Polmic - FB

indeks osób (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marcin Tadeusz Łukaszewski,

pianista, teoretyk muzyki i kompozytor; ur. 20 listopada 1972, Częstochowa. Syn kompozytora Wojciecha Łukaszewskiego. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie w klasie fletu Bogumiły Tęczy (dyplom w 1990) oraz w klasie fortepianu Zofii Miller (dyplom w 1991). W zakresie gry na flecie doskonalił się ponadto w latach 1989-91 pod kierunkiem Elżbiety Dastych-Szwarc. W latach 1991-96 studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda Wolanina (dyplom z wynikiem celującym w 1996). Kształcił się ponadto w klasie kameralistyki fortepianowej Bogny Hałacz. Po ukończeniu studiów był słuchaczem dwuletniego Podyplomowego Studium Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu Szabolcsa Esztényi’ego (dyplom z wynikiem celującym w 1998) oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Teorii Muzyki przy warszawskiej uczelni (dyplom z wynikiem bardzo dobrym w 2000). W 2005 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w Akademii Muzycznej w Warszawie, na podstawie rozprawy Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000 (promotor: Marek Podhajski).
Prowadzi również działalność artystyczną jako pianista i kompozytor, a także – okazjonalnie – jako flecista. Równocześnie zajmuje się działalnością naukową i pedagogiczną. Jako pedagog pracuje od 1996 w specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jako pianista prowadzi działalność koncertową, występując zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział m.in. w takich festiwalach, jak: I i III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (1999, 2003), Warszawskie Spotkania Muzyczne (1999, 2005), Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U Źródeł” w Krynicy (1999), XV Conversatorium Organowe w Legnicy (2000), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Międzynarodowy Festiwal „XI Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie (2004), a także w cyklach koncertowych: „Wszystkie dzieła fortepianowe J. Brahmsa” w Warszawie (1997), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Białymstoku (1999), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Warszawie (1999), „Dni Piotra Perkowskiego – Wiosna 2001” (koncerty w Akademii Muzycznej w Warszawie, Zamku Królewskim, Bibliotece Narodowej), a także w koncertach Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Warszawie (2002, 2005), kilkakrotnie w koncertach kompozytorskich studentów klasy kompozycji Mariana Borkowskiego w warszawskiej uczelni. Występował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej i Zespołem Kameralistów Polskich Camerata Vistula.
Trzon repertuaru Marcina Łukaszewskiego stanowi muzyka polska XIX i XX wieku. W repertuarze ma dzieła fortepianowe m.in. takich kompozytorów, jak: Grażyna Bacewicz, Marian Borkowski, Jan Fotek, Jerzy Kornowicz, Bartosz Kowalski-Banasewicz, Witold Lutosławski, Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Bolesław Ocias, Piotr Perkowski, Marian Sawa, Kazimierz Serocki, Władysław Słowiński, Tomasz Sikorski, Karol Szymanowski, Marcin Wierzbicki, Maciej Zieliński, Maciej Żółtowski.
Nagrał wiele płyt kompaktowych z muzyką polską. Należą do nich w szczególności albumy autorskie: XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016, 1999), Franciszek Lessel – Piano Works (Acte Préalable AP 0024/0026, 1999), Piotr Perkowski – Piano Works (Acte Préalable AP 0072, 2002), Marian Sawa – utwory fortepianowe (Musica Sacra Edition MSE 005/06, 2006). Dwupłytowy album z utworami F. Lessla uzyskał w 2000 nominację do Nagrody „Fryderyk ’99”, natomiast płyta z utworami Perkowskiego została w 2003 uhonorowana Nagrodą „Fryderyk 2002” w kategorii „muzyka solowa”.
Występuje także jako flecista. Brał udział w m.in. w takich festiwalach, jak: Mariackie Wieczory Kameralne w Koronowie (2002, 2003, 2004, 2005), III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (2003), VII Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy (2003), XXXI Letnie Koncerty Organowe we Władysławowie i Jastrzębiej Górze (2003), Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005).
Marcin Łukaszewski działalność naukową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1996. Brał czynny udział dotychczas w 17 sympozjach, sesjach naukowych, konferencjach i wykładach otwartych. Wygłosił referaty podczas takich sesji naukowych, jak m.in.: sesja naukowa Polska muzyka organowa na przełomie wieków (Legnica 2000), Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina (Warszawa 2000, 2003, 2005), Ogólnopolska Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego (Warszawa 2001), sesja naukowa Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesięciolecie urodzin (Warszawa 2003), seminarium naukowe towarzyszące XIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude Mater (Częstochowa 2003), sesja naukowa Marian Sawa – życie i twórczość (Legnica 2003), sesja naukowa Chorał gregoriański jako źródło inspiracji (Warszawa 2003), sympozjum Marian Sawa (1937-2005), kompozytor, organista, improwizator, pedagog (Warszawa 2005), sesja naukowa Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów (Legnica 2005).
