Polmic - FB

kompozytorzy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Dariusz Przybylski,

organista i kompozytor; ur. 28 lipca 1984, Konin. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Koninie w klasie organów Hanny Stypułkowskiej (dyplom w 2003). W 2008 ukończył z Medalem „Magna cum Laude” kompozycję pod kierunkiem Marcina Błażewicza i grę na organach w klasie Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku akademickim 2006/2007, jako stypendysta programu Socrates/Erasmus, studiował w Hochschule für Musik w Kolonii – kompozycję w klasie Yorka Höllera, kompozycję elektroniczną u Hansa Ulricha Humperta, instrumentację pod kierunkiem Krzysztofa Meyera oraz grę na organach w klasie Johannesa Gefferta. W 2008 ukończył studia podyplomowe (Solistenklasse/Konzertexam) w klasie kompozycji Wolfganga Rihma w Hochschule für Musik w Karlsruhe oraz uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W roku aka­de­mic­kim 2012/13 w ramach sty­pen­dium Inter­na­tio­nale Ensem­ble Modern Aka­de­mie odbył stu­dia na kie­runku „muzyka współ­cze­sna” w Hochschule für Musik und Dar­stel­lende Kunst Frank­furt am Main pracując pod kierunkiem członków zespołu Ensemble Modern. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki.

Brał udział w Programie Promocji 13 Kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2007-2010). Otrzymał tytuły: Primus Inter Pares 2007 (II miejsce w województwie mazowieckim) oraz Primus Inter Pares 2008.

Brał udział w kursach mistrzowskich z zakresu kompozycji (u Olgi Neuwirth, Kurta Schwertsika, Paula Edlina, Dominica Muldowney’a, Rodericka Watkinsa, Philipa Wilby’ego), interpretacji muzyki organowej (u Karola Gołębiowskiego, Edgara Krappa, Gerharda Weinbergera, Garyego Verkade, Wolfganga Zerera) oraz improwizacji organowej (u Tomasza Adama Nowaka, Daniela Rotha).

Dariusz Przybylski jest laureatem wielu konkursów organowych, m.in.: w 2001 otrzymał II nagrodę (I nie przyznano) oraz Nagrodę Specjalną Mariana Sawy na IV Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX Wieku w Legnicy, w 2005 – Główną Nagrodę na VI Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (polska sekcja ISCM). Jako kompozytor uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 2002 – I nagrodę za Nisi Dominus na mezzosopran i chór żeński (2002) na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Patri Patriae” w Katowicach na utwór dedykowany Papieżowi Janowi Pawłowi II, w 2003 – wyróżnienie za Partitę „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy” na trąbkę i organy (2003) na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim towarzyszącym Conversatorium Organowemu w Legnicy, w 2004 – II nagrodę za Sześć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej na głos żeński i fortepian (2004) na XII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz II nagrodę (I nie przyznano) za Sequenza quasi una fantasia na organy solo (2004) na II Konkursie Kompozytorskim Mikołów 2004, w 2005 – I nagrodę za poemat Orfeusz i Eurydyka na fortepian solo (2005) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Miasta Wiedeń, I nagrodę za Konstrukcję na saksofon altowy solo (2005) na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz I nagrodę za Fünf Rilke-Lieder na kontratenor i kwartet smyczkowy (2005) na XIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku, w 2006 – III nagrodę za ten sam utwór na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung w Wiedniu, wyróżnienie za Berceuse na skrzypce i fortepian (2004) na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz w Łodzi, I nagrodę za ...the rest is silence... na dwa fortepiany i perkusję op. 23 (2005) na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, I nagrodę za utwór Fanfara Clamare na organy (2006) i II nagrodę za utwór Entrata e Chaconne na organy (2006) na I Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim Pro Organo, II nagrodę za The Times of the Returns na fortepian (2006) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, I nagrodę za Missa brevis na chór mieszany i organy (2006) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Mikołów 2006, w 2008 – II nagrodę za …et desiderabunt mori… na chór mieszany (2008) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra w Częstochowie oraz II nagrodę za Drei Formen na altówkę solo (2007) na 49. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. Ponadto otrzymał Stypendium Fundacji ZE PAK Młode Talenty (2003), Stypendium Ministra Kultury (2003, 2006, 2009), Stypendium Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (2005), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Stypendium Keimyung Research Foundation (2006), Stypendium Socrates/Erasmus (2006), Stypendium Młoda Polska (2007), Stypendium Telewizji Polskiej (nagroda w programie Dolina Kreatywna, 2008), Stypendium DAAD (2009/2010), Fundacji Deutsche Bank w programie Akademie Musiktheater heute (2011-13), Internationale Ensemble Modern Akademie 2012/13, Kunststiftung NRW (2013).

