Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Paweł Strzelecki,

kompozytor i teoretyk muzyki; ur. 27 listopada 1975, Zielona Góra. W latach 1995-2002 studiował teorię muzyki (2000 – dyplom z wyróżnieniem) i kompozycję (2002 – również dyplom z wyróżnieniem) – w klasie prof. M. Borkowskiego (1997-99) i prof. Z. Bagińskiego (1999-2002) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W roku 2003 brał udział w Międzynarodowym Wakacyjnym Kursie Kompozytorskim PTMW (wykłady prowadzili m.in. A. Hilborg, L. Francesconi, L. Zielińska, Z. Bargielski), w 2010 i 2012 - w Irish Composition Summer School w Dublinie (wykładowcy: 2010 - Martin O’Leary, Kevin O’Connell, Kevin Volans, John McLachlan, Ian Brabazon, 2012 -  Martin O’Leary, Kevin O’Connell, Bent Sørensen), w 2011 - w kursie kompozytorskim pisania na orkiestrę symfoniczną podczas International Music Festival – Aberystwyth Music Centre, Walia (klasy mistrzowskie: John Metcalf i Gareth Churchill), w 2013 - w Dartington International Summer School, Wielka Brytania (klasy mistrzowskie prowadził: Dominic Muldovney), w 2015 - w kursie kompozytorskim podczas ‛Livorno Music Festival we Włoszech (klasy mistrzowskie prowadził Christopher Austin) oraz w American Academy w Berlinie (lekcję prywatną poprowadził: Elliott Sharp).

W latach 1997-99 uczył się gry na organach pod kierunkiem prof. J. Dziubińskiego, a w roku akademickim 1997-98 improwizacji fortepianowej pod kierunkiem prof. S. Esztényiego.

W 1997 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najwyższą średnią ocen na I wydziale Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w 2002 zdobył III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim dla Studentów Akademii Muzycznych zorganizowanym przez Katedrę Kameralistyki i Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie za Małą suitę na 2 trąbki i 2 puzony (2001) – utwór został wykonany w ramach koncertu Warszawskiego Oddziału ZKP podczas „Warszawskiej Jesieni” 21 września 2004, w kwietniu 2002 jego Epizody na taśmę (2001) zostały rekomendowane jako polski utwór na „Światowe Dni Muzyki 2003” w Słowenii, w grudniu 2002 otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji 140 rocznicy budowy organów w kościele Św. Wojciecha w Mikołowie za Koncert na organy, kotły i orkiestrę smyczkową (2002), we wrześniu 2004 – I nagrodę (ex aequo) na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za Piano Quintet (2003), w maju 2008 – III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji Roku Herbertowskiego 2008, zorganizowanym przez Fundację Kultury Bałtyckiej PROBALTICA i Związek Kompozytorów Polskich pod patronatem Prezydenta RP za Przesłuchanie Anioła na baryton i fortepian do słów Zbigniewa Herberta (2008), a w kwietniu 2009 roku – najwyższe z trzech przyznanych wyróżnień na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za Summer Dreams na 14 wykonawców i taśmę (2008).

W latach 2001-2005 przygotował i obronił pod kierunkiem prof. Zbigniewa Skowrona pracę doktorską („Nowy romantyzm” w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975) w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem ośmiu haseł w Almanachu kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie pod redakcją Alicji Gronau-Osińskiej i dziesięciu biogramów w słowniku Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod red. Marka Podhajskiego (hasła na temat następujących twórców: Krzysztof Baculewski, Zbigniew Bagiński, Paweł Buczyński, Andrzej Chorosiński, Jan Fotek, Stefan Kisielewski, Zygmunt Krauze, Stanisław Krupowicz, Maciej Małecki, Stanisław Moryto, Zbigniew Rudziński, Izabela Targońska oraz Tadeusz Wielecki). W marcu 2008 roku udzielił wywiadu dla Programu II Polskiego Radia na temat twórczości Zbigniewa Rudzińskiego, a roku 2011 - dla Marii Pawlik: Czy muzyka się kiedyś skończy? (portal rebelya.pl).

W latach 2002-2004 pracował w PWSM II stopnia im. F. Chopina w Sochaczewie, gdzie odbył staż uzyskując stopień nauczyciela kontraktowego. Prowadził tam zajęcia z harmonii, kształcenia słuchu, zasad i historii muzyki. W latach 2003-2014 pracował na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (od roku 2008 - UMFC), gdzie wykładał analizę dzieła muzycznego XX i XXI w., czytanie partytur, historię form muzycznych XIX-XXI w., historię kontrapunktu, instrumentację, kontrapunkt dla dyrygentów, kontrapunkt dla organistów, literaturę muzyczną XIX w., literaturę muzyczna XX i XXI w., propedeutykę muzyki fortepianowej XX i XXI w., technologia pracy naukowej, współczesne techniki kompozytorskie i udzielał konsultacji prac magisterskich dla obcokrajowców. Prowadził wykłady popularyzujące muzykę i jej recepcję. W roku 2010: Polskość w muzyce Fryderyka Chopina, Nowa Sól, Biblioteka Miejska (maj 2010); w 2012: Dokąd zmierza muzyka nowa, Nowa Sól, Biblioteka Miejska (czerwiec, 2012); w 2014