Polmic - FB

kompozytorzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Tomasz Praszczałek,

pseudonim PRASQUAL; kompozytor, dyrygent i pianista; ur. 2 grudnia 1981, Jelenia Góra. Ukończył z wyróżnieniem kompozycję w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także studia podyplomowe w Kolonii: pod kierunkiem Yorka Höllera i Manfreda Trojahna (kompozycja), Hansa Ulricha Humperta (kompozycja elektroniczna) oraz Klausa Oldemeyera (fortepian). Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów kompozytorskich u Briana Ferneyhough, Ivana Fedele, Petera Eötvösa i Karlheinza Stockhausena. W latach 2005-2007 był stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), od października 2007 jest stypendystą Deutsche Bank-Stiftung jako kompozytor operowy. Ponadto kilkakrotnie otrzymywał stypendium Ministra Kultury.

Jego kompozycje były nagradzane i wyróżniane na wielu konkursach kompozytorskich, m.in. w 2000 otrzymał nagrodę specjalną i Nagrodę Autorską Sergiusza Słonimskiego na I Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów-Kompozytorów w Sankt Petersburgu, II nagrodę za Antipasto na kwintet dęty (2000) na Międzyuczelnianym Konkursie w Bydgoszczy oraz wyróżnienie za Sator na sopran solo i ekologiczne surówce wtórne (2000) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda, w 2001 – „Srebrną Karetę”, nagrodę prasową za sukcesy artystyczne, w 2002 – III nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie na Fugę w Bydgoszczy oraz wyróżnienie za operę kameralną Ester (2002) na III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Sankt Petersburgu. Ponadto jest laureatem Nagrody Prezydenta miasta Poznania (2003), Nagrody „Primus Inter Pares” oraz „Primus Ekspert Artysta” (2004), a w 2005 otrzymał Medal Młodej Sztuki przyznawany przez „Głos Wielkopolski”.

Utwory Tomasza Praszczałka były wykonywane na Festiwalu „Warszawska Jesień”, „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej” i Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, jak również we Francji, Niemczech i Rosji. W 2003 wziął udział w projekcie zorganizowanym z okazji 75. urodzin Karlheinza Stockhausena, gdzie wykonał partię elektronium w utworze Prozession. Jego opera kameralna Ester miała premierę w lutym 2006 w Operze Wrocławskiej. Również tam w październiku 2006 wykonano jego pieśni na sopran, baryton i orkiestrę kameralną do słów Tadeusza Różewicza z okazji 85. urodzin poety.

W 2012 roku kompozytor spędził 6 miesięcy podczas rezydencji w Künstlerdorf Schöppingen, a w roku 2015 obejmie 9-miesięczną rezydencję w Künstlerhof Schreyahn. W sierpniu 2013 roku był rezydentem festiwalu Ostrava New Music Days, w ramach którego wykonano jego utwór YMORH na 22 muzyków. We wrześniu tego samego roku wystąpił podczas 9. Kölner Musiknacht, grając recital z utworami Jana Sebastiana Bacha oraz własnymi. W roku 2014 roszerzoną wersję recitalu wykonał podczas festiwalu Różewicz Open w Radomsku oraz festiwalu "Musik in den Häusern der Stadt" w Kolonii.

W czerwcu 2013 roku w Cité des Utopies w Saline Royale (Francja) została otwarta wystawa, na której kompozytor zaprezentował szkice architektoniczne do piramidy 16 głośników, w której będzie zrealizowana pierwsza część projektu operowego Orlando: architektura ciemności (planowana na sezon 2016/17). Od października 2014 roku wystawa prezentowana jest w Le Lieu Unique w Nantes.

Mieszka i pracuje w Kolonii.

aktualizacja: grudzień 2014 (mkk, ai)

Strona internetowa kompozytora: www.prasqual.org

kompozycje

Sator na sopran solo i ekologiczne surówce wtórne (2000)
Lux aeterna na cztery głosy męskie (2001)
Pranajama na instrumenty dęte i perkusję * (2001)
Three Poems na mezzosopran i fortepian (2001)
Im Augenblick na klarnet i altówkę (2002)
Flash na dwa flety i fortepian (2002)
Ester, opera kameralna w 13 scenach do libretta Nikołaja Gola (2002)
Mother Nature. Come to Daddy na klarnet, kontrabas, perkusję i taśmę (2003)
Mother Nature na taśmę (2003)
Lieber Felix na recytatora i fortepian (2004)
Cztery pieśni do słów Manfreda Wolffa na sopran i fortepian (2004)
Ophelia opera w 7 scenach do własnego libretta na 3 solistów, 15 instrumentalistów i dźwięki elektorniczne w przestrzeni, inspirowana i według tekstów Williama Shakespeare'a, Julio Cortázara, Wystan Hugh Audena, Fernando Pessoi, e.e. cummingsa, Giuseppe Ungarettiego i Księgi Tysiąca i Jednej Nocy (2004-2011)
Koncert na altówkę i orkiestrę (2005)
L’una vuota na organy (2006)
Salto mortale na orkiestrę smyczkową i dźwięki elektroniczne (2007)
Tombeau na wiolonczelę i fortepian (2007)
OKKO. Fragmenty życia na fortepian na 4 ręce (2007)
Spectra na fortepian (2008)
Lebene na orkiestrę (2008)
CARP&BREAD, opera dla dzieci w 5 scenach do libretta Eleny Tzavary (2008)
RITO na dwa soprany i orkiestrę w ośmiu grupach (2009)
Pernyai na klarnet, fortepian i kwartet smyczkowy (2010)
Ymorh na 22 muzyków (2010)
Mosesmusssingen teatr muzyczny dla dzieci i młodzieży w 14 scenach do libretta Nicole Tharau na 4 solistów, 1 aktora i 4 instrumentalistów oraz głos Boga (2010)
Portal na fortepian (2011)
Polski blues projekt teatralny dla młodzieży, kompozycje napisane we współpracy z uczniami Gesamtschule Bremen-Ost dla nich oraz muzyków Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (2011)
Architektura światła w 8 rytuałach na sopran, trębacza, 23 muzyków orkiestrowych poruszających się w przestrzeni oraz dźwięki elektroniczne, do własnego libretta inspirowanego tekstami Ibn Arabiego, Virginii Woolf, Sri Aurobindo, Henry Corbina, Jamesa Joyce'a, Zeynep Hatun, Wystan Hugh Audena, OrhanaPamuka, Dantego Alighieri i Dschalal ad-Din ar-Rumiego (2011-2013)
Sześć skrzydeł aniołów muzyka elektroniczna do baletu na 8 (grup) głośników w sześcianie (2012)
Sześć portetów na fortepian (2012)
5 śpiewów z klatki z klatki na mezzosopran, baryton, orkiestrę w 7 grupach w przestrzeni oraz dźwięki elektroniczne do tekstów Tadeusza Różewicza (2013-2014)
Rytuał miłości wersja na 2 klarnecistów (2014)
Nevermore...? muzyka do baletu na 2 perkusistów oraz dźwięki elektroniczne w przestrzeni (2014)
Musique pour le Roi Primordial na fortepian (2014)
Muqarnyas na akordeon, dwie orkiestry w 6 grupach w przestrzeni i muzykę elektroniczną (2014-2015)