Polmic - FB

indeks osób (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Czerwiński, organista, pianista, śpiewak i dyrygent; ur. 13 stycznia 1980, Poznań. Naukę gry na fortepianie rozpoczął prywatnie pod kierunkiem Ireny Mondelskiej, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego („Poznańskiej Szkoły Talentów”) w klasie organów i fortepianu (dyplom w klasie Józefa Serafina). Naukę śpiewu solowego rozpoczął pod kierunkiem Roberta Nakonecznego (Szkoła Chóralna im. Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu).
Trzykrotnie został laureatem stypendium muzycznego w Anglii (w roku 2000 i 2001 Dartington School, w roku 2003 Charterhouse School).
Lekcje dyrygentury chóralnej pobierał początkowo w Austrii u Rainera Homburga, następnie w Stanach Zjednoczonych u Richarda Coffey - kierownika artystycznego i dyrygenta chóru "Connecticut Choral Artists" (CONCORA), chórmistrza "Connecticut Opera", Profesora "Institute of Sacred Music", Yale University.
W roku 2002 został stypendystą Uniwersytetu Nowojorskiego (organy, dyrygentura chóralna, śpiew).
Kwalifikacje wokalno-pedagogiczne doskonalił pod kierunkiem Daniela Johannsena (Austria) oraz Williama Hancoxa (Anglia). Uczęszczał także do klasy mistrzowskiej z zakresu pedagogiki wokalnej u Petera Knappa (Anglia). Odbywał specjalizację w dziedzinie pedagogiki i kształcenia głosów chłopięcych początkowo w Polsce pod kierunkiem Roberta Nakonecznego (Szkoła Chóralna im. Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu), następnie w Austrii pod kierunkiem Erzsebet Windhager-Gered (Wiedeński Chór Chłopięcy). Dyrygenturę oraz grę na organach doskonalił w klasach mistrzowskich wybitnych pedagogów, takich jak: David Titterington (Królewska Akademia Muzyczna w Londynie), Jean-Pierre Lecaudey (Konserwatorium w Provence, Francja), Stefan Gottelman (Wyższa Szkoła Muzyczna w Heidelberg, Niemcy), Christoph Bossert (Niemcy), Jurgen Rieger (Niemcy), Simon Dearsley (Shrewsbury School, Anglia), James David Christie (Oberlin Conservatory of Music, USA), Stephen Hamilton (Mannes College of Music, New York, USA), Philip Scriven (Lichfield Cathedral Choir, Anglia), Hans-Michael Beuerle (Wyższa Szkoła Muzyczna we Freiburgu, Niemcy), Wilma Jensen (USA), Jacques van Oortmerssen (Holandia).
W ramach festiwali muzycznych koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą: Rosja, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Niemcy, USA.
Jego nagranie organowe (zrealizowane na nowych organach Poznańskiej Katedry w 2001 roku) otrzymało główną nagrodę Amerykańskiej Gildii Organistów (American Guild of Organists) w Connecticut. Dokonał również nagrań dla Connecticut Radio w USA.
W roku 2002 koncertował w Stanach Zjednoczonych jako solista i akompaniator chóru kameralnego „New York Virtuoso Singers". Z zespołem tym wykonał światową premierę współczesnego utworu na chór i organy amerykańskiego kompozytora Edwarda Smaldone (Uniwersytet Nowojorski) pod dyrekcją Joela Manelbauma w LeFrack Concert Hall w Nowym Jorku.
Od 1997 do 2003 roku współpracował z "Poznańskim Chorem Katedralnym" początkowo jako akompaniator, później jako asystent dyrektora chóru, w końcu jako pedagog odpowiedzialny za kształcenie solistów i dyrygent "Zespołu Kameralnego Poznańskiego Choru Katedralnego".
Od września 2003 roku jest stypendystą Eastman School of Music (University of Rochester, New York, USA) w klasie dyrygentury orkiestrowej, dyrygentury chóralnej, organów, śpiewu solowego, pedagogiki wokalnej i muzyki kościelnej.
Jest laureatem wielu nagród muzycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych należą:
  • 1998 - I miejsce na konkursie organowym w Częstochowie,
  • 1998 - Stypendium Muzyczne Ministra Kultury i Sztuki,
  • 2000 - Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • 2002 - Laureat Konkursu o Stypendium dla Muzyków Kościelnych im. Charlotte Hoyt Bagnall, Connecticut, USA
  • 2002 i 2004 - Stypendium Towarzystwa Muzyki Kościelnej w Austrii,
  • 2002 - Główna Nagroda na konkursie organizowanym przez Amerykański Związek Organistów (American Guild of Organists - AGO) - "M. Louise Miller Fund Award", Connecticut, USA,
  • 2003 - Stypendium Eastman School of Music, University of Rochester, New York, USA,
  • 2004 - Nagroda "Eastman Professional Career Development Grant", Eastman School of Music, University of Rochester, New York, USA.
W lutym 2004 roku brał udział w dwóch prestiżowych konkursach organizowanych w Nowym Jorku, zdobywając w obu pierwsze nagrody. Pierwszy z nich organizowany był przez Amerykański Związek Organistów AGO (American Guild of Organists), a drugi był konkursem o stypendium muzyczne im. Squire Haskin'a - "Haskin Memorial Scholarship Competition", Buffalo, New York. W maju tego samego roku Międzynarodowy Związek Chorzystów (Choristers Guild) z siedzibą w Texasie przyznał mu nagrodę za wybitne osiągnięcia pedagogiczne w pracy z głosami dziecięcymi (Jacobs Memorial Award 2004). Brał również udział w West Chester University's Organ Competition w Philadelphii zdobywając I nagrodę (maj 2004).

Strona internetowa artysty: www.czerwinski.art.pl

literatura wybrana

Mistrz organów, "Nowy Dziennik" (Nowy Jork) z dn. 26.06.2004
Horba Irena Krzysztof Czerwiński - mistrz organów, "Polish News" listopad 2004
Kochanowska Milena Skazany na sukces, "Gazeta Poznańska" z dnia 11.06.2004