Dariusz Przybylski jako organista koncertował w wielu miastach Polski oraz za granicą. W jego repertuarze szczególne miejsce zajmuje muzyka nowa, na swoim koncie ma wiele prawykonań. Występuje również jako improwizator.

Jego utwory zostały zarejestrowane na kilkunastu płytach kompaktowych (DUX, Megavox, POLMIC, Requiem Records), z czego cztery z nich poświęcone są w całości twórczości Dariusza Przybylskiego.

Jego kompozycje dostępne są za pośrednictwem wydawnictwa Verlag Neue Musik w Berlinie.
W 2006 brał udział w międzynarodowym projekcie kompozytorskim Mozart Pyramid, odbywającym się w Canterbury (Wielka Brytania) z okazji roku Mozartowskiego, oraz w projekcie 60 zamówień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich.

Od 2008 wykłada na macierzystej uczelni. Wykładał gościnnie w Nowym Jorku, Hamburgu, Stambule, Rzymie i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 prowadził klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu, Korea Południowa. 

W roku 2009 został zaproszony w charakterze composer in residence do Mittersill (Austria) - Komponisten Forum Mittersill kofomi, w roku 2010 do Bad Ischl (Austria) - International Composers' Academy, a w roku 2012 do Niżnego Nowgorodu (Rosja) - Scratch-Cantatas Festival. W sezonie 2012/13 Dariusz Przybylski był kompozytorem-rezydentem berlińskiego zespołu wokalnego Phønix16.

W latach 2008-12 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (członek Zarządu), ZAiKS (wiceprzewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych) oraz Związku Kompozytorów Polskich (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego).

W roku 2008 był dyrek­to­rem Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kom­po­zy­tor­skiego im. Kazi­mie­rza Serockiego w War­sza­wie, a od roku 2012 jest dyrek­to­rem Kon­kursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wyko­naw­ców w Radziejowicach.  Od roku 2016 jest kuratorem programu Muzyka Naszych Czasów, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Akademia im. K. Pendereckiego.

W roku 2012 dr Dariusz Przy­byl­ski został wybrany na sta­no­wi­sko pro­dzie­kana Wydziału Kom­po­zy­cji, Dyry­gentury i Teo­rii Muzyki Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie.

aktualizacja: listopad 2017 (iz)

