Polmic - FB

indeks osób (I)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Anna Ignatowicz-Glińska,

kompozytorka, ur. 26 maja 1968, Warszawa. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie uczyła się improwizacji fortepianowej pod kierunkiem Szabolcsa Esztényi’ego. Następnie studiowała kompozycję w klasie Włodzimierza Kotońskiego (dyplom w 1996) w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2010 roku uzyskała stopień doktora w zakresie kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w 2018 - stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

W 1994 otrzymała I nagrodę Kapituły Krytyków za więc... Zaniki Pamięci na perkusję solo i taśmę (1994) na Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie, zaś To tylko czas... na trąbkę, perkusję i taśmę (1996) był prezentowany w 1996 na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Amsterdamie. Dwukrotnie była stypendystką Stowarzyszenia ZAiKS (1999, 2001), w 2008 i 2010 uzyskała stypendia z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie i Nagrodę Publiczności na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa w Sankt Petersburgu, a w roku 2013 - II nagrodę na VI Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Mikołowskich Dni Muzyki". 

Jest autorką utworów solowych, kameralnych, symfonicznych, elektronicznych i multimedialnych oraz tekstów o muzyce i małych form literackich.

Jej utwory wykonywane były na wielu koncertach i festiwalach w Polsce (m.in. podczas Festiwalu „Warszawska Jesień”, Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „Poznańskiej Wiosny Muzycznej”, Jeunesses Musicales w Kielcach, Festiwalu Muzyki Organowej „Conversatorium” w Legnicy, „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Białymstoku, Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie, Forum im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych w Bydgoszczy, Międzynarodowego Forum Perkusji w Żaganiu, Warszawskich Spotkań Muzycznych, w ramach cyklu „Portrety Kompozytorów”, organizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich) oraz za granicą (w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), a także wydane na płytach CD przez takie firmy fonograficzne, jak Acte Préalable, DUX, Polonia Records, Audite, MONS, Sarton, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press, oraz wydawane drukiem przez PWM i Norsk Musikforlag w Oslo.

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski „Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, powstały takie jej kompozycje, jak Skotopaska 1: Małmazja świeci, Sonet 116 oraz monodram ascetyczno-ekologiczny Śmiecidło.

Od 1995 roku zajmuje się pracą pedagogiczną i dydaktyczną. Prowadziła zaję­cia impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej i instru­men­tal­nej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, w szko­łach muzycz­nych (m.in. w latach 1995–2009 w Zespole Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie), oraz na warsz­ta­tach dla uczniów i nauczy­cie­li; posia­da tytuł nauczy­cie­la mia­no­wa­ne­go. Pełni funkcję adiunk­ta w macie­rzy­stej uczel­ni, pro­wa­dzi zaję­cia pro­pe­deu­ty­ki kom­po­zy­cji i aran­ża­cji, instru­men­ta­cji i czy­ta­nia par­ty­tur na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz na Podyplomowych Studiach Kompozycji. Jest człon­kiem Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, współ­pra­cow­ni­kiem Katedry Kompozycji. W latach 2012 – 2016 była Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Uczestniczyła (w latach 2010–2013) w szko­le­niu kadry dydaktycznej UMFC, w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej. W wybo­rach 2016 zosta­ła wybra­na na pro­dzie­ka­na Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kaden­cja 2016–2020).

Artykuły jej autorstwa ukazują się w Zeszytach Naukowych Akademii Muzycznej w Warszawie. Współpracowała również z redakcjami „Ruchu Muzycznego”, „Życia Muzycznego”, Magazynu Płytowego „Studio”, Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Anna Ignatowicz-Glińska jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2009 pełni funkcję Sekretarza Oddziału Warszawskiego ZKP, od 2017 Członek Zarządu Głównego), Członkiem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”, członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej PSEME oraz Stowarzyszenia Pedagogów i Miłośników Rytmiki.

W 2020 roku otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

aktualizacja: 2014 (ai), 2020 (wa)

kontakt

e-mail: annaglinska@mail.rua.ignatowiczglinska@gmail.com

kompozycje

Spod, sponad, spomiędzy... na dwa fortepiany (1990)
Pętla na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1991-93)
Zapis nieważnych zdarzeń na saksofon sopranowy i klawesyn * (1992)
Anaria na taśmę (1992)
Znaki magiczne na klarnet, wiolonczelę i fortepian (nowa wersja) (1992-2006)
Nicowanie zamkniętych przestrzeni na orkiestrę symfoniczną (1993)
Cisza podziurawiona roztargnieniem na dwie marimby (1993)
Bagba [wersja I] na trio perkusyjne (1993)
Rondo na taśmę (1993)
więc... Zaniki Pamięci na perkusję solo i taśmę (1994)
Hałas czasu i wnętrze ciszy na kwartet smyczkowy (1994)
Oddzielne lądy na saksofon altowy, skrzypce i gitarę (1994)
Stabat Mater na chór mieszany a cappella (1995)
Naśladowanie ciepła na klawesyn * (1995)
Ślady niepewności na klawesyn i organy (1995)
i... jak szkło na trąbkę i marimbę (1995)
Czy to tak? na baryton i dwie perkusje * (1996)
Nic nie ubyło niczego na organy * (1996)
To tylko czas... na trąbkę, perkusję i taśmę (1996)
Concerto breve na perkusję i orkiestrę symfoniczną * (1996)
Kto tam puka, czego chce? na dwie perkusje, dwie grupy dzieci, publiczność i światła (1998)
Z kawałków pierwszej odzieży na orkiestrę kameralną (1998)
Partita na skrzypce i smyczki (nowa wersja) * (1999-2009)
Partita nr 2 na skrzypce solo * (2000)
Toccata na marimbę (2001)
Kołysanka dla A. na fortepian solo (2003)
Passacaglia na marimbę i wibrafon (2003)
Bagba [wersja II] na trio perkusyjne (2003)
Znak moich czasów na chór mieszany (2003)
Kwartet smyczkowy „Mgnienia” (nowa wersja) (2003-2008)
Sinfonia na trąbkę i organy (2004)
Aria da Capo na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2006)
Koncert podwójny na dwie perkusje i orkiestrę symfoniczną (2006-2008)
NasłuchiwAnie na flet i fortepian, dla młodego flecisty (2007)
nAdAl na fortepian * (2007)
Koncert na marimbę, trąbkę i orkiestrę smyczkową (2007-2008)
FORT U na zestaw perkusyjny i fortepian totalny, dla duetu młodych wykonawców (2008)
Trzy tańce w bałkańskich rytmach, na fortepian, na 4 ręce (2008)
Cztery pieśni do tekstów własnych na baryton i fortepian * (2008)
Czy to tak?, cykl pieśni do tekstów własnych, wersja na baryton i fortepian (2009)
„Apotemoza” – Aria Da Capo al Absurdum na sopran i marimbę do tekstu własnego (2009)
Concerto grosso na 2 orkiestry perkusyjne (2009-2010)
Cienie na trąbkę, róg i puzon (2010)
24 godziny: całe życie motyla na sopran (wokaliza), wibrafon i orkiestrę smyczkową (2010)
Partita, wersja na marimbę i kwartet smyczkowy (2010)
Z kawałków pierwszej odzieży, wersja na orkiestrę symfoniczną (2010)
Missa profana na sopran, tenor, baryton, chór mieszany, zespół instrumentalny i organy (2011)
PaRadomada 65331 na orkiestrę smyczkową (2011)
Piosenka o porcelanie do słów Czesława Miłosza na sopran i fortepian (2011)
Sinfonietta na orkiestrę symfoniczną (2012)
De profundis na bas/baryton i organy (2012)
Ślady niepewności, wersja na marimbę i organy (2012)
Sonatina na fortepian, dla młodego muzyka (2012)
Nim zakwitnie Magnolia na kontrabas i fortepian (2012)
Praeter na kwartet smyczkowy (2013)
Pięć pieśni do słów Doroty Gołaszewskiej na sopran i kwintet fortepianowy (2013)
Sequentia persistence na trzy marimby (2013)
Śmiecidło, monodram ascetyczno-ekologiczny (2013)
To nie jest coś, co można opowiedzieć do tekstu własnego na sekstet wokalny (2014)
Skotopaska I: Małmazja świeci do tekstu własnego na chór mieszany a cappella (2014)
Tylko spójrz... na fortepian (2014)
Sonet 116 do słów Wiliama Szekspira na sekstet wokalny (2015)
W oddaleniu na sopran i orkiestrę symfoniczną, do tekstu własnego (2015)
1 z 70 na 70. urodziny ZKP na 2 perkusje i 2 fortepiany (2015)
Magazyn mód damskich i męskic – Warszawie, której już nie ma i Warszawiakom, którzy żyją w mej pamięci na trzy perkusje, kwartet smyczkowy i kontrabas (2015)
Poza ciszą – pamięci Pawła Buczyńskiego na klawesyn (2015)
Postludium na marimbę (2015)
Refleksy / Reflections na marimbę, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas i fortepian (2015/2016)
Kamienna mozaika / Stone mosaic na wibrafon (2016)
MarganA na perkusję solo (2016)
Trudne pytania na sopran i fortepian do tekstu własnego (2016)
Z „Aforyzmów” Krzysztofa Bilicy na głos żeński i męski, flet piccolo, saksofon altowy, altówkę, perkusję, gitarę elektryczną, akordeon i organy Hammonda (2016)
...et non est pacis na 2 fortepiany i 2 perkusje (2017)
Korowód na organy, na 4 ręce (2017)
Po trzykroć… na saksofon sopranowy i klawesyn (2017)
Koncert podwójny na dwie marimby i zespół smyczkowy (2017)
Oj, ty Janie Sobótkowy, opracowanie pieśni tradycyjnej z Podlasia na 4-głosowy chór mieszany i orkiestrę kameralną (trąbkę, marimbę, tamburynkę, wielki bęben i smyczki)  (2017)
Swiaty Jure, Ryhore, opracowanie pieśni tradycyjnej z Podlasia na 2 głosy białe i 6-głosowy chór mieszany  (2019)
Suita polska na marimbę (2019)
Sound of shining for brass quintet  (2019)
Lux aeterna na 10-głosowy chór mieszany i marimbę (2019)
Woda przyjdzie, pójdzie woda…, aranżacja utworów: "Kapela ze Wsi Warszawa" i orkiestra symfoniczna  (2021)
Praeter I, wersja na marimbę dla 2 wykonawców (2021)
Praeter III, wersja na marimbę dla 4 wykonawców  (2021)
Prolegomena do Lema, trio na saksofon altowy, akordeon i fortepian  (2021)
Trzy pieśni do słów Zuzanny Ginczanki na sopran i fortepian (2021)
Kwiaty polskie – Cantata da camera do słów Juliana Tuwima na sopran, mezzosopran, tenor, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2021)