Polmic - FB

wykonawcy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Wiktor Dmuchowski,

dyrygent; ur. 17 sierpnia 1962, Porozowo (obw. Grodzieński) na Białorusi. Średnią szkołę muzyczną ukończył w 1981 w Grodnie w klasie akordeonu guzikowego u prof. Fiodora Martyniuka. Do roku 1986 kontynuował studia na wydziałach: akordeonu guzikowego u prof. Walentego Czabana i dyrygentury u prof. Gienadija Jermoczenko i prof. Anatolia Łysienko w Białoruskiej Akademii Muzyki (Białoruskie Konserwatorium).

Pierwsze doświadczenia dyrygenckie czerpał ze współpracy z orkiestrami uczelnianymi, odnosząc sukcesy na uczelnianych konkursach dyrygenckich. Po ukończeniu studiów w 1987 zdobył I nagrodę na Konkursie studenckich prac naukowych w ZSRR (praca Rozwój formy i stylistyki koncertu bajanowego w ZSRR w latach 1930–1980. Antologia koncertów bajanowych). Do roku 1988 odbywał służbę wojskową na Dalekiej Północy (Komi ASSR). Wracając do Mińska objął stanowisko dyrygenta orkiestry Politechniki Białoruskiej. W tym samym okresie tworzył środowisko polonijne w Mińsku, pełniąc funkcję prezesa Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia” oraz wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi. Był delegatem Światowej Konferencji Polonijnej w Rzymie „Kraj. Emigracja. Polacy na Wschodzie” w 1990 roku i wziął udział w prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II.

W latach 1990-1992 w ramach Stypendium Rządu Polskiego doskonalił umiejętności dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Katowicach u prof. Karola Stryji.

W latach 1991-1996 brał udział w Międzynarodowych Konkursach Dyrygenckich: im. G. Fitelberga (Katowice 1991), im. S. Prokofiewa (Petersburg 1993, dyplom), Hungarian Television 8th International Conductor’s Competition (Budapeszt 1995) oraz Dimitri Mitropoulos International Competition for Conductors (Ateny 1996, półfinalista). Prowadził orkiesty w Petersburgu, Mińsku, Wiedniu, Orchestra of Colours w Atenach, Szombathely Symphony Orchestra. Pracował z orkiestrami w Polsce.

Przetłumaczył na język polski książkę Kiriłła Kondraszyna O dyrygenckim odczytywaniu symfonii P. Czajkowskiego.

Jest właścicielem Impresariatu „La Passione Con Moto”. W 2011 roku zorganizował występy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" na Białorusi (w Mińsku i Mołodecznie). Był inicjatorem występów białoruskich zespołów muzycznych w Polsce, m.in. Białoruskiego Państwowego Zespołu Choreograficznego „Haroszki”. Zespół wystapił w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Warszawie (występ zamknięty dla korpusu dyplomatycznego). Organizuje koncerty oraz festiwale międzynarodowe w kraju i za granicą.

aktualizacja: 2015 (ai), 2020 (wa)