lata więzienia. Po wyjściu na wolność, w latach 1939-1942 pracował jako korepetytor tańca ekspresyjnego. Od 1953 do 1956 roku współpracował z Bertoltem Brechtem, który odegrał ogromną rolę w rozwoju jego warsztatu kompozytorskiego. Od 1961 roku był członkiem Niemieckiej Akademi Artystycznej w Berlinie Wschodnim, gdzie sprawował wiele honorowych funkcji. W 1973 roku założył i następnie przez 10 lat kierował Dziecięcym Teatrem Muzycznym w Lipsku. W 1983 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Lipsku, a w 1999 roku - Niemiecki Krzyż Zasługi I klasy.

twórczość

Twórczość kompozytorska Schwaena obejmuje przeszło 600 utworów różnego rodzaju, od piosenek poprzez muzykę chóralną, fortepianową, kameralną aż do kompozycji orkiestrowych, opery i baletu.

Strona internetowa artysty: www.kurtschwaen.de