Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Lucjan Kaszycki,

pseudonim Jean Clero; kompozytor, aranżer, pedagog i publicysta muzyczny; ur. 27 września 1932, Kraków. Studiował kompozycję w klasie Stanisława Wiechowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (dyplom w 1957).
Jest laureatem wielu nagród w różnorodnych dziedzinach działalności artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej, m.in. w 1955 otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów za Scherzo symfoniczne na orkiestrę (1955), w 1958 – II nagrodę na Konkursie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Passacaglię na wielką orkiestrę symfoniczną (1958), w 1959 – I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki o Krakowie za piosenkę Nocą na Kanonicznej (1959), w 1961 – nagrodę-wyróżnienie miasta Krakowa za całokształt osiągnięć artystycznych, w 1962 – II nagrodę na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich za piosenkę Zatrzymaj wóz (1962), w 1964 – I nagrodę za muzykę do dramatu Michaiła Szołochowa Cichy Don oraz za muzykę do dramatu Aleksandra Ostrowskiego Las na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach, nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę Nie twoje kroki (1964) oraz I nagrodę na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich za piosenkę Od brzegu do brzegu (1964), w 1965 – I nagrodę na XV Ogólnopolskiej Giełdzie Piosenki Radiowej za piosenkę Nie chodź tą ulicą (1965), w 1966 – III nagrodę na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za tę samą piosenkę, w 1968 – I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Radia za piosenkę Osobni (1968), w 1970 – Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki, w 1971 – nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej, w 1973 – Medal „Za Zasługi Dla Miasta Opola”, w 1978 – Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za muzykę do widowiska estradowego Karuzela z piosenkami, w 1981 – nagrodę II stopnia rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, w 1982 – Złoty Krzyż Zasługi, w 1986 – nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wychowawczo-dydaktycznej oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży oraz za wybitne osiągnięcia kompozytorskie w zakresie muzyki do baśni i spektakli młodzieżowych, w 1988 – nagrodę za muzykę do widowiska Przygody Cippolina na Festiwalu Sztuk dla Dzieci w Wałbrzychu, w 1990 – nagrodę I stopnia rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, w 1995 – Złotego Helikona – medal za całokształt dokonań artystycznych, nadany przez Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, w 2002 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz „Złoty Indeks” nadany przez Instytut Sztuki Stowarzyszenia Kultury Akademickiej, w 2011 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Jego utwory były wykonywane m.in. przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrę i Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Większość z nich została zarejestrowana przez Polskie Radio oraz firmy fonograficzne, takie jak Polskie Nagrania, Tonpress, Pronit, Veriton, Sonoton.
W dorobku kompozytorskim Lucjana Kaszyckiego znajduje się muzyka do ok. 150 dramatów scenicznych, wystawianych w teatrach Krakowa (Teatr Stary), Warszawy (Teatr Studio, Teatr Powszechny, Teatr Rozmaitości, STS, Operetka Warszawska), Gdańska, Gdyni, Poznania, Rzeszowa, Lublina, Tarnowa i Częstochowy. Jest także autorem muzyki do 48 filmów fabularnych, dokumentalnych, oświatowych i animowanych, słuchowisk radiowych, spektakli telewizyjnych i przedstawień lalkowych. Napisał wiele popularnych piosenek, pieśni, ballad i songów. W obszarze jego zainteresowań artystycznych znajduje się także muzyka elektroniczna i komputerowa – od 1985 posiada własne studio, w którym realizuje nowe utwory, w tym także muzykę rozrywkową.
Od 1958 prowadzi działalność pedagogiczną. W latach 1958-61 pracował w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie, a następnie, od 1961, w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie – początkowo jako asystent, później jako adiunkt i wykładał przedmioty z zakresu teorii muzyki, a w latach 1967-74 prowadził klasę kompozycji. Od 1974 jest zatrudniony w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie wykłada propedeutykę muzyki współczesnej, instrumentację symfoniczną, aranżację, prowadzi zajęcia z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 1984 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 2002 profesora sztuk muzycznych. Od 1992 do 2003 prowadził klasę aranżacji w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, której jest współzałożycielem.
Wielokrotnie był zapraszany do grona jurorów imprez muzycznych, takich jak Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży BIM w Bydgoszczy, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Klasyka Polska” w Opolu.
Działalność naukowa Lucjana Kaszyckiego dotyczy przede wszystkim teorii muzyki: analizy metodyki i krytyki muzycznej. W jego dorobku znajdują się prace, artykuły, opracowania programów nauczania muzyki jazzowej.
Prowadzi też działalność organizacyjną. W latach 1954-58 pełnił funkcję kierownika muzycznego krakowskiego Teatru Groteska, w latach 1967-72 prowadził Zespół Organowy Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał wielu nagrań archiwalnych. Był założycielem, a w latach 1969-74 prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od 1971 do 1974 prowadził w Chodzieży letnie warsztaty muzyczne dla młodzieży zainteresowanej jazzem, których był współzałożycielem. W latach 1975-77 pracował jako kierownik Redakcji Muzycznej Programu III Polskiego Radia w Warszawie.
Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR (od 1991 do 2004 pełnił funkcję wiceprezesa) oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

