Polmic - FB

composers (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Ireneusz Pawlak,

musicologist, composer, teacher; b. 22nd March 1935 in Września; d. 15th July 2020 in Lubartów. In 1954-60 he studied philosophy and theology at the Archbishop's Ecclesiastical Seminary in Gniezno. In 1960 he was ordained a priest. In the same year, he began studies at the Institute of Church Musicology of the Catholic University of Lublin, which he completed in 1964 with his master's thesis Pallographic and musical analysis of the gradual of Poor Clares in Gniezno 1418 written under the supervision of Reverend Professor Hieronim Feicht. He also received a bachelor’s degree in theology.

After graduation, in 1965, he took over as the head of the Cathedral Choir at the Primate's Basilica in Gniezno. He also lectured at the seminary in the field of church singing. From 1970 to 2008, he was permanently associated with the Institute of Church Musicology at the Catholic University of Lublin. In 1976 he obtained a doctoral degree in humanities, presenting the thesis Hallelujah chants in the Maciej Drzewicki gradual of 1536, prepared under the supervision of Reverend Professor Karol Mrowiec. In 1989 he received the habilitation degree based on the dissertation Piotrków Graduates as a source of the Gregorian chant in Poland after the Council of Trent. In 2001 he received the title of associate professor on the basis of the dissertation Liturgical Music after the Second Vatican Council in the Light of Church Documents. In 2002 he was awarded the title of professor.

In 1974 he founded the "Schola Gregoriana KUL" ensemble, which he led until 2002. In the years 1989-1991 and 2003-2005 he was the director of the Institute of Musicology at the Catholic University of Lublin and in the years 1995-2002 he was the head of its Department of Gregorian Chant. From 1990 he headed the Department of Liturgical Monody. He initiated the creation of the yearbook “Anales Lublinenses pro Musica Sacra” (2010).

He belonged to renowned associations and scientific bodies. In 1970-1995 he was a member of the Subcommittee of the Polish Episcopate for Church Music, in 1988-1991 vice-president of the Musicologists’ Section of the Polish Composers’ Union, in 1989-2017 vice-president of the Lublin Branch of the Polish Composers' Union, in 2000-2007 president of the Association of Polish Church Musicians, and in 2003-2006 a member of the Committee of Theological Sciences of the Polish Academy of Sciences. From 2001 he was the president of the Association of Polish Church Musicians. From 1977 he was a member-associate, and from 1995 a member-correspondent of the Scientific Society of the Catholic University of Lublin, from 2001 a member of the Consociatio Internationalis Musicae Sacrae and from 2003 a member of the Committee of Theological Sciences of the Polish Academy of Sciences.

In 2003, he received the Primate of Poland "Silver Pipe" award for his contribution to the development of church music in Poland, and in 2014, the honorary award of the Association of Polish Church Musicians "Per musicam ad fidem".

updated: 2020 (ac)

works

He specialized in the history of Gregorian chant in Poland. In his research work, he dealt with the Gregorian chant in Poland after the Council of Trent and the contemporary liturgical monody. He was the author of over 300 scientific and popular science publications. As a composer, he wrote around 100 church songs, vespers, hymns, psalms and 3 liturgical masses in Polish.

 

PUBLICATIONS

Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988
Pawlak Ireneusz, Dąbek Stanisław „Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et faveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X, Polihymnia, Lublin 2004
 
discourses

Bibliografia prac księdza profesora dra hab. Karola Mrowca w: Musicae Sacrae Ars et Scientia. Księga ku czci Ks. Karola Mrowca, red. S. Dąbek i I. Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, tom XXXIV, zeszyt 7: Muzykologia, Lublin 1987
Chorał gregoriański jako źródło melodyki polskich śpiewów mszalnych po Soborze Watykańskim II w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, pod red. T. Jeża, Rabid, Kraków 2003
Jednogłosowe śpiewy liturgiczne po Soborze Watykańskim II w: Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii: zakres pojęciowy, możliwości badawcze, red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zola, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1992
Muzyka liturgiczna i jej walor duszpasterski w: Papieski Instytut Polski w Rzymie, tom 2, Papieski Instytut Polski. Rzym, Rzym 2000
Nieszpory maryjne w polskich śpiewnikach katolickich II połowy XX wieku w: Muzyka Sakralna. Materiały z Seminarium "Gaude Mater", Warszawa 1998
Obnova liturgickej hudby po Druhom vatikánskom koncile (poznámky pre skladatel`ov) w: „Adoramus Te” V (2002) nr 4, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2002
Obnova liturgickej hudby po Druhom vatikánskom koncile (poznámky pre skladatel`ov) II w: „Adoramus Te” VI (2003) nr 1, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2003
Polskie zwyczaje liturgiczne zachowane w graduałach piotrkowskich w: Musicae Sacrae Ars et Scientia. Księga ku czci Ks. Karola Mrowca, red. S. Dąbek i I. Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, tom XXXIV, zeszyt 7: Muzykologia, Lublin 1987
Repertuar śpiewów o Męce i Zmartwychwstaniu Pańskim w graduałach piotrkowskich i jego związek z Editio Medicaea w: Musica Antiqua, vol. VII, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1985
Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w Księgach piotrkowskich w: „Zeszyty Naukowe KUL” 41 (1998), nr 1-2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998
Wykonawcy jednogłosowych śpiewów liturgicznych w Katedrze Gnieźnieńskiej od XIV do pocz. XIX wieku i ich kształcenie w: Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku. Sympozjum 23, Uniwersytet Opolski, Opole 1997
XX-wieczne pieśni w Śpiewniku liturgicznym i ich inspiracje w: Inspiracje w muzyce XX wieku: filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 1-3 października 1993. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1993
 
articles

Alleluia z wersetem w liturgii mszalnej, „Ruch biblijny i liturgiczny” 1977 nr 5
Beat w liturgii w świetle przepisów liturgiczno-prawnych, „Znak” 1970 nr 6
Dzieje organów katedralnych w Gnieźnie, „Roczniki Humanistyczne”, tom XXVII, 1979 zeszyt 2
Gnieźnieńska szkoła katedralna w I połowie XVI wieku, „Studia Gnesnensia” 1979-1980, tom V
Graduał Macieja Drzewickiego z 1536 roku (dzieje i zawartość), „Studia Gnesnensia” 1977, tom III
Mansjonarze katedry gnieźnieńskiej, „Muzyka” 1981 nr 3-4
Muzyczna kultura Kościoła - zagrożona, „Liturgia sacra” 9 (2003) nr 1
Muzyka liturgiczna między prawem a życiem, „Homo Dei” 1981 nr 4
Nowe zadania kościelnych zespołów śpiewaczych, „Homo Dei” 1971 nr 1
O wyższy poziom kultury muzycznej duchowieństwa, „Homo Dei” 1969 nr 2
Omówienie instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1981 nr 3
Organy i organiści katedry gnieźnieńskiej do połowy XVI wieku, „Muzyka” 1978 nr 2
Psałterzyści katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XVI wieku, „Muzyka” 1980 nr 1
Z problematyki związku między chorałem gregoriańskim a pieśnią religijną, „Studia Gnesnensia” 1979-1980, vol. V
Zadania duszpasterzy w związku z instrukcją o muzyce sakralnej i liturgii, „Homo Dei” 1967 nr 4
 
scholarly editions

Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca red. S. Dąbek, I. Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, tom XXXIV, zeszyt 7: Muzykologia, Lublin 1987
Śpiewnik liturgiczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991
Zielińska Halina Kształcenie głosu, red. I. Pawlak, Polihymnia, Lublin 1996
 
critical editions vel scholarly editions of sheet music

Nieszpory niedzielne, Siostry Urszulanki SJK, Pniewy 2001
Śpiewy liturgiczne, Hejnał, Płock 1996
Śpiewy uwielbienia, Polihymnia, Lublin 1993