Polmic - FB

muzykolodzy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Barbara Zakrzewska,

kompozytorka, muzykolog i bibliotekarz; ur. 1 stycznia 1946, Poznań. W latach 1964-69 studiowała kompozycję pod kierunkiem Floriana Dąbrowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W 1974 ukończyła dwuletnie Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1976 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W 1981 przez trzy miesiące uczestniczyła w kursie sonologii w Instytucie Sonologii na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. W 1985 przebywała przez miesiąc na stypendium muzykologicznym na Uniwersytecie w Oxfordzie, a w 1987 na pięciomiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Jest laureatką konkursów kompozytorskich, m.in. w 1969 otrzymała III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim na hejnał miasta Kamień Pomorski, w 1970 – wyróżnienie za A ave na recytatora, sopran, chór męski i zespół kameralny (1970) na XIII Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, w 1979 – wyróżnienie za utwór Aenigma na zespół instrumentalny (1979) na Konkursie Kompozytorskim w Białymstoku, w 1980 – nagrodę specjalną za ilustrację muzyczną do filmu animowanego Joasia i Smok Tomasz na Festiwalu Filmów Animowanych w Zagrzebiu, w 1984 – II nagrodę za Spacery kosmiczne na szkolny zespół instrumentalny (1983) na Konkursie Kompozytorskim w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.

Jej utwory były wykonywane w Polsce, m.in. w Poznaniu (podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej), Gnieźnie, Warszawie (w ramach „Warszawskiej Jesieni”), Łodzi, Katowicach, Kaliszu, Krakowie, Szczecinie, Zielonej Górze, Olsztynie i Legnicy, jak również za granicą (Brno, Zagrzeb, Berlin, Landshut, Hamburg i Los Angeles), a także wydane przez Chiola Music Press i PWM w Krakowie.

W 2002 na płycie CD ukazała się jej kompozycja organowa Magnificat w wykonaniu Elżbiety Karolak.

Jako muzykolog i bibliotekarz Barbara Zakrzewska od 1972 do 1998 pracowała w Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 1980 pełniła również funkcję kierownika), a od roku akademickiego 1998 do 2002 - w Polish Music Center na University of Southern California w Los Angeles.

Jest autorką 65 utworów i ponad 80 prac, w tym ośmiu książek. Wygłosiła ponad dwadzieścia wykładów w Polsce, Niemczech, we Włoszech, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.

Barbara Zakrzewska mieszkała w latach 2004-2016 w Houston w stanie Teksas, kontynuując działalność muzykologiczną i kompozytorską. W 2002 ukazały sie w druku jej utwory dla dzieci: Children's World per pianoforte (Pescara "Chiola Music Press" 2002). Jej pieśni religijne były wykonywane w Los Angeles na USC (Jolanta Tensor - sopran, 2000), i w Houston w kościele Our Lady of Czestochowa (Joanna Pawlas - sopran, Dariusz Pawlas - organy, 2014).

aktualizacja: 2005 (mk), 2016, 2022 (wa)

