Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Paweł Skrzypek,

pianista i pedagog; ur. 4 listopada 1953, Warszawa. W 1972 rozpoczął studia w zakresie gry na fortepianie najpierw w klasie Rafała Nowackiego, a następnie Danuty Dworakowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, uzyskując w 1977 dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił na Ogólnopolskim Podyplomowym Studium Pianistyki w Akademii Muzycznej w Warszawie również u Danuty Dworakowskiej (dyplom w 1979), a od 1979 do 1983 w Royal Northern College of Music w Manchesterze w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem Ryszarda Baksta (dyplom z najwyższym wyróżnieniem).
Jest laureatem nagród na konkursach pianistycznych: w 1979 otrzymał II nagrodę na Ogólnobrytyjskim Konkursie Królewskich Uczelni Muzycznych, w 1980 – I nagrodę na I Konkursie Chopinowskim w Londynie, w 1981 – I nagrodę (ex aequo) na Dudley National Pianoforte Competition Trust w Birmingham, a w 1983 – wyróżnienie na Estradzie Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Brał także udział w międzynarodowych konkursach: w Leeds (1978), Warszawie (Konkurs Chopinowski 1980, II etap), Monzy (1982) i na Majorce (Konkurs Chopinowski 1982, półfinał). W 1975 był stypendystą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, w latach 1980-81 – Elizabeth Lees, a od 1980 do 1983 – Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson.
Paweł Skrzypek działalność estradową rozpoczął w 1984 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Występował z orkiestrami filharmonicznymi w kraju i za granicą, pod batutą m.in. Jerzego Katlewicza, Tomasza Bugaja, Jerzego Salwarowskiego, Jerzego Swobody, Wojciecha Michniewskiego, Andrzeja Straszyńskiego, Marka Pijarowskiego, Pawła Przytockiego, Tadeusza Serafina, Zygmunta Rycherta, Mirosława Jacka Błaszczyka, Petera Bellino, Williama Michaela Costello, Kaia Baumanna. Koncertował w większości krajów europejskich oraz w Tajlandii, Indonezji, Malezji, Japonii, Algierii, Tunezji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w międzynarodowych festiwalach w Dusznikach-Zdroju, Antoninie, Sintrze (Portugalia), Tipazie (Algieria) oraz wielokrotnie w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.
Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (utwory Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Henryka Melcera, Ignacego Jana Paderewskiego, Modesta Musorgskiego, Sergiusza Prokofiewa), rozgłośni zagranicznych: BBC, National Public Radio Washington D.C., Radia Rosyjskiego w Moskwie, jak również Telewizji Polskiej. Dla kalifornijskiej firmy fonograficznej PianoDisc zrealizował serię nagrań zawierającą utwory fortepianowe różnych kompozytorów. Założył wydawnictwo nagraniowe „GCPI Edition”.
Paweł Skrzypek działalność pedagogiczną rozpoczął w 1984 w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie od 1989 do 1992 był jednocześnie wicedyrektorem-konsultantem do spraw artystycznych, w latach 1992-2004 – Kierownikiem II Sekcji Fortepianu, a od września 2004 pełni funkcję dyrektora. Ponadto w latach 1989-93 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Katowicach (od 1992 na stanowisku adiunkta), w latach 1993-94 w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 1995 w Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał kwalifikacje II stopnia, w 2004 został mianowany profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie kieruje Zespołem Fortepianu w Katedrze Muzyki. Od października 2006 prowadzi klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białostockiej Filii Akademii Muzycznej w Warszawie. Prowadził też kursy mistrzowskie m.in. w Davies, Sacramento, San Francisco, Everett, Honolulu, Austin, Los Angeles, Vancouver, Kuala Lumpur, Bangkoku, Dżakarcie.
Jest założycielem i dyrektorem Warszawskich Warsztatów Pianistycznych oraz Gold Country Piano Institute w Nevada City w Kalifornii. Założył również agencję „impresariat ps.art.”, w ramach której zajmuje się polsko-amerykańską wymianą solistów i dyrygentów oraz stypendialną wymianą studentów fortepianu. W 2005 został inicjatorem i współzałożycielem Fundacji Bednarska oraz wybrany przez Kongres IFCS na członka Komisji Programowej Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. W 2006 Zarząd European Piano Teachers Association w Londynie powołał go na stanowisko Prezydenta EPTA-Poland.
W uznaniu zasług w dziedzinie pedagogiki Paweł Skrzypek otrzymał Nagrodę CEA I stopnia (1992) oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1998).

aktualizacja: październik 2009

Strona internetowa artysty: www.ps.art.pl

literatura wybrana

Dybowski Stanisław Skrzypek Paweł w: Słownik pianistów polskich, Selene, Warszawa 2003