Polmic - FB

musicologists (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jerzy Stankiewicz,

musicologist; b. 4th June 1944 in Vilnius. In the years 1962–68 he studied musicology with Michał Bristiger, Michał Józef Chomiński, Hieronim Feicht, Zofia Lissa and Marian Sobieski, and art history at the University of Warsaw. In 1969–70 he studied musicology with Luigi Rognoni and Paolo Emilio Carapezza and art history with Maria Grazia Paolini at the Università degli Studi in Palermo. In 1970 he received a scholarship from the University of Bologna, under which he completed an internship and studied art and mosaic iconography in Ravenna. In 1971–74 he continued his studies under the direction of Elżbieta Dziebowska at the Department of History and Theory of Music of the Jagiellonian University, which he completed with honours with a master's thesis: ‘Réveil des Oiseaux’ by Olivier Messiaen. In 1977 he became a scholarship holder of the French Government and did an internship with Olivier Messiaen at the Paris Conservatoire, and in 1989–91 at the Center Acanthe in Avignon (dir. Claude Samuel). In 1990–2007 he received numerous scholarships from the "Pro Helvetia" Foundation for conducting research in Switzerland and Ukraine.

In 1974–89 he worked at the PWM Edition as a technical editor. At the same time, in 1979-89 he worked as an editorial assistant of "Res Facta" and an editor of "Biblioteka Res Facta" and "Pagine". In 1978–81 and 1991–98 he hosted his own series of programmes on Polish Radio Channels 2 and 3 (Works by Olivier Messiaen, Master interpretations of works by Olivier Messiaen, Another World by Olivier Messiaen, 700 years of Swiss music), Radio Mariackie in Kraków (Mirror Music) soul) and Radio Kraków (Music of Krakow composers).

He has vigorously promoted Polish contemporary music abroad by organising concerts and giving lectures in Europe and the United States, at such universities as Florida International University in Miami, University Saint-Joseph of Beirut, University of Zurich, Matej Bel University in Banská Bystrica, Volyn University in Lutsk, Music Academies in Lviv, Kiev and Mińsk as well as at the Polish Institutes in Paris and Bratislava, Polish Embassies in Moscow and Prague, and many other intitutions in Bern, Pezinok, Znojmo, Chisinau, Vitebsk, Rivne, Ostrog, Ternopil, Vinnitsa, Drohobych, Kolomyia, Uzhgorod, Kirovograd, Światogorsk (near Donetsk). He presented papers and announcements at seminars, conferences and international congresses, including in Birmingham, La Grave, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Oberammergau and Beijing.

For years Jerzy Stankiewicz has been an active member of the Polish Composers' Union (PCU). He has been collaborating with composers’ unions in Slovakia (since 1994), Ukraine (since 1995), Belarus (since 1997), and Moldova (since 1998). He aimed at promoting Polish contemporary music in neighboring countries, for which he received the Polish Composer’s Union Honorary Award in 2004. In 1994 he was elected the president of the PCU’s Kraków Section, in the years 1995–99 he was the vice-president of the Main Board. In 1994, he organised a new edition of the Days of Music by Kraków Composers, transforming them into an international festival of contemporary music, of which he was the artistic director until 2014. In addition, he organized in Kraków the Frank Martin Festival (1991), Canadian music festival (1996), two festivals of Olivier Messiaen’s music (1989, 2002), and interdisciplinary conference Message of Messiaen’s ‘Quartet for the End of Time’ (2002). He has been the initiator and artistic director (since 2004) of five editions of the “Stravinsky and Ukraine” Contemporary Music Festival in Uściług and Łutsk, organised in collaboration with the Volyn Philharmonic.

Since 1991 he has been a member of the Société Frank Martin in Geneva. In 1995–98 he was a member of the Kraków Voivode’s Culture Council. Since 1996 he has been a member of the Art Scholarships Commission of the Mayor of Kraków, and since 2003 an honorary member of the Mixed Marian Choir Association in Kraków.

In 2001 he was awarded the Gustaw Mahler Medal for collaboration with the Choral Art Festival Jihlava and for the promotion of Polish choral music in the Czech Republic. In 2006 he received the Golden Badge of the Lebanese National Higher Conservatory of Music for the promotion of contemporary music. In 2008 he was awarded the Silver Medal for Merit to Culture “Gloria Artis” by the Minister of Culture and National Heritage, and on 28 April 2009 he was awarded an honorary doctorate of the Mykola Lysenko Lviv National Music Academy.

