Polmic - FB

kompozytorzy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Wojciech Ziemowit Zych,

kompozytor; ur. 4 kwietnia 1976, Warszawa. W latach 1996-2001 odbył studia w zakresie kompozycji w klasie Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem). Swoje umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Petera-Jana Wagemansa w Konserwatorium w Rotterdamie (2001-2002). Uczestniczył także w kursach kompozytorskich, m.in. w Radziejowicach (1997), Gdańsku (1998), Buckow koło Berlina (1999), Darmstadt (2008). Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999).

W 1996 otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Konkurskie Kompozytorskim dla Uczniów Średnich Szkół Muzycznych w Tarnowie, zaś w 1997 – III nagrodę i wyróżnienie na VI Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda. Otrzymał także zamówienia kompozytorskie od Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”, Radia Niemieckiego, Związku Kompozytorów Polskich w ramach projektu 60 zamówień na 60-lecie ZKP, festiwali "WratislaviaCantans" i "Sacrum Profanum" w Krakowie (projekt Made in Poland – Miłosz Sounds w Roku Miłosza 2011). 

Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach, m.in. podczas "Warszawskiej Jesieni" (2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010), Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (1998, 2000, 2001, 2008), Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016), „UltraSchall” w Berlinie (2006), „Musikhøst” w Odense w Danii (2007), a także "FOCUS! 2011 – Polish Modern: New Directions in Polish Music Since 1945" w Nowym Jorku.

Wojciech Ziemowit Zych pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2006 uzyskał stopień naukowy doktora sztuki, a w roku 2016 - doktora habilitowanego. Od 2006 do 2008 był członkiem Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Od 2007 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2017 został uhonorowany nagrodą doroczną ZKP.

W roku 2009 firma DUX Recording Producers wydała płytę z jego utworami: Wojciech Ziemowit Zych. Utwory orkiestrowe (seria Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi); w 2010 roku płyta ta otrzymała nagrodę "Pizzicato Supersonic Award" Radia Luxemburg.

W sezonie artystycznym 2012/13 był kompozytorem-rezydentem Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

aktualizacja: listopad 2017 (iz)

kompozycje

Kolęda 1942 na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1997)
Epifanium na trąbkę, smyczki, harfę i czelestę (1998)
SOLILOKWIUM II – Pejzaż myśli zamarzłych na klarnet basowy i 20 instrumentów smyczkowych * (1999)
Mille coqs blessés à mort na duży zespół kameralny * (2000)
Dwie narracje fantasmagoryczne na dwie harfy (2001)
Koncert na saksofon altowy i orkiestrę kameralną * (2001)
Symfonia nr 1 * (2001-2002)
Toccata holenderska na dwa klarnety basowe i dwa fortepiany * (2002)
Ballada I na klarnet basowy, wiolonczelę i harfę * (2002)
Meandry – Warstwy – Mechanizmy na duży zespół kameralny (2002-2003)
Koncert na klarnet basowy i orkiestrę * (2003)
Ballada II na skrzypce, klarnet basowy i marimbę * (2003)
Hommage à Tadeusz Kantor na orkiestrę * (2003)
Enfant terrible na zespół kameralny * (2003-2004)
Przyjaciele Kaspara Hausera na zespół kameralny * (2004)
Symfonia nr 2 * (2004)
P.S. [wersja I] na klawesyn solo (2005)
P.S. [wersja II] na fortepian solo (2005)
Nieuspokojenie na klarnet basowy solo (2005)
Kooperatywa na saksofon altowy i akordeon (2005)
Stale obecna tęsknota na skrzypce, klarnet basowy, perkusję i fortepian (2005)
Hommage à György Kurtág, 21 miniatur na skrzypce i klarnet basowy * (2005-2006)
Poruszenia woli na orkiestrę * (2005-2006)
Rozedrgranie na dwa fortepiany (2006)
Poetyka niedo-.../Niedo-...poetyka na klawesyn solo (2007)
Retoryka niedo-.../Niedo-...retoryka, kwartet smyczkowy * (2007)
Różnia na 2 fortepiany i perkusję (2007-2010)
Akt oskarżenia w formie ronda na duet perkusyjny (2008)
...list niedokończony..., list odnaleziony... na duet perkusyjny (2008)
Kooperatywa II na wiolonczelę i akordeon (2010)
Chorągwie na kwartet basowych fletów prostych (2010)
Gest i puls na skrzypce solo z amplifikacją przestrzenną (2010)
Postgramatyka Miłosza... Teraz szukajcie go w gajach i puszczach słownika na zespół (2011)
Symfonia nr 3 (2011-13)
Kontr-atrofia na saksofon tenorowy solo (2012)
Dwumian β na saksofon tenorowy i klarnet basowy  (2012)
Dwumian α dla dwóch flecistów  (2012)
Mikrologia (czule) stosowana na wiolonczelę solo (2013)
Opływ / Przepływ / Upływ na osiem wiolonczel amplifikowanych przestrzennie  (2014)
Zmienna ulotna, utwór na fortepian i perkusję (2015)
Pochodna na flet i fortepian w amplifikacji przestrzennej (2016)
Drogi powietrza. Splątane echa, koncert podwójny na flet kontrabasowy, klarnet kontrabasowy i orkiestrę kameralną
(2016-2017)
Półskrzenie - półśnienie na perkusję i fortepian w amplifikacji przestrzennej (2017)

literatura wybrana

Jabłoński Maciej Umysł wrzący, czyli o muzyce Wojciecha Ziemowita Zycha, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 16, s. 8-10
Nyffeler Max Im Bewusstsein der Freiheit. Die nächste Generation von Komponisten aus Polen, “Neue Zeitschrift für Musik” 2009 nr 6 (November – Dezember), s. 22-32
Roemer Piotr Opus perfectum et absolutum. O Różni na dwa fortepiany i perkusję Wojciecha Ziemowita Zycha, "Glissando" 2013 nr 22
Roemer Piotr Sztuka skomplikowana. Rozmowa z Wojciechem Ziemowitem Zychem w: Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje nr 2, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2013
Szczecińska Ewa, Topolski Jan Wojciech Ziemowit Zych [wywiad], "Glissando" 2005 nr 3