W dorobku posiada 21 opublikowanych artykułów naukowych w zeszytach naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w czasopismach; ponad 100 haseł biograficznych do słowników i encyklopedii (m.in. Encyklopedia Religii PWN, Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Słownik Biograficzny Ziemi Częstochowskiej oraz Słownik Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod redakcją Marka Podhajskiego. W tym ostatnim pełni funkcję Redaktora Okręgu Warszawskiego. Na koncie ma także liczne omówienia i redakcje płyt kompaktowych, książek programowych festiwali i koncertów oraz ponad 300 artykułów popularno-naukowych publikowanych m.in. na łamach „Muzyki21”, „Twojej Muzy”, „Niedzieli”, a także – jednostkowo – na łamach takich czasopism i gazet, jak m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Kombatant – Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, „Aleje3 – Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny”, „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”, „Quo Vadis? Kwartalnik Artystyczny i Naukowy”, „Inspiracje”. W latach 2000-2003 był członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Muzyka21”.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XIX, XX i XXI wieku, a szczególnie na muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej o tematyce religijnej, życiu muzycznym Częstochowy oraz na zagadnieniach pianistyki i literatury fortepianowej.
W zakresie kompozycji Marcin Łukaszewski jest autodydaktą. Pobierał konsultacje u Mariana Borkowskiego i Pawła Łukaszewskiego. Jego utwory wykonywane były w kraju, m.in. podczas takich festiwali, jak: Festiwal „Musica Moderna” – sesja 40 (2002), Legnickie Conversatorium Organowe (1998, 2000), Międzynarodowy Festiwal „Il mondo in musica” w Fivizzano (Włochy, 1998), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), Międzynarodowy Festiwal Chóralny Akademická Banská Bystrica (Słowacja, 2005), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1996, 1997, 1998, 2002), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2001, 2002), Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (1998), Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Suwałkach (1998), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1997), Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (2001, 2004), IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Moskwa – miastem pokoju” (2005) oraz za granicą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Włoszech. Jego utwory zarejestrowane zostały przez Polskie Radio oraz na płytach CD takich wytwórni, jak m.in.: Acte Préalable i DUX. Jego utwory chóralne wykonywane były m.in. przez takie zespoły, jak: Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chór Akademii Teologii Katolickiej / Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chór Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Kameralny Astrolabium w Toruniu, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, Chór Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Tibi Domine”, Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes w Tarnowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Thoruniensis”, Młodzieżowy Chór Canto Grazioso w Brodnicy, Młodzieżowy Chór Mieszany Every Late, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Poznański Chór Polihymnia, Slovak Philharmonic Choir, Szczeciński Chór Chłopięco-Męski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Zespół Wokalny „Alla Camera”, Zespół Wokalny Camerata.
Ponadto zajmuje się działalnością organizatorską. W latach 1991-2001 był korepetytorem, akompaniatorem i sekretarzem w Chórze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest członkiem Akademii Fonograficznej Nagrody „Fryderyk”, Stowarzyszenia Musica Sacra, Stowarzyszenia Laboratorium Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od 2002 jest członkiem Pracowni Muzyki Polskiej Akademii Muzycznej w Warszawie oraz członkiem współpracującym z Katedrą Kompozycji warszawskiej uczelni.
Marcin Łukaszewski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: 1990 – I nagrody na II Międzywojewódzkim Konkursie Solfeżowym w Katowicach; 1996 – II nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie za Prolog i fugę na organy (1992); 1999 – Nominacji płyty Chóru Akademii Teologii Katolickiej Musica Sacra Poloniae z nagraniem utworu De profundis na chór mieszany (1997) do nagrody „Fryderyk ’98”; 2000 – Nominacji płyty Franciszek Lessel – Piano Works do Nagrody „Fryderyk ’99”; 2003 – Nagrody „Fryderyk 2002” za płytę Piotr Perkowski – Piano Works; 2003 – Nagrody „Mater Verbi”. Ponadto jest laureatem stypendiów: 1996 – Stypendium Artystycznego Stowarzyszenia Musica Sacra i Chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; 1996 – Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy; 1997 – Stypendium Artystycznego Fundacji Kultury w Warszawie; 1999 – Stypendium Artystycznego Uniwersytetu Kardynała Stefena Wyszyńskiego w Warszawie; 2003 i 2006 – Stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia ZAiKS; w 2006 – III nagrody na I Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim Pro Organo za utwór Exegi Monumentum na organy (2006).