aktualizacja: październik 2013

kompozycje

Wariacje dziecięce na fortepian solo * (1952)
Scherzo na orkiestrę (1953)
Sonatina na fortepian * (1954)
Scherzo symfoniczne na orkiestrę (1955)
Symfonia na orkiestrę (1958)
Passacaglia na wielką orkiestrę symfoniczną (1958)
Muzyka do filmu Pożegnania w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1958)
Pamiętasz, była jesień, piosenka z filmu Pożegnania (1958)
Nocą na Kanonicznej, piosenka (1959)
Muzyka do filmu Wspólny pokój w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1959)
Muzyka do filmu Miejsce na ziemi w reż. Stanisława Różewicza (1959)
Melodie z bajek na fortepian solo (1960)
Muzyka do filmu Świadectwo urodzenia w reż. Stanisława Różewicza (1961)
Muzyka do filmu Droga na Zachód w reż. Bohdana Poręby (1961)
Zatrzymaj wóz, piosenka (1962)
Muzyka do filmu Jak być kochaną w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1962)
Alma Mater, pieśń na chór mieszany a cappella * (1963)
Tajemnicza pozytywka czyli Jak zwabić starszą panią, musical (1963)
Cztery ekspozycje na dwa fortepiany * (1964)
Nie twoje kroki, piosenka (1964)
Od brzegu do brzegu, piosenka (1964)
Nie chodź tą ulicą, piosenka (1965)
Trzy suity z cyklu „Listy otwarte” na chór mieszany i orkiestrę (1966-69)
Preludium e passacaglia un poco blues na orkiestrę jazzową, kotły, harfę i smyczki (1967)
Osobni, piosenka (1968)
Słomkowy kapelusz, musical-śpiewogra (1968)
Adiaphora na orkiestrę (1969)
Gdzieś w niedorzeczu Wisełki, musical (1969)
Nokturn na flet i harfę (1969)
Suita francuska na orkiestrę (1970)
Sześć piosenek na chór mieszany a cappella z towarzyszeniem fortepianu (1979)
Pastoral Suite na orkiestrę (1980)
Noveletta na zespół instrumentalny (1982)
Kołowrotek na zespół instrumentalny (1982)
Wampuka, opera buffa (1983)
Muzyka do filmu Katastrofa w Gibraltarze w reż. Bohdana Poręby (1983)
Into Battle Again – Dramatic Moods, suita w 12 częściach na orkiestrę (1984)
Czarodziejski pierścień, musical dla dzieci (1984)
Granie miłe [wersja I], pieśń na chór mieszany a cappella (1985)
Czarodziejski pierścień, musical dla dzieci (1986)
Przygody Cippolina, musical dla dzieci (1986)
Cross Rosen na taśmę (1987)
Diabły warszawskie, musical dla młodzieży (1987)
Kwiat paproci, musical dla młodzieży (1989)
Atlantis na taśmę (1991)
Tryptyk na taśmę (1991-93)
Birkut ’81 na taśmę i czworo solistów (1992)
Lucjan Kaszycki na taśmę (1992)
Vilcabamba na taśmę i czworo solistów (1992)
Lines of Life [wersja I] na taśmę (1993)
Sfinks na taśmę i czworo solistów (1993)
Lines of Life [wersja II] na taśmę (1999)
W krainie wiatru, srebrnych jezior i jaskiń, baśń muzyczna na zespół instrumentalny (lub realizacja elektroniczna) (2000-2003)
Granie miłe [wersja II], pieśń na chór mieszany a cappella (2003)
Meridian, musical dla dzieci (2004)
Przychodzę, pieśń do wiersza ks. Jana Twardowskiego (2005)
Kochanowskiego przekład Psalmów, pieśń do wiersza ks. Jana Twardowskiego (2005)

literatura wybrana

Kowal Roman Kaszycki Lucjan Marian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Paciorek-Draus Grażyna Kaszycki Lucjan Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004