Many composers dedicated Jerzy Stankiewicz their works, including Roman Berger, Zbigniew Bujarski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, Halina Gareława, Krzysztof Kostrzewa, Oleksandr Kozarenko, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Eugeniusz Popławski, Katarzyna Stępniewska, Paweł Sydor, Igor Szczerbakow. Jerzy Stankiewicz’s 75th anniversary concert took place on 4 June 2019 during the 21st International Days of Music by Kraków Composers, featuring eight works by Polish, Ukrainian and Belarusian composers dedicated to the jubilant .

updated: 2020 (ac)

SELECTED LITERATURE

(red.) Jubileusz Olecczanina (W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi), „Tygodnik Olecki” 2004 nr 26 (340), s. 12-13
(red.) Skarbiec dobra. Chór „Gloria” na festiwalu „Confiteor” [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Postup. Lwowska gazeta codzienna” 2000 nr 111
Boss Roger Festival Frank Martin, „Revue Musicale de Suisse romande” 1991 nr 3, s. 181-183
Brzeźniak Marek Jubileusz z polskim akcentem [o przyznaniu godności doktora h.c. Akademii Muzycznej we Lwowie], „Ruch Muzyczny" 2009 nr 13, s. 9
Dziębowska Elżbieta Stankiewicz Jerzy w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Grabowski Wołodymyr Nasz prijatiel - Jerzy Stankiewicz, "Ukrainska Muzyczna Gazieta", (Kijów) 2005 nr 2 (kwiecień-maj)
Malatańska Agnieszka Szkoła krakowska przede wszystkim, [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Dziennik Polski” 2004 nr 117, s. 17
Pasternak T. Krakow i Witebsk objediniła muzyka. Gość naszej redakcji polski muzykolog Jerzy Stankiewicz, przewodniczący Krakowskiego Oddziału ZKP, mający rodzinne więzy z naszym miastem, „Narodnaje Słowa” 2001 nr 145, s. 8
Wawryszczuk Agata [red.] Kto jest kim w Krakowie? Jerzy Stankiewicz. Ankieta, „Dziennik Polski” 2003 nr 238, s. 13
Woźna-Stankiewicz Małgorzata 20 lat festiwalu muzyki współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Kraków 2008
Woźniakowska Anna Upór i żarliwość, „Kraków” 2009 nr 6, s. 34
Woźniakowska Anna Z sali koncertowej. W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi, „Dziennik Polski” 2004 nr 132, s. 31

PUBLICATIONS

books

Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz. Przewodnik biograficzny na otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, Zgorzelec-Görlitz, Meetingpoint Musik Messiaen, Musica Iagiellonica - Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków - Zgorzelec 2014
Олів’є  Месьян. Людина і мистець у Шталазі VІІІ А в Ґирліці przeł. Wołodymyr Hrabowski, Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki we Lwowie - Wydawnictwo „Poswit” w Drohobyczu, Lwów - Drohobycz 2019

 

discourses

Ile wykonań „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena odbyło się w Stalagu VIII A w Görlitz? Nowe fakty i hipotezy 70 lat później,  w: "Res Facta Nova" nr 12 (21), PTPN, Poznań 2011
Constantin Regamey: une polonité manifeste w: Constantin Regamey (1907-1982). Inventaire du fonds musical précédé du Catalogue des oeuvres (pod redakcją Jean-Louis Matthey, Martine Rey-Lanini), Bibliothèque Cantonale et Universitaire w Lozannie, Lozanna 1999
Dzieła Oliviera Messiaena i ich wykonania w Polsce w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Konstanty Regamey (1907-1982) – indywidualność poliwalentna w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata (pod red. Alicji Jarzębskiej i Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Konstanty Regamey (1907-1982) – polyvalentná indyvidualita w: K pocte Alexandra Moyzesa a L'udovíta Rajtera (pod red. L'ubomíra Chalupki), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratysława 2007
Konstanty Regamey w Szwajcarii w: Konstanty Regamey – oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30 maja 1987 (red. K. Tarnawska-Kaczorowska), Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988
Konstanty Regamey – nie utracona polskość w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70. rocznicę urodzin (pod red. Małgorzaty Woźny-Stankiewicz, Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej), Musica Igiellonica, Kraków 1999
„Litania do Najświętszej Maryi Panny” Floriana Dąbrowskiego z perspektywy twórczości litanijnej w: Melos. Logos. Etos. Materiały z sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987
„Litánia k Najsvätejšej Márii Panne" Floriana Dabrowského z perspektívy litániovej tvorby, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 128-134
Muzikołog i potrieba pierieżittja żiwoj muzyki [wykład doktorski w Akademii Muzycznej we Lwowie, 28 kwietnia 2009, opublikowany w zbiorze prac muzykologicznych] w: Kompozitor i suczasnist, Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Kijów 2009
O pierwszym wykonaniu „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena w Stalagu VIII A w Görlitz. Casus dzieła szczególnego w: Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej (pod red. Marty Szoki i Ryszarda D. Golianka), Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2009
Oddział Krakowski. Nasze dziesięciolecie, w Krakowie, Europie i za wschodnią granicą w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich, 1995-2005 (pod red. Izabeli Zymer), Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa 2006
Olivier Messiaen w Polsce w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Piotr Perkowski w Paryżu (1925-30) w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Mariana Borkowskiego), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Poglądy estetyczne Paderewskiego w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991 (pod red. Wojciecha Marchwicy, Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 1991
Śmierć Karola Szymanowskiego. O nieznanym dokumencie z kliniki du Signal w Lozannie w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i przyszłości (pod redakcją Zbigniewa Skowrona), Musica Iagellonica - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków-Warszawa 2007
Śpiew ptaków w muzyce Oliviera Messiaena w: Muzyka w muzyce. Spotkania muzyczne w Baranowie 1977 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Kraków 1980