Strona internetowa kompozytora: www.dariuszprzybylski.eu

kompozycje

Tryptyk na organy op. 1 (2001)
Nisi Dominus na sopran i chór żeński op. 2 (2002)
Kwartet Pokój na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele op. 3 (2002)
Chorały na fortepian i orkiestrę smyczkową op. 4 (2002)
Vivatto na flet i fortepian op. 5 (2002-03)
Laudate pueri na chór mieszany a cappella op. 6 (2003)
Bogurodzica na organy op. 7 (2003)
Ave maris stella na chór mieszany a cappella op. 8 (2003)
Partita „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy” na trąbkę i organy op. 9 (2003)
Salve Regina na chór mieszany a cappella op. 10 (2003)
Ex nihilo nihil na organy op. 11 (2003)
Trzy sonety na baryton, obój, wiolonczelę i wibrafon op. 12 (2003-04)
Sequenza quasi una fantasia [wersja I] na organy op. 11b (2004)
Introitus, Hymnus et Alleluia na baryton i organy op. 13 (2004)
Sześć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej na głos żeński i fortepian op. 14 (2004)
Dwie pieśni wielkopostne na chór mieszany a cappella op. 15 (2004)
Out of the Labirynth na fortepian op. 16 (2004)
Berceuse na skrzypce i fortepian op. 17 (2004)
Morpheus-Saxophone Quartet na kwartet saksofonowy op. 18 (2004)
Sequenza quasi una fantasia [wersja II] na perkusję i organy op. 11c (2004)
Missa brevis [wersja I] na chór żeński i organy op. 19 (2005)
Orfeusz i Eurydyka, poemat na fortepian op. 20 (2005)
Konstrukcja na saksofon altowy op. 21 (2005)
Fünf Rilke-Lieder na kontratenor i kwartet smyczkowy op. 22 (2005)
...the rest is silence... na dwa fortepiany i perkusję op. 23 (2005)
Koncert na klawesyn i orkiestrę op. 24 (2006)
Gesualdo on Atlantis na zespół kameralny op. 26 (2006)
Cantata in honorem Sancti Bartholomaei na baryton, chór, blachę, perkusję i organy op. 27 (2006)
Missa brevis [wersja II] na chór mieszany i organy op. 19b (2006)
The Times of the Returns na fortepian op. 20b (2006)
Fanfara Clamare na organy op. 25 (2006)
Eine kleine Morgenmusik na kwintet klarnetowy op. 28 (2006)
Entrata e Chaconne na organy op. 29 (2006)
Inexprimable na zespół kameralny op. 30 (2007)
Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy na orkiestrę smyczkową i perkusję op. 31 (2007)
Nekyia na perkusję i 4 puzony op. 32 (2007)
Métamorphose de l’esprit – I Sonata wiolonczelowa op. 33 (2007)
Hommage à Josquin, koncert na flet, orkiestrę smyczkową, perkusję i dźwięki elektroniczne op. 34 (2007)
Rituals na 2 perkusje op. 35 (2007)
Subkontur na perkusję i dźwięki elektroniczne op. 36 (2007)
Cinq Pièces en Concert na trio fortepianowe op. 37 (2007)
Cinq Pièces en Concert na saksofon altowy, wiolonczelę i fortepian op. 37b (2007)
Praeambulum na organy op. 38 (2007)
Drei Formen na altówkę solo (2007)
...et desiderabunt mori... na chór mieszany op. 39 (2008)
Orchesterstück na orkiestrę symfoniczną op. 40 (2008)
Miserere na 11-głosowy zespół wokalny op. 41 (2008)
Warum? na taśmę op. 42 (2008)
Baru-kataa na dwie wiolonczele, darabukę, wirtualny theremin i dźwięki elektroniczne op. 43 (2008)
Medeas Träume na skrzypce, klarnet basowy, perkusję i fortepian op. 44 (2008)
Dum medium silentium na sopran i organy op. 45 (2008)
Concerto Festivo na organy dla dwóch wykonawców i orkiestrę kameralną op. 46 (2008)
Manhattan Medea op. 55, opera kameralna na 5 solistów i 6 instrumentalistów * (2008-2011)
Orchesterstück Nr. 2 na orkiestrę symfoniczną op. 46 (2009)
Óneiros – Koncert skrzypcowy na skrzypce i orkiestrę smyczkową op. 47 (2009)
Schübler Choräle op. 48 na organy (2009)
Discours op. 49 na wiolonczelę i akordeon (2009)
Toxiuh molpilia op. 50 na 12 saksofonów (2009)
In shadow of Emily D. op. 51, miniatura na fortepian (2009)
Bagatellen op. 52 na flet (basowy), klarnet basowy, altówkę i wiolonczelę (2009)
Dreamming Tiffany before the breakfast op. 53 na saksofon sopranowy i organy (2009)
Wasserstimmen op. 54, opera kameralna na 5 solistów i 5 instrumentalistów (2010)
Tombeau op. 56, na klawesyn (2010)
Le Petit Livre de Clavecin op. 57 na klawesyn (2010)
Onyx op. 58 na dwa flety (2010)
Abrenuntio op. 59 na tubę, flet, klarnet, perkusję i fortepian (2010)
We will all laugh at gilded butterflies op. 60 na saksofon altowy, perkusję i fortepian (2010)
Apollo op. 61 na baryton i perkusistę (2010)
échange op. 62 na 10 fortepianów i orkiestrę symfoniczną (2010)
Discours II op. 63 na klarnet, gitarę elektryczną, wiolonczelę i akordeon (2010)
κατάβασις (Katabasis) op. 64 na orkiestrę symfoniczną i 20 młodych wykonawców (2010)
Parafraza Preludium op. 28 nr 22 Chopina bez nr op. na flet, obój, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2010)
Ergos op. 65 na wiolonczelę i fortepian (2010)
Dwie myszy i kot op. 66, opera kameralna na 3 solistów i 14 instrumentalistów (2010)
... denn ich steure mit meinen Genossen über das dunkle Meer zu unverständlichen Völkern... Koncert na akordeon i orkiestrę op 67 (2011)
σκιαμαχια (skiamachia) op. 68 na perkusję solo (2011)
έλλειψη (élleipsi) op. 69 na saksofon sopranowy lub barytonowy i akordeon (2011)
Broch Lieder op. 70, 9 pieśni na głos i fortepian (2011)
Sonata da chiesa op. 72 na akordeon (2012)
Red, Yellow, Red. Hommage à Mark Rothko op. 73 na 22 instrumenty smyczkowe (2012)
Brise marine op. 74 na zespół wokalny do poezji Stéphane Mallarmé (2012)
Four Darks in Red op. 75 na wiolonczelę i orkiestrę (2012)
Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem op. 76 na 12 głosów a cappella (2013)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę op. 77 (2013)
Chamber Concerto op. 78 na 15 instrumentów (2013)
Musical-Land op. 79, opera kameralna na 4 solistów, chór dziecięcy i orkiestrę kameralną (2013)
Fall op. 81 opera kameralna na 2 solistów, zespół wokalny i zespół instrumentalny (2013)
π [pi] Klavierstück I op. 80 na fortepian i krotale ad libitum  (2013)
Secco op. 82 na wiolonczelę solo (2014)
Murals. Hommage à Mark Rothko op. 83 na akordeon, fortepian i orkiestrę symfoniczną (2014)
Red on Maroon. Hommage à Mark Rothko op. 84  na akordeon i fortepian (2014)
Orphée. Tragédie lyrique en musique op. 85 opera na solisów, zespół wokalny, chór i orkiestrę symfoniczną (2015)
Musica in forma di rosa. Omaggio a Pasolini op. 86 na skrzypce i orkiestrę (2015)
Up op. 87 na skrzypce (2015)
Sonnet XXII op. 88 na sześć głosów (2015)
Figure veneziane op. 89 na flet solo (2015)
Lutosławski Variations op. 90 na organy (2015)
Musica della notte. Omaggio a Pasolini op. 91  na perkusję i orkiestrę (2016)
Heureusement op. 92 na orkiestrę symfoniczną (2016)
Fontana di amore per nessuno. Omaggio a Pasolini op. 95 na saksofon, sopran chłopięcy i orkiestrę symfoniczną (2017)
Dla Władka na klawesyn (2017)
Phoenix op. 96 na perkusję (2017)
Explosion / Description op. 97 na 2 recytatorów, zespół wokalny, 5 instrumentów i elektronikę (2017)
Out op. 98 na wiolonczelę (2017)
Three Friends on the Coast of the Same River op. 99 nano-opera dla dzieci na głosy, zabawkowy fortepian, zabawkowe dzwonki, metronom i gitarę (2017)
Chansons d'Apollon op. 100 na mezzosopran, akordeon i wiolonczelę (2018)
Zachodzi słoneczko op. 101 na chór (24 głosy) (2018)
Ich war ich bin, aber ich werde nie wieder sein op. 102 na trąbkę solo i 13 instrumentów (2018)
Rigaudon op. 103 koncert na ćwierćtonowe organy Hammonda i orkiestrę symfoniczną (2019)
Anhelli op. 104 opera-misterium do słów Juliusza Słowackiego (2019)