Polmic - FB

indeks osób (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tomasz Biernacki,

dyrygent; ur. 5 lipca 1974, Kraków. W maju 2000 roku ukończył wydział dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie kształcił się pod opieką Tadeusza Strugały i Rafała Delekty. Trzykrotnie wziął udział w warsztatach mistrzowskich Helmuta Rillinga, a w 1999 roku studiował dyrygenturę w Accademia Musicale Chigiana w Sienie pod kierunkiem takich sław, jak Gianluigi Gelmetti, Carlo Maria Giulini i Maurizio Dones. Od 2000 roku jest związany kontraktem z Teatrem Muzycznym w Gliwicach, w którym zajmuje stanowisko kierownika muzycznego oraz dyrygenta. Poza pracą w teatrze prowadzi - założoną przez siebie w 2000 roku - Orkiestrę Kameralną „Brillante”.

W październiku 2004 roku został laureatem XI Międzynarodowego Konkursu im. Franco Capuana dla Młodych Dyrygentów w Spoleto we Włoszech; w nagrodę - w sezonie 2005/2006 - przygotowywał spektakl operowy w Teatro Lirico Sperimentale w Spoleto, teatrze uznawanym za jeden z najważniejszych ośrodków operowych we Włoszech.

 

Strona internetowa artysty: www.tomaszbiernacki.com

literatura wybrana

Gowarzewska-Griessgraber Regina Żywioł i przeznaczenie Tomasza Biernackiego, "Twoja Muza" 2006/07 nr 6 (19), s. 25-26.