indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Lucjan Kaszycki,

pseudonim Jean Clero; kompozytor, aranżer, pedagog i publicysta muzyczny; ur. 27 września 1932, Kraków; 5 maja 2021, Warszawa. Studiował kompozycję w klasie Stanisława Wiechowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (dyplom w 1957).

Otrzymał szereg nagród za swoją twórczość kompozytorską, m.in. w 1955 - wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów za Scherzo symfoniczne na orkiestrę (1955), w 1959 – II nagrodę na Konkursie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Passacaglię na wielką orkiestrę symfoniczną (1958), w 1959 – I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki o Krakowie za piosenkę Nocą na Kanonicznej (1959), w 1961 – nagrodę-wyróżnienie miasta Krakowa za całokształt osiągnięć artystycznych, w 1962 – II nagrodę na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich za piosenkę Zatrzymaj wóz (1962), w 1964 – I nagrodę za muzykę do dramatu Michaiła Szołochowa Cichy Don oraz za muzykę do dramatu Aleksandra Ostrowskiego Las na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach, nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę Nie twoje kroki (1964) oraz I nagrodę na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich za piosenkę Od brzegu do brzegu (1964), w 1965 – I nagrodę na XV Ogólnopolskiej Giełdzie Piosenki Radiowej za piosenkę Nie chodź tą ulicą (1965), w 1966 – III nagrodę na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za tę samą piosenkę, w 1968 – I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Radia za piosenkę Osobni (1968), w 1978 – Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za muzykę do widowiska estradowego Karuzela z piosenkami, w 1988 – nagrodę za muzykę do widowiska Przygody Cippolina na Festiwalu Sztuk dla Dzieci w Wałbrzychu.

Jego utwory były wykonywane m.in. przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrę i Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Większość z nich została zarejestrowana przez Polskie Radio oraz firmy fonograficzne, takie jak Polskie Nagrania, Tonpress, Pronit, Veriton, Sonoton, Acte Préalable, Zara, Pomaton Emi, Jarek Śmietana Recording (JSR), Gamma, a także Polskie Radio.

Jego dorobek kompozytorski obejmuje muzykę do 67 inscenizacji dramatów scenicznych, wystawianych w teatrach Krakowa (Teatr Stary, Teatr Kameralny, Teatr im. J. Słowackiego, Teatr Rozmaitości, Teatr Bagatela, Teatr Groteska), Nowej Huty (Teatr Ludowy), Warszawy (Teatr Studio, Teatr Powszechny, Teatr Rozmaitości STS, Operetka Warszawska, Teatr na Targówku, Teatr Dramatyczny, Teatr Ochoty), Gdańska (Teatr Bim-Bom), Gdyni (Teatr Wybrzeże), Poznania (Teatr Muzyczny), Rzeszowa (Teatr im. W. Siemaszkowej), Lublina (Teatr Muzyczny), Tarnowa (Teatr im. L. Solskiego), Olsztyna (Teatr im. S. Żeromskiego) i Częstochowy (Teatr im. A. Mickiewicza). Lucjan Kasyzcki stworzył ścieżki dźwiękowe do 37 filmów fabularnych, 4 dokumentalnych i oświatowych, 3 animowanych, do 11 słuchowisk radiowych, 10 spektakli telewizyjnych, oraz oprawę muzyczną do 10 przedstawień lalkowych, a także 10 musicali i widowisk muzycznych. Napisał wiele popularnych piosenek, pieśni, ballad i songów. W obszarze jego zainteresowań artystycznych znajdowałą się także muzyka elektroniczna i komputerowa – od 1985 posiadał własne studio, w którym realizował nowe utwory, w tym także muzykę rozrywkową.