 

articles

Olivier Messiaen à la guerre et en captivité au Stalag VIII A de Görlitz dans l’optique des recherches polonaises. Rectifications et compléments, w : « La Revue du Conservatoire de Paris » nr 7, CNSMDP, Paryż 2019; dostęp online : http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=2318
"Koncert poczwórny" 
Messiaena,
 "Ruch Muzyczny" 2019 nr 5,
Ascoli Piceno muzyczne i Sybilla, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 11,
Frank Martin to nie eklektyk, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 4,
Jak Messiaen stał się żołnierzem, "Ruch Muzyczny" 2017 nr 7-8,
Messiaen (Kanon XX/XXI), "Ruch Muzyczny" 2014 nr 4,
Szymanowski i Messiaen w Cannes, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 2,
Wspomnienie o Antonim Buchnerze, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 10,
Les derniers jours de Karol Szymanowski à Lausanne, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2010 nr 5, s. 18-19
Byliśmy także [inauguracja uroczystości 350-lecia Ślubów Króla Jana Kazimierza z Chórem Mariańskim we Lwowie, Drohobyczu i Mościskach], „Cracovia Leopolis” 2006 nr 2, s. 8-11, http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=327
Constantin Regamey et la genèse de sa personalité, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2007 nr 7/8, s. 6-7, http://www.musikzeitung.ch/pdf/Archiv_07_art_Regamey.pdf
Doslov, do wydania słowackiego pracy: Stefan Jarociński Debussy. Impresionizmus a symbolizmus (przeł. Vladimír Godár), Opus, Bratislava 1989
Frank Martin et la Pologne, „Revue Musicale de Suisse romande” 1990 nr 4, s. 195-206
Frank Martin et la Pologne w: Frank Martin. Musique et esthétique musicale. Actes du colloque de La Chaux-de-Fonds 1990 (pod red. Erica Emery), Yverdon-les-Bains 1995
Jedność duchowa spuścizny Regameya. Die geistige Einheit des Regamey-Erbes, „Secesja” 2006 nr 2, s. 48-56
„Kwartet na koniec Czasu” - legenda i sława, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 3, s. 6-8
„La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ” Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 74-79
Muzykowied iz Witebska [Boris de Schloezer], "Narodnaje Słowa" [Witebsk] 2002 nr 5, s. 5
Olivier Messiaen died on 27th April, 1992, Biuletyn 35th International Festival of Contemporary Music „Warsaw Autumn” '92, s. 1-5
Olivier Messiaen „Quatuor pour la fin du Temps”, [artykuł (także wersje fr., ang.) w książeczce do pierwszego w polskiej fonografii nagrania dzieła], CD Accord ACD 086-2, Warszawa 2001
Olivier Messiaen – Temat z wariacjami, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 1, s. 20-22
Postać brzmieniowa figur śpiewu ptaków w „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1979 nr 2, s. 33-78
„Quatuor pour la fin du Temps” von Olivier Messiaen, Via Regia Kontrovers – Dialog der Horizonte. w: Internationaler Workshop 2006 in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Dokumentation (pod red. Petera Baumgardta i Gerharda Müllera), Görlitz-Zgorzelec 2007
Świętosław Krawczyński i Olivier Messiaen. Pamiętne spotkanie w Stalagu VIII A w Görlitz, „Palestra Świętokrzyska” 2009 nr 9-10, s. 31-43, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/47_Palestra_Grudzie__2009.pdf
Wywołać przeżycie i wzruszenie [o Florianie Dąbrowskim], „Nurt” 1983 nr 7, s. 39-40