Strona internetowa kompozytora: www.marcinlukaszewski.eu

 

kontakt

e-mail: marcin_lukaszewski@o2.pl

kompozycje

Bogurodzica na organy [z cyklu Miniatury na organy] (1989)
Fantazja na fortepian i orkiestrę (1989)
Prolog i fuga na organy (1992)
Trzy etiudy na organy [z cyklu Miniatury na organy] (1992)
Agnus Dei na chór mieszany [z cyklu Trzy utwory sakralne na chór mieszany a cappella] (1993)
Tantum ergo na chór mieszany [z cyklu Trzy utwory sakralne na chór mieszany a cappella] (1993)
Pater noster na dwa chóry mieszane [z cyklu Trzy utwory sakralne na chór mieszany a cappella] (1995)
Sancta Maria na chór mieszany [z cyklu Dwa motety maryjne na chór mieszany a cappella] (1995)
Dwanaście etiud na fortepian (1995-2005)
Sub tuum praesidium na chór mieszany [z cyklu Dwa motety maryjne na chór mieszany a cappella] (1996)
Parce Domine per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri per coro misto a cappella] (1996)
Droga Warszawo na chór mieszany (1996)
Inviolata na sopran i organy [z cyklu Pieśni maryjne] (1996)
In manus tuas na chór mieszany z solistami i organy (1996)
Narodził się Jezus Chrystus na chór mieszany [z cyklu Dwie kolędy na chór mieszany a cappella] (1996)
Ziemio nieszczęsna na chór mieszany [z cyklu Dwie kolędy na chór mieszany a cappella] (1996)
De profundis per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri per coro misto a cappella] (1997)
Hymnus de Spiritu Sancto na chór mieszany (1997)
Warianty na fortepian [z cyklu Miniatury na fortepian] (1998)
Sonata nr 1 „Megasonata” na fortepian (1998-2005)
Ave Maria na sopran i fortepian lub organy [z cyklu Pieśni maryjne] (1999)
Księga przysłów na głos i fortepian (1999)
Suita na Boże Narodzenie na organy (1999)
Ave Verum per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri per coro misto a cappella] (1999)
Dwadzieścia cztery preludia na organy (2000)
Cztery kolędy na chór żeński a cappella (2001)
Sonatina neoklasyczna na flet i fortepian (2001)
Pasjans na organy [z cyklu Miniatury na organy] (2001)
Wielka Boga-Człowieka Matko na chór mieszany (2002)
Momenti esspressioni na fortepian [z cyklu Miniatury na fortepian] (2003)
Sonata na fortepian nr 2 (2003)
Three episodes of eternal life na flet solo (2005)
Concertino eclectico na 2 fortepiany (2006)
Exegi Monumentum na organy (2006)
Signum temporis na flet i organy (2006)

publikacje

książki

Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1997
rozprawy

Analiza integralna cyklu Etiud op. 10 Fryderyka Chopina w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego w: Prace Naukowe – Pedagogika VII, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1998
Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985 w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (pod red. Marty Popowskiej), Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005
Faktura – brzmienie – ekspresja w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego w: Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Garść wspomnień o Stanisławie Podobińskim w: In memoriam Stanislai Podobiński (pod red. Edyty Sadowskiej), Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2004
Kultura muzyczna Częstochowy od XVI wieku do wybuchu II wojny światowej na tle przemian historycznych i społecznych miasta i regionu w: Zeszyty Historyczne VI (pod red. Marka Cetwińskiego), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2000
Marian Borkowski – Życie i twórczość w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Mazurki Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności” w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Mariana Borkowskiego, Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
O filozofii muzyki Artura Schopenhauera i abstrakcyjności muzyki w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania w: Polska muzyka organowa na przełomie wieków – podsumowania i prognozy (pod red. Marty Szoki), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Solowa twórczość na instrumenty klawiszowe Witolda Rudzińskiego w: Wokół twórczości Witolda Rudzińskiego (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Tematy muzyczne w malarstwie kubistycznym w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Tematyczna integracja w III Symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego w: Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1999
Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego. Próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych w: Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Zagadnienie narracyjności w muzyce według Eero Tarastiego. Analiza wybranego utworu jako „ciągu” narratywnego i semantycznego w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
artykuły

Twórca muzyki sakralnej w XXI wieku. O muzyce Pawła Łukaszewskiego, „Heksis” 1999 nr 3-4, s. 208-216
Życie i twórczość Wojciecha Łukaszewskiego, „Saeculum Christianum” 1999 nr 2, s. 123-138
hasła encyklopedyczne

Borkowski Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Gronau Alicja w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Milhaud Darius w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Moryto Stanisław w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Palester Roman w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Sawa Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Świder Józef w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Szuniewicz Antoni w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Twardowski Romuald w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Węcowski Jan w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Łuciuk Juliusz w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Łukaszewski Paweł w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Łukaszewski Paweł w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Łukaszewski Wojciech w: Słownik Biograficzny Ziemi Częstochowskiej (pod red. A. J. Zakrzewskiego), t. I, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1998