Od 1957 roku prowadził działalność pedagogiczną. W latach 1957-61 pracował w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie, a następnie, od 1961, w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie – początkowo jako asystent, później jako adiunkt i wykładał przedmioty z zakresu teorii muzyki, a w latach 1967-74 prowadził klasę kompozycji. W latach 1974-2002 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1984 roku pełnił funkcję docenta. W 1991 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 2002 - profesora sztuki muzycznej. W latach 1974–1981 wykładał propedeutykę muzyki współczesnej na Wydziale Instrumentalnym oraz na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów, a także prowadził seminarium muzyki rozrywkowej i scenicznej oraz instrumentację symfoniczną na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Od 1982 prowadził zajęcia z instrumentacji symfonicznej i aranżacji na Wydziale Reżyserii Dźwięku oraz seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a także, jako przedmiot fakultatywny, dla innych wydziałów i studentów innych uczelni. W 2002 przeszedł na emeryturę, kontynuując działalność dydaktyczną na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Od 1992 do 2003 prowadził klasę aranżacji w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, której był współzałożycielem. W latach 70-tych XX wieku prowadził zajęcia z literatury muzycznej (w I semestrze) w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (dziś Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza) w Warszawie na Wydziale Reżyserii.

Był jednym z głównych inicjatorów wprowadzenia do muzycznych uczelni w Polsce nauki o muzyce jazzowej i scenicznej. Jako pierwszy prowadził przedmiot o nazwie „seminarium muzyki jazzowej i scenicznej” w krakowskiej PWSM (jako fakultatywne zajęcia międzywydziałowe). W 1969 roku przedmiot ten został zatwierdzony przez Zespół Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki jako obowiązujący we wszystkich wyższych uczelniach muzycznych w Polsce; prowadzono go również pod zmienioną nazwą „seminarium muzyki rozrywkowej i jazzowej”.

Wielokrotnie zasiadał w jury takich przedsięwzięć, jak Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży BIM w Bydgoszczy, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Klasyka Polska” w Opolu.

Działalność naukowa Lucjana Kaszyckiego dotyczyła przede wszystkim teorii muzyki: analizy metodyki i krytyki muzycznej; opracował również program nauczania muzyki jazzowej.

Prowadził też działalność organizacyjną. W latach 1954-58 pełnił funkcję kierownika muzycznego krakowskiego Teatru Groteska, w latach 1967-72 prowadził Zespół Organowy Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał wielu nagrań archiwalnych. Był założycielem, a w latach 1969-74 prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od 1971 do 1974 prowadził w Chodzieży letnie warsztaty muzyczne dla młodzieży zainteresowanej jazzem, których był współzałożycielem. W latach 1975-77 pracował jako kierownik Redakcji Muzycznej Programu III Polskiego Radia w Warszawie.

Był członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 1965 członkiem zwyczajnym, w latach 1975–2000 członkiem komisji rewizyjnej, w latach 1987–2000 przewodniczącym tej komisji), Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR (w latach 1976–1993 pełnił funkcję wiceprezesa, a w latach 1981–2004 był przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej do Sekcji Kompozytorskiej) oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (od 1975 był członkiem Komisji Domów Pracy Twórczej, następnie przez trzy kadencje – przewodniczącym; od 1998 - członkiem Rady Stowarzyszenia ZAiKS).

Został laureatem wielu nagród w różnorodnych dziedzinach działalności artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej. Otrzymał w 1970 – Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki, w 1971 – nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej, w 1973 – Medal „Za Zasługi Dla Miasta Opola”, w 1981 – nagrodę II stopnia rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, w 1982 – Złoty Krzyż Zasługi, w 1986 – nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wychowawczo-dydaktycznej oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży oraz za wybitne osiągnięcia kompozytorskie w zakresie muzyki do baśni i spektakli młodzieżowych, w 1990 – nagrodę I stopnia rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, w 1995 – Złoty Helikon – medal za całokształt dokonań artystycznych, nadany przez Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, w 2002 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz „Złoty Indeks” nadany przez Instytut Sztuki Stowarzyszenia Kultury Akademickiej, w 2005 – złotą plakietkę na 35-lecie warsztatów Chodzieskiego Domu Kultury, w 2009 – medal okolicznościowy z okazji 90-lecia ZAiKS-u w uznaniu zasług dla kultury polskiej i działalności na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przyznany przez Radę Stowarzyszenia, w 2011 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

aktualizacja: 2005, 2008 (mk), 2012 (ai), 2021 (wa) - fakty i daty zostały zaktualizowane i poprawione na podstawie książki
Grażyna Paciorek-Draus, Lucjan Kaszycki, red. Alicja Gronau-Jasińska, Warszawa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2012.