Kontakt
e-mail:
bzakrzewska1@poczta.onet.pl lub bzakrzewska@aol.com

kompozycje

Wariacje na fortepian solo (1964)
Sonatina na fortepian (1965)
Wieczność na sopran i instrumenty perkusyjne (1966)
Przywidzenia na chór mieszany, sopran i zespół kameralny (1967)
Rytm świateł i cieni na organy i kotły (1967)
Riflettere na flet solo (1968)
Skrzypce na sopran, klawesyn i tamburyn (1968)
Fortepian na sopran, marimbafon i dzwonki (1968)
Sinfonietta na orkiestrę (1968)
Tetragonos tri fatos na orkiestrę (1968-69)
Pokolenie na sopran, trąbkę, kontrabas i talerze (1969)
A ave na recytatora, sopran, chór męski i zespół kameralny (1970)
Klimaty na kwartet smyczkowy (1972)
Medium na saksofon, fortepian, wibrafon, talerze i kontrabas (1974)
Genetrix na sopran, orkiestrę smyczkową i perkusję (1974)
Muzyka Platońska I na skrzypce, fortepian, organy, harfę, czelestę i dzwonki (1974)
Muzyka Platońska II na orkiestrę smyczkową i perkusję (1974)
Wysokie drzewa na chór mieszany a cappella (1975)
Do światła na róg, skrzypce i harfę (1975)
Tryptyk perkusyjny dla pięciu wykonawców (1975)
Królewna Śnieżka, balet-pantomima na chór żeński i orkiestrę symfoniczną (1976)
Tempus na flet, dwie trąbki, dwa puzony, harfę i kotły (1976)
Lokomotywa na szkolny zespół perkusyjny (1976)
Muchy na pięć kontrabasów * (1977)
Arrampicata na orkiestrę (1977)
Contrary Music na chór męski i orkiestrę (1977-78)
S.O.S. na flet, saksofon, 4 tempelbloki i skrzypce (1978)
Hymn na chór mieszany a cappella (1978)
Witaj, jasności na chór męski a cappella * (1978)
Ludowa mozaika na dziecięcy zespół instrumentalny (1978)
Star dust, koncert skrzypcowy (1978)
Choinka w lesie na głos i fortepian (1978)
Aenigma na zespół instrumentalny * (1979)
Repetition na klawesyn solo (1979)
Dream na kwartet smyczkowy (1979)
Fantazja ludowa na flet i kwartet smyczkowy (1979)
Deus meus na organy solo (1980)
Les Carrillons na fortepian i orkiestrę (1980)
Świat dziecka, pięć utworków fortepianowych dla dzieci (1980)
Solitude na kontrabas, flet i perkusję (1980)
Na mlecznej drodze na kwartet smyczkowy (1980)
Piosenka o samochodziku na głos (lub chór jednogłosowy) i fortepian (1980)
Piosenka o orle na głos (lub chór jednogłosowy) i fortepian (1980)
Rzeka na głos (lub chór jednogłosowy) i fortepian (1980)
Kwiaty w palmiarni na głos (lub chór jednogłosowy) i fortepian (1980)
Orazione per orchestra (1981)
Trzy pieśni religijne na sopran i fortepian (1981-83)
Erotic na trzy flety, wibrafon, czelestę i harfę (1982)
Miazga na orkiestrę symfoniczną (1983)
Spacery kosmiczne na szkolny zespół instrumentalny (1983)
Trzy utworki na fortepian (1983)
Daj nam pokój, o Panie, pieśń religijna na głos z fortepianem (1983)
Cisza i ciemność [wersja I] na chór mieszany a cappella (1984)
Cisza i ciemność [wersja II] na kwartet smyczkowy (1984)
Rzecz błazna na głos i fortepian (1985)
Zatańczyła raz piła z toporem na głos solo (1985)
Reminiscences na zespół kameralny i taśmę (1985)
Buffo, piosenka aktorska na głos i fortepian (1985)
Warmio moja, kantata na sopran, chór mieszany, flet i orkiestrę smyczkową (1985)
Magnificat na chór mieszany a cappella (1985)
Spectrum music na komputer (1986)
Preludium na temat „Zbliżam się w pokorze” na organy solo (1987)
Magnificat na organy solo * (1989)
Manhattan na syntezator, taśmę, saksofon i perkusję (1990)
Arterie, muzyka syntezatorowa (1991)
Up and down na saksofon solo (1993)
Waving, muzyka komputerowa na taśmę (1996)
Blessed Are The Merciful. Hymn z okazji Roku Miłosierdzia na głos żeński, 3-głosowy chór żeński i organy (2016)

dyskografia

Magnificat, w: Muzyka Organowa Kompozytorów Poznańskich. Elzbieta Karolak - organy. Poznań, Studio S Production (CD) (2002)

publikacje

książki

Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania [we współautorstwie z M. Jagielską, H. Kozak], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1984
Ze skarbów bibliotek wielkopolskich [we współautorstwie z K. Michałowskim, Z. Pietraszkiem, U. Puckalanką], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
Życie muzyczne Pomorza w latach 1815 - 1920, Akademia Muzyczna im. St.Moniuszki, Gdańsk 1982
Amerykańskie kariery muzyków polskich na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2022
Ruch śpiewaczy w Wielkopolsce pod zaborem pruskim, Rhytmos, Poznań 2022
Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Katalog [we współautorstwie z A. Ochmańską, A. Spaleniak], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1995
Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce (1815-1975): materiały źródłowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Bydgoszcz 1986
Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870: bibliografia, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1989
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, dawniej Koło Śpiewackie Polskie, 1885-1985 [we wpółautorstwie z E. Grabkowskim, K. Winowicz], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1985
rozprawy

Giovanni Pierluigi da Palestrina's Music in Poznan and Wielkopolska in the 19th Century and at the beginning of 20th Century w: Palestrina e l'Europa, Pierluigi da Palestrina , Palestrina 2006
Informacja naukowa w muzykologii w: Poradnik metodyczny dla wykładowców przedmiotu "Podstawy informacji naukowej" w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, cz.1, Poznań Warszawa 1984
Recepcja i kult Chopina w Poznaniu do 1870 roku "Rocznik Chopinowski" 13, Warszawa 1981
Wydawnictwa Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., t. 4, Warszawa 1980
Z dziejów polskiego świeckiego ruchu śpiewaczego w Wielkim Księstwie Poznańskim (lata 1870-1892), "Muzyka" 1979 nr 2 s. 95-112
Życie muzyczne Pomorza w: Historia Pomorza, t. IV (1850-1918), cz.II: Polityka i kultura, red. Stanisław Salmonowicz, Toruń 2002
Życie muzyczne w Wielkopolsce w 35-leciu PRL [we współautorstwie z Kornelem Michałowskim], "Kronika Wielkopolski" 1980 nr 2/3, s.118-154
Amatorski ruch chóralny w Wielkopolsce do I wojny światowej w: Zorganizowany amatorski ruch chóralny w Wielkopolsce 1892-1992, Poznań 1992
Muzyka Karola Kurpińskiego w kulturze muzycznej dziewiętnastowiecznego Poznania w: Karol Kurpiński i jego epoka, Towarzystwo Muzyczne im.Karola Kurpińskiego w Lesznie, Leszno 1985
Pomorskie wydawnictwa muzyczne w latach 1815-1920 w: Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, t. 34, Toruń 1993
Życie muzyczne w: Dzieje Poznania, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1994
artykuły

100 years ago: Polish pianists in the U.S., "Polish Music Reference Center, Newsletter", October 1998, Vol. 4, no. 10
100 years ago: Polish musicians in the U.S. Part III., "Polish Music Reference Center Newsletter", February 1999, Vol. 5, no. 2
100 years ago: Polish pianists in the U.S. Part II., "Polish Music Reference Center Newsletter", November 1998, Vol. 4, no. 11
Brno. Dni muzyki współczesnej, "Ruch Muzyczny" 1978 nr 17, s.10-11
Działalność wielkopolskich chórów kościelnych w latach 1870 - 1918, "Muzyka" 1977 nr 3, s. 61-73
Ignacy Podgórski and Polish Dance Orchestras in the U.S. (1930s and 1940s), "Polish Music Reference Center Newsletter" July 1999, Vol. 5, no. 7
Ignacy Podgórski and Polish Dance Orchestras in the U.S. (1930s and 1940s), "Polonia Kalifornijska" 1999 nr 9 (Rok 6), s. 21 - 24
Instytut Sonologii na Uniwersytecie w Utrechcie, "Ruch Muzyczny" 1982 nr 4 s.18-19
Kanon XIX/XX: de Zieliński, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 12 s.83-86
Kanon XIX/XX: Felix Borowski, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 7 s.85-88
Kanon XIX/XX: Hofmann, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 10 s.103-106
Kanon XIX/XX: Lambert, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 5 s.91-94
Kanon XVIII/XIX: Henryk Wieniawski w Stanach Zjednoczonych, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 11 s.81-83
Librarian's report, "Polish Music Reference Center Newsletter" December 1999, Vol. 5, no. 12
Młode pokolenie kompozytorów polskich o sobie, "Ruch Muzyczny" 1979 nr 26 s.13-14
Recent conferences. Poles at the Music Library Association: Report by Barbara Zakrzewska‑Nikiporczyk. [The 68th Annual Meeting of the American Music Library Association], "Polish Music Reference Center Newsletter", April 1999, Vol. 5, no. 4
Repertoire International de la Presse Musicale i udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym, "Ruch Muzyczny" 1999 nr 9, s. 36‑37
Repertoire International de la Presse Musicale. Udział Polski w tym przedsięzięciu bibliograficznym, "Biblioteka" 1998 nr 2, s.111‑116
Sekcja Zbiorów Muzycznych w: Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator pod red. K. Michałowskiego, Poznań 1983
Towarzystwa śpiewacze im. S. Moniuszki w Poznaniu , "Kronika Miasta Poznania" 1976 nr 4 s.55-66
VI Krajowa konferencja bibliotekarzy muzycznych. Wrocław 9-10 czerwca 1983, "Przegląd Biblioteczny" 1984, z.2, s.212-215
Wesołe tańce polskie, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 2 s.81-82
Z problemów dokumentacji muzycznej, "Przegląd Biblioteczny" 1980 nr 1 s. 57-69
Działalność Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w: "Biblioteka Muzyczna", Warszawa 1992
Internet dla bibliotekarzy muzycznych, "Biblioteka" 1997 nr 1 (10) s. 25-48
Kilka słów o muzyce komputerowej w Stanach Zjednoczonych, "Ruch Muzyczny" 1988 nr 11 s. 24
Konferencja Miedzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji IAML w Perugii (1-6 września 1996), "Przegląd Biblioteczny" 1997 nr 2/3 s. 261-263
Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej Poznania i Wielkopolski do 1918 roku w: Muzyka na Warmii i Mazurach, WSP, Poznań 1986
Oxfordzkie impresje, "Bibliotekarz" 1985 nr 10 s.10-14
Śpiew chóralny a świadomość narodowo etniczna w regionie krajów bałtyckich. Międzynarodowa konferencja intersyscyplinarna w Lundzie, "Życie Muzyczne" 1995 nr 11/12 s. 27-28
Stanisław Ogurkowski (1851-1909) w: Zrodziła ich ziemia mogileńska, Poznań 1997
Struktura niektórych typów dokumentów specjalnych, "Oświata i Wychowanie", Wersja B 1985 nr 18 (559), s.13-17
Technologia multimedialna - przyszłość działalności informacyjnej bibliotek, "Przegląd Biblioteczny" 1994 nr 1/2 s.103-108
VIII Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych.Poznań, 17-19 czerwca 1991, "Przegląd Biblioteczny" 1991 [druk.1992] z.2 s.190-191
W poszukiwaniu śladów polskiej kultury muzycznej, "Ruch Muzyczny" 1988 nr 7 s.20-21
W poszukiwaniu śladów polskiej kultury muzycznej w dziewiętnastowiecznej Ameryce. Impresje muzykologa, stypendystki Fundacji Kościuszkowskiej, "Razem" (San Francisco) vol.3, 1987 nr 5 s.14-15
Wrażenia z pobytu studyjnego w Oxfordzie od 15 stycznia do 10 lutego 1985 w: "Biblioteka Muzyczna", Warszawa 1992
XIV Kongres bibliotekarzy muzycznych w Sztokholmie, 9 15 VIII 1986 r., "Muzyka" 1987 nr 2 s.121-124
XVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji IAML (Helsingor 18 23.6.1995), "Przegląd Biblioteczny" 1996 z.1 s.56-58
XVIII Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek IAML, "Przegląd Biblioteczny" 1994 nr 1/2 s.116-117
Z życia muzycznego Polaków w Chicago na początku XX w., "Muzyka" 1989 nr 4 s.125-131
Zusammenarbeit Polens mit internationalen Bibliographien RILM und RIPM, "Forum Musikbibliothek" 1997 nr 3 s. 230-236
hasła encyklopedyczne

Bartkiewicz Tomasz Karol, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Barwicki Kazimierz Tomasz, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Barwicki Mieczysław, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wy dawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Braun Maksymilian, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Broekere Ludwik, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Dreżepolski Roman, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Drzewiecki Władysław, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Fierek Władysław, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Hennig Karl Raphael, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Klein Kazimierz, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Ogurkowski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, z. 98, t. 23/3, Wrocław 1979
Sikorski Czesław, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1981
Sikorski Czesław, w: Polski Słownik Biograficzny, z.154, Kraków 1997
Sitowski Zygmunt (1906-1964), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Kraków 1997
Towarzystwo Czytelni dla Kobiet, w: Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 3, Warszawa 1996
Towarzystwo Oświaty Ludowej, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994