 

academic editions

6. - 21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków 1994-2009
6. - 22. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków, 1994-2010
Materiały VII Sesji muzykologicznej polsko-włoskiej poświęconej muzyce okresu romantyzmu. Warszawa, 11-12 września 1975 pod redakcją Michała Bristigera przy współpracy Jerzego Stankiewicza w: Pagine 4. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiani, Polska Rada Muzyczna. Consiglio Musicale Polacco. PWM, Kraków 1980
Message „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, ZKP Oddz. Kraków, Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 2002
Res Facta 9, PWM, Kraków 1982

 

encyclopedia entries

Berger Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement "a-b", PWM, Kraków 1998
Berger Roman w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Carapezza Paolo Emilio w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”, PWM, Kraków 2001
Cikker Ján w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”,, PWM, Kraków 2001
Dąbrowski Florian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Daniel-Lesur w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dubois Théodore w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 2007
Duparc Henri w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dupré Marcel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Fauré Gabriel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Jolivet André w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „h-i-j”, PWM, Kraków 1993
Konarski Adrian w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Korzeniowska Marzena w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Kozłowski Leopold w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku , Gdańsk-Warszawa 2005
Linde Hans Martin w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Longue Marguerite w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Jean w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Yvonne w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Martenot Ginette w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Messiaen Olivier w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2004
Popławski Eugeniusz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Poulenc Francis w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Pyzik Kazimierz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Regamey Konstanty w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Regamey Konstanty Kazimierz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rostand Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Samuel Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Sixta Jozef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Skoryk Myrosław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Stankowycz Jewhen w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm - ś”, PWM, Kraków 2007
Sydor Paweł w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk-Warszawa 2005
Szczerbakow Igor w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Szczetyński Aleksander w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Tesarowicz Szczepan w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Waligórska-Sirén Agnieszka w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Wilczyński Marek w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005

literatura wybrana

(red.)

, „Tygodnik Olecki” 2004 nr 26 (340), s. 12-13
(red.)

, „Postup. Lwowska gazeta codzienna” 2000 nr 111
Brzeźniak Marek

, „Ruch Muzyczny" 2009 nr 13, s. 9
Dziębowska Elżbieta

, PWM, Kraków 2007
Malatańska Agnieszka

, [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Dziennik Polski” 2004 nr 117, s. 17
Pasternak T.

, „Narodnaje Słowa” 2001 nr 145, s. 8
Wawryszczuk Agata [red.]

, „Dziennik Polski” 2003 nr 238, s. 13
Woźniakowska Anna

, „Kraków” 2009 nr 6, s. 34

publikacje

dissertations, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2009


, Musica Iagellonica - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków-Warszawa 2007


, Musica Iagellonica, Kraków 2007


, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratysława 2007


, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa 2006


, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988


, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987


, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 128-134


, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000


, Musica Igiellonica, Kraków 1999


, Bibliothèque Cantonale et Universitaire w Lozannie, Lozanna 1999


, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000


, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003


, Musica Iagellonica, Kraków 1991


, PWM, Kraków 1980


, Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Kijów 2009
articles


, Yverdon-les-Bains 1995

, Opus, Bratislava 1989

, „Revue Musicale de Suisse romande” 1990 nr 4, s. 195-206


, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/47_Palestra_Grudzie__2009.pdf


, Biuletyn 35th International Festival of Contemporary Music „Warsaw Autumn” '92, s. 1-5


, „Nurt” 1983 nr 7, s. 39-40


, „Muzyka” 1979 nr 2, s. 33-78


, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 74-79


, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 3, s. 6-8


, CD Accord ACD 086-2, Warszawa 2001


, „Cracovia Leopolis” 2006 nr 2, s. 8-11, http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=327


, "Narodnaje Słowa" [Witebsk] 2002 nr 5, s. 5


, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2010 nr 5, s. 18-19
editions, ZKP Oddz. Kraków, Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 2002


, ZKP Oddz. Kraków, Kraków 1994-2009


, Polska Rada Muzyczna. Consiglio Musicale Polacco. PWM, Kraków 1980


, PWM, Kraków 1982


, ZKP Oddz. Kraków, Kraków, 1994-2010
encyclopedic entries


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005

, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005

, PWM, Kraków 1997


, PWM, Kraków 2004


, PWM, Kraków 1998


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku , Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005


, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005


, PWM, Kraków 2001


, PWM, Kraków 2001


, PWM, Kraków 1984


, PWM, Kraków 1984


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 1984


, PWM, Kraków 1984


, PWM, Kraków 1993


, PWM, Kraków 1997


, PWM, Kraków 1997


, PWM, Kraków 1997


, PWM, Kraków 2000


, PWM, Kraków 2004


, PWM, Kraków 2004


, PWM, Kraków 2004


, PWM, Kraków 2004


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 2007


, PWM, Kraków 2007