Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Weronika Ratusińska-Zamuszko,

kompozytorka i pedagog; ur. 9 września 1977, Warszawa. W latach 1996-2001 studiowała w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie kompozycji Włodzimierza Kotońskiego i Stanisława Moryto (dyplom z wyróżnieniem). W roku akademickim 2001/2002 odbyła podyplomowe studia kompozytorskie w Konserwatorium Królewskim w Hadze pod kierunkiem Louisa Andriessena i Martijna Paddinga. W 2009 otrzymała stopień doktora sztuki muzycznej, natomiast w 2018 - stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja (na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie).

Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2004), holenderskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki (2001), Ernst von Siemens Musikstiftung (2002) oraz Stowarzyszenia ZAiKS (2003, 2005). Była uczestniczką programu "Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi" Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2007-2010).

Brała udział w kursach kompozytorskich, m.in. w Międzynarodowych Warsztatach Muzyki Współczesnej Kraków / Stuttgart (1998) oraz w Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów w Radziejowicach (1999, 2000), pracując pod kierunkiem Bogusława Schaeffera, Zygmunta Krauzego, Roberta Platza i Yuji Takahashi.

Weronika Ratusińska w 1998 otrzymała II nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Łodzi za Divertimento per archi (1998) oraz III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Msza Bogucka” w Katowicach za Mszę na chór i organy (1998), zaś w 1999 – I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Warszawie za Adoratio Crucis na chór mieszany a cappella (1999). Jej kompozycja Obbligato na wiolonczelę solo była utworem obowiązkowym na IX Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w 2013 roku.

Jako skrzypaczka uczestniczyła w koncertach „Passage – Panorama muzyki XX wieku”, organizowanych w warszawskiej Zachęcie przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Grała również w zespołach holenderskich (Ensemble Royal, M.Use), specjalizujących się w wykonawstwie muzyki nowej. W 2003 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego wykonała partię solową w swym Koncercie na skrzypce amplifikowane, zespół instrumentalny i taśmę (2002), powstałym na zamówienie Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”.

Jej kompozycje wykonywane były na wielu festiwalach w Polsce, m.in. na Festiwalu „Warszawska Jesień” (koncerty Koła Młodych ZKP), Łódzkich Dniach Muzyki Kameralnej, Festiwalu Muzyki Organowej „Conversatorium” w Legnicy, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Częstochowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii, Ogólnopolskim Festiwalu „Gwiazdy promują” w Jeleniej Górze, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych, Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, koncertach z cyklu „Generacje” w Warszawie, a także w Holandii, Niemczech, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu i na Ukrainie. Były również nagrywane przez radio i telewizję oraz emitowane przez radiofonie krajowe i zagraniczne, w tym m.in.: RBB Radio Kultur Berlin, Dwójka - Program II Polskiego Radia, Radio Amsterdam, VPRO Radio 4 Nederland, WPRB FM Princeton, New Jersey.

W ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca powstały takie jej kompozycje, jak Trzy utwory na trzy flety i altówkę, II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę, Koncert na klarnet, altówkę i orkiestrę smyczkową, Polski kwintet fortepianowy. Utwór Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko Exile zamówiony został przez Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonikoog w Holandii i prawykonany przez Dominika Połońskiego.

W 2007 nakładem wydawnictwa DUX ukazała się pierwsza płyta monograficzna kompozytorki zatytułowana Chamber Music, która w 2009 otrzymała Pizzicato Supersonic Award w Luksemburgu. W 2010 roku ukazała się jej druga monograficzna płyta pt. Weronika Ratusińska – Works for Orchestra, nagrana z Filharmonikami Śląskimi pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. Płyta Saxophone Varie Pawła Gusnara z jej kompozycją Nimfy została natomiast nagrodzona Fryderykiem 2013 w kategorii Album Roku – Muzyka Kameralna.

Kompozycje Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko wydawane były przez Wydawnictwo Muzyczne Euterpe.

Od 2002 roku zatrudniona jest na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku; od 2009 pełni funkcję adiunkta.

Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: 2004 (mk), 2016, 2022 (wa)

Strona internetowa kompozytorki: www.ratusinska.eu

kompozycje

For Seven Beats na flet, skrzypce i altówkę (1996)
Gasherbrum na orkiestrę kameralną (1997)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1997)
Divertimento per archi * (1998)
Tęsknota do gór na mezzosopran, klarnet, wiolonczelę i instrumenty perkusyjne (1998)
Msza na chór i organy * (1998)
Adoratio Crucis na chór mieszany a cappella * (1999)
Adeste Fideles na sopran i organy (1999)
Rondo a la Espana na flet, gitarę i altówkę (1999)
Amarcord na skrzypce i fortepian (2000)
Two for two na dwóch perkusistów (2000)
Magnificat na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2001)
Koncert na skrzypce amplifikowane, zespół instrumentalny i taśmę (2002)
Kwartet smyczkowy nr 2 „Ostatnie chwile” (2003)
Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2004)
Katharsis na orkiestrę symfoniczną (2005)
Żegnaj Wilno ukochane [...], 3 pieśni kresowe na chór mieszany a cappella (2005)
Nimfy I na flet prosty i klawesyn (2006)
Nimfy II na saksofon sopranowy i klawesyn (2006)
Siedem kolęd na solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (2006)
Różaniec na solistów, chór mieszany i zespół instrumentalny (2006)
Blue Note na wiolonczelę i fortepian * (2007)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (2008)
Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną (2008)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową * (2009)
Trzy szkice na organy (2010)
Obbligato na wiolonczelę solo (2012)
Trzy utwory na trzy flety i altówkę (2013)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę nr 2 (2013)
Exile na wiolonczelę solo na prawą rękę i kwartet wiolonczelowy (2014)
Impressions I na saksofon altowy i fortepian (2014)
Impressions II na flet i fortepian (2014)
Koncert na klarnet, altówkę i orkiestrę smyczkową (2015)
Trio na klarnet, altówkę i fortepian  (2016)
Kolędy na chór mieszany a cappella  (2016)
Blue Note II na wiolonczelę i orkiestrę  (2017)
Tryptyk na organy (2017)
Koncert na saksofon altowy i orkiestrę  (2017)
Polski Kwintet Fortepianowy  (2018)
Agnus Dei na głos biały i kwartet smyczkowy  (2018)
Fantazja na wiolonczelę i fortepian  (2019)
Dla Bereniki - miniatura w stylu barokowym na klawesyn i taśmę  (2019)
Euterpe na fortepian  (2019)
Kaliope na fortepian (2020)
Klio na fortepian  (2020)
Polihymnia na fortepian  (2020)
Talia na fortepian  (2020)
Modlitwa o deszcz na sopran i fortepian  (2020)

literatura wybrana

Markuszewski Paweł Ratusińska Weronika Maria w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004