Polmic - FB

wykonawcy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Wiktor Dmuchowski,

dyrygent; ur. 17 sierpnia 1962, Porozowo (obw. Grodzieński) na Białorusi. Średnią szkołę muzyczną ukończył w 1981 w Grodnie w klasie akordeonu guzikowego u prof. Fiodora Martyniuka. Do roku 1986 kontynuował studia na wydziałach: akordeonu guzikowego u prof. Walentego Czabana i dyrygentury u prof. Gienadija Jermoczenko i prof. Anatolia Łysienko w Białoruskiej Akademii Muzyki (Białoruskie Konserwatorium).

Pierwsze doświadczenia dyrygenckie czerpał ze współpracy z orkiestrami uczelnianymi, odnosząc sukcesy na uczelnianych konkursach dyrygenckich. Po ukończeniu studiów w 1987 został laureatem studenckich prac naukowych w zakresie muzykologii. Do roku 1988 odbywał służbę wojskową na Dalekiej Północy (Komi ASSR). Wracając do Mińska objął stanowisko dyrygenta i szefa orkiestry Politechniki Białoruskiej. W tym samym okresie tworzył środowisko polonijne w Mińsku, będąc Prezesem Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia” oraz wiceprezesem ZPB.

W latach 1990-1992 w ramach Stypendium Rządu Polskiego doskonalił umiejętności dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Katowicach u prof. Karola Stryji.

W latach 1991-1996 brał udział w Międzynarodowych Konkursach Dyrygenckich: im. G. Fitelberga (Katowice,1991), im. S. Prokofiewa (Sankt-Petersburg, 1993 dyplom), w Tokyo International Competition (Wiedeń, Konzerthaus 1994), Hungarian Television 8th International Conductor’s Competition (Budapeszt, 1995) oraz im. Dimitri Mitropoulosa (Ateny, 1996). Prowadził znane orkiesty w Sankt-Petersburgu, Mińsku, Konzerthaus w Wiedniu, Orchestra of Colours w Atenach, Szombathely Symphony Orchestra. Pracował z orkiestrami w Polsce.

Wniósł swój wkład w rozwój szkoły dyrygenckiej w Polsce tłumacząc i opracowując materiały poświęcone dyrygenturze światowej, m.in. książkę Kiriła Kondraszyna O dyrygenckim odczytywaniu symfonii P. Czajkowskiego.

Jest właścicielem Impresariatu „La Passione Con Moto” i Wydawnictwa Muzycznego „La Passione”. W październiku 2011 roku po 40-letniej nieobecności Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" na Białorusi wprowadził 110-osobowy zespół na najbardziej prestiżowe białoruskie sceny w stolicy Mińsku i Mołodecznie. Polska muzyka ludowa po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rozbrzmiewała we wszystkich białoruskich mediach na przestrzeni całego roku. W roku 2012 zorganizował w Polsce tygodniowe tournee 45-osobowego Białoruskiego Państwowego Zespołu Choreograficznego „Haroszki”. Zespół wystapił w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Warszawie (występ zamknięty dla korpusu dyplomatycznego).

aktualizacja: wrzesień 2015 (ai)