Zdjęcie: Ewa Kaszycka

kompozycje

Kołysanka słowiańska na fortepian (1948)
Wariacje dziecięce na fortepian solo * (1952)
Pieśni do słów Bena Jonsona na głos z fortepianem (1952)
Poemat symfoniczny „Odrodzenie” na chór mieszany i orkiestrę (1953-1954)
Sonatina na fortepian * (1954)
Scherzo symfoniczne na wielką orkiestrę symfoniczną (1954)
Tarantella na fortepian (1954)
Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną (1958)
Passacaglia na wielką orkiestrę symfoniczną (1958)
Pamiętasz, była jesień, piosenka z filmu Pożegnania (1958)
Nocą na Kanonicznej, piosenka (1959)
Melodie z bajek na fortepian solo (1960)
Piosenka Anny Koronkarki na fortepian (1960)
Apelacja Villona, piosenki na głos z fortepianem (1960-1986)
7 Songów do słów Bertolda Brechta na głos z fortepianem (1961-1974)
Zatrzymaj wóz, piosenka (1962)
Suita z muzyki do filmu "Gangsterzy i filantropi” na orkiestrę symfoniczną i big-band (1962)
Alma Mater, pieśń na chór mieszany a cappella * (1963)
Tajemnicza pozytywka czyli Jak zwabić starszą panią, musical (1963)
Cztery ekspozycje na dwa fortepiany * (1964)
Nie twoje kroki, piosenka (1964)
Od brzegu do brzegu, piosenka (1964)
Nie chodź tą ulicą, piosenka (1965)
Preludium e passacaglia un poco blues na orkiestrę symfoniczną i big-band (1965)
Wołanie do przepaści na głos i orkiestrę (1965)
Co z nami zrobi świat na głos i orkiestrę (1965)
Trzy suity z cyklu "Listy otwarte” na chór mieszany i orkiestrę (1966-1969)
Dom bez okien na zespół instrumentalny (1966-1969)
Barwy jednego dnia na zespół instrumentalny (1966-1969)
Cztery i pół na zespół instrumentalny (1966-1969)
Na wydmie na zespół instrumentalny (1966-1969)
Walc minutowy na zespół instrumentalny (1966-1969)
Zwierzenia starego kruka na zespół instrumentalny (1966-1969)
Ciaccona in blue na zespół instrumentalny (1966-1969)
Spacer Arlekina na zespół instrumentalny  (1966-1969)
Pięciobój na zespół instrumentalny (1966-1969)
Walc manekinów na zespół instrumentalny (1966-1969)
Na tropie na zespół instrumentalny (1966-1969)
Pastorałka z sekretarzyka na zespół instrumentalny (1966-1969)
Pięciolinie w nocy na zespół instrumentalny (1966-1969)
Szron na zespół instrumentalny (1966-1969)
Szli żołnierze przez pustynię na głos altowy, chór i orkiestrę (1967)
Chata wuja Toma, piosenki na głos z fortepianem (1967)
Osobni, piosenka (1968)
Słomkowy kapelusz, musical-śpiewogra (1968)
Adiafory na orkiestrę symfoniczną (1969)
Gdzieś w niedorzeczu Wisełki, musical (1969)
Nokturn na flet i harfę (1969)
Suita francuska na orkiestrę symfoniczną (1970)
Cztery łapy, piosenki na głos z fortepianem (1973)
Krakowskie buciki, słuchowisko radiowe (1974)
Tańczy Józefinka na głos i zespół jazzowy (1976)
Polskie królowe. Gospoda pod srebrną pajęczyną, piosenki na głos z fortepianem (1977)
Karuzela z piosenkami, piosenki na głos z fortepianem (1978)
Karuzela z piosenkami, widowisko estradowe na solistów, chór, balet i orkiestrę (1978)
Malowanki polskie, piosenki na głos z fortepianem (1978-1981)
Sześć piosenek na chór żeński a cappella z towarzyszeniem fortepianu (1979)
Suita z muzyki do filmu "Doktor Murek” / Pastoral Suite na orkiestrę symfoniczną (1979)
L’Inventation (Mazurek z cytatem) na orkiestrę symfoniczną (1979)
Styczeń w Warszawie na głos i orkiestrę (1979)
Zimowy sport, słuchowisko radiowe (1979)
Moja miejscowość, słuchowisko radiowe (1980)
Walc fantastyczny na róg i orkiestrę symfoniczną (1981)
Domek pod gruszą, słuchowisko radiowe (1981)
Fortele Jonatana Kota, słuchowisko radiowe (1981)
Kaczeńce, słuchowisko radiowe (1981)
Klucz do pralni, słuchowisko radiowe (1981)
Piotruś Pan, słuchowisko radiowe (1981)
Kolędy polskie’85 na głos z fortepianem (1981-1985)
Noveletta na zespół instrumentalny (1982)
Kołowrotek na zespół instrumentalny (1982)
Trędowata, słuchowisko radiowe (1982)
Wampuka, jazz-opera buffa w jednym akcie (1983)
Katastrofa w Gibraltarze, suita dramatyczna na orkiestrę symfoniczną (1983)
Śpiąca królewna, słuchowisko radiowe (1984)
Czarodziejski pierścień (Der Zauberring), musical dla dzieci (1985)
Granie miłe [wersja I], pieśń na chór mieszany a cappella (1985)
Przygody Cippolina, musical dla dzieci (1986)
Dziadek do orzechów, muzyka na taśmę (1986)
Piosenki z monodramu „Debiutantka” na głos z fortepianem (1986-1987)
Gross Rosen na taśmę (1987)
Diabły warszawskie, musical dla młodzieży (1987)
Spotkanie z Doktorem Żiwago na gitarę (lub keyboard) (1988)
Kineformy I na 4 akordeony, chór żeński, balet, światło i rzeźby (1988)
Kwiat paproci, musical dla młodzieży (1989)
Atlantis na czworo solistów i taśmę (1991)
Tryptyk na czworo solistów i taśmę (1991-1993)
Birkut ’81 na czworo solistów i taśmę (1992)
Vilcabamba na czworo solistów i taśmę (1992)
Uśmiech tarantuli na harfę i zespół instrumentalny (lub keyboard) (1992)
Liryk – bossa nova na harfę i gitarę (lub keyboard) (1992)
Ballada o psim życiu na głos i zespół jazzowy (1992)
Lucjan Kaszycki - Suita na taśmę (1992-1995)
Sambawe na taśmę (1992-1995)
Lines of Life [wersja I] na taśmę (1993)
Sfinks na czworo solistów i taśmę (1993)
Bossa nova in B na harfę i gitarę (lub keyboard) (1993)
A la Valse na harfę (1993)
Rondo kapelusza na 2 fortepiany (1994)
Shimmy dla cioci Zuli na harfę i zespół instrumentalny (lub keyboard) (1995)
Crazy waltz na harfę i zespół instrumentalny (lub keyboard) (1995)
Karmaniola’81 na harfę i zespół instrumentalny (lub keyboard) (1995)
Fantazja na temacie N. Paganiniego (Kaprys op. 24) na 2 fortepiany (1996)
Lines of Life [wersja II] na taśmę (1999)
Muzyka Baśniowej Suity. W krainie jezior, lasów i jaskiń, muzyka elektroniczna (2000)
W krainie wiatru, srebrnych jezior i jaskiń, baśń muzyczna na zespół instrumentalny (2000-2003)
Przychodzę na chór a cappella do wiersza ks. Jana Twardowskiego (2002)
Kochanowskiego przekład Psalmów na chór a cappella do wiersza ks. Jana Twardowskiego (2002)
Intrada na taśmę (2002)
Granie miłe [wersja II], pieśń na chór mieszany a cappella (2003)
Piosenki dla dzieci. Przysłowia polskie na głos z fortepianem (2005)
Meridian, musical dla dzieci (2005-2007)
Mojemu miastu na chór a cappella  (2006)

 

Muzyka dla teatru dramatycznego:

Bartłomiejowy jarmark w reż. Lidii Zamkow (1952)

Kopernik w reż. Ireny Babel (1952)

Tragedia optymistyczna w reż. Lidii Zamkow (1955)

Nie igra się z miłością w reż. Jerzego Ronarda Bujańskiego (1956)

Druga pułapka miłości w reż. Jerzego Ronarda Bujańskiego (1957)

Bal złodziejaszków (1959)

Noc listopadowa w reż. Władysława Krzemińskiego (1959)

Toasty w reż. Zbigniewa Cybulskiego, Bogusława Kobieli (1959)

Apelacja Villona w reż.Lidii Zamkow (1960)

Medea w reż Lidii Zamkow (1960)

Na dnie w reż. Lidii Zamkow (1960)

Pułapka snów (1960)

Nosorożec w reż. Piotra Pawłowskiego (1961)

Pan Puntilla i jego sługa Matti w reż. Jerzego Golińskiego (1961)

Antygona w reż. Hugona Morycińskiego (1962)

Orfeusz w wężowej skórze w reż. Jerzego Jarockiego (1962)

Las w reż. Władysława Krzemińskiego (1963)

Sen w reż. Lidii Zamkow (1963)

Cichy Don w reż . Lidii Zamkow (1964)

Urząd w reż. Władysława Krzemińskiego (1964)  

Horsztyński w reż. Bronisława Dąbrowskiego (1965)

Husarzy w reż. Jerzego Ronarda Bujańskiego (1965)

Lokatorzy (Nowy lokator – Szaleństwo we dwoje) w reż. Zygmunta Hübnera (1965)

Dom kobiet w reż. Bronisława Dąbrowskiego (1966)

Wizyta starszej Pani w reż. Lidii Zamkow (1966)

Chata wuja Toma w reż. Marii Biliżanki (1967)

Indyk w reż. Lidii Zamkow (1967)

Kaligula w reż. Lidii Zamkow (1967)

Czarny Anioł (1968)

Don Juan w reż. Lidii Zamkow (1968)

Jak wam się podoba w reż. Władysława Krzemińskiego (1969)

Lokatorzy w reż. Zbigniewa Hübnera (1969)

Makbet w reż. Lidii Zamkow (1969)

Wesołe kumoszki z Windsoru w reż. Janusza Warneckiego (1969)

Balladyna w reż. Lidii Zamkow (1971)

Hamlet w reż. Lidii Zamkow (1973)

Ptak (1973)

Wesele u drobnomieszczan w reż. Marii Dąbrowskiej (1974)

Białe małżeństwo w reż. Lecha Terpiłowskiego (1975)

Okapi w reż. Marii Dąbrowskiej (1975)

Peer Gynt w reż. Lidii Zamkow (1975)

Sen nocy letniej w reż. Lidii Zamkow (1976)

Bolesław Śmiały – Skałka w reż. Włodzimierza Nurkowskiego (1978)

Radość z odzyskanego śmietnika w reż. Mieczysława Górkiewicza (1978)

Pierwszy dzień wolności w reż. Zbigniewa Czerneckiego (1984)

Opowieść o pokusie, upadku i pokucie Franciszka Wilona spisana przez niego samego w formie Testamentu w reż. Włodzimierza Kaczkowskiego (1984)

Ja jestem Żyd z „Wesela” w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego (1985)

Król Maciuś Pierwszy w reż. Lidii Grzędzińskiej (1985)

Legion w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego (1986)

Debiutantka w reż. Piotra Paradowskiego (1986-1987)

Morfina 0,05 w reż. Zbigniewa Czerneckiego (1987)

Doktor Żiwago w reż. Jana Machulskiego (1988)

Folwark zwierzęcy w reż. Jana Machulskiego (1989)

Sędziowie w reż. Haliny Machulskiej (1989)

Eksperyment „Magdalenka” w reż. Haliny Machulskiej (1990)

 

Muzyka dla teatru lalek:

Srebrnorogi jeleń w reż. Władysława Jaremy (1954)

Tajemnica czarnego jeziora w reż. Lidii Serafinowicz (1954)

Sambo i lew w reż. Władysława Jaremy (1955)

Miś Michałek w reż. Juliusza Wolskiego (1956)

Bajka o dobrym smoku w reż. Hanny Tomshey (1957)

Siódma wyprawa w reż. Franciszka Pougeta (1965)

W górę rzeki w reż. Juliusza Wolskiego (1966)

Amina w reż. Zofii Mikulskiej (1967)

Bajki Pana Bajarza w reż. Franciszka Pougeta (1968)

Jaś czy Małgosia w reż. Alicji Wolskiej (1968)

 

Muzyka dla teatru telewizji:

Czajka w reż. Lidii Zamkow

Diabeł w reż. Lidii Zamkow

Don Juan w reż. Danuty Michałowskiej

Gospoda pod srebrną pajęczyną w reż. Marty Stebnickiej (1977)

Król Edyp w reż. Lidii Zamkow

Legenda w reż. Ireny Wollen (1973)

Homer i orchidea w reż. Ireny Wollen (1974)

Próby w reż. Marty Stebnickiej

Pugaczow w reż. Lidii Zamkow

Tragedia optymistyczna w reż. Lidii Zamkow

 

Muzyka do filmów fabularnych:

Miasteczko w reż. Juliusza Dziedziny (1958)

Pożegnania w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1958)

La Suite Polonaise w reż. Claude’a Guillemonta, Romana Polańskiego (1958)

Awantura o Basię w reż. Marii Kaniewskiej (1959)

Stadion w reż. Stanisława Jędryki (1959)

Miejsce na ziemi w reż. Stanisława Różewicza (1959)

Tysiąc talarów / Zakład w reż  Stanisława Wohla (1959)

Wspólny pokój w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1959)

Ostrożnie, Yeti! w reż. Andrzeja Brzozowskiego, Andrzeja Czekalskiego (1960)

Rozstanie w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1960)

Świadectwo urodzenia w reż. Stanisława Różewicza (1961)

Fort na Obozowej / Bitwa o Kozi Dwór w reż. Wadima Berestowskiego (1961)

Droga na Zachód w reż. Bohdana Poręby (1961)

Złoto w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1961)

Gangsterzy i filantropi w reż. Jerzego Hoffmana, Edwarda Skórzewskiego (1962)

Dom bez okien w reż. Stanisława Jędryki (1962)

Jak być kochaną w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1962)

Weekendy w reż. Jana Rutkiewicza, Wadima Berestowskiego, Józefa Hena (1963)

Naprawdę wczoraj w reż. Jana Rybkowskiego (1963)

Wilczy bilet w reż. Antoniego Bohdziewicza (1964)

Awatar czyli zamiana dusz w reż. Janusza Majewskiego (1964)

Błękitny pokój w reż. Janusza Majewskiego (1965)

Cierpkie głogi w reż. Janusza Weycherta (1966)

Katarynka w reż. Stanisława Jędryki (1967)

Wenus z Ille w reż. Janusza Majewskiego (1967)

Mąż pod łóżkiem w reż. Stanisława Różewicza (1967)

Marsjanie w reż. Andrzeja Czekalskiego (1967)

Psalmy Tadeusza Nowaka w reż. Ireny Wollen (1968)

Urząd w reż. Janusza Majewskiego (1969)

Akcja Brutus w reż. Jerzego Passendorfera (1970)

Kocie ślady w reż. Pawła Komorowskiego (1971)

Pełnia nad głowami w reż. Andrzeja Czekalskiego (1974)

Standard w reż. Andrzeja Wasylewskiego (1976)

Wysokie loty w reż. Ryszarda Filipskiego (1979)

Doktor Murek w reż. Witolda Lesiewicza (1979)

Ryś w reż. Stanisława Różewicza (1981)

Katastrofa w Gibraltarze w reż. Bohdana Poręby (1983)

 

Muzyka do filmów dokumentalnych:

Piosenki dla Krakowa w reż. Jana Łomnickiego (1960)

Kraków nowy / Notatki krakowskie w reż. Zbigniewa Bochenka (1961)

Caprichos w reż. Jana Szeskiego (1966)

 

Muzyka do filmów animowanych:

Stefek Burczymucha w reż. Władysława Nehrebeckiego (1957)

Jak wygrałem wyścig cyklistów w reż. Lechosława Marszałka (1967)

Cztery słonie w reż. Ireneusza Czesnego (1977)

(i inne)

literatura wybrana

Grażyna Paciorek-Draus, Lucjan Kaszycki, red. Alicja Gronau-Jasińska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, 2012
Kowal Roman Kaszycki Lucjan Marian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków, 1997
Paciorek-Draus Grażyna Kaszycki Lucjan Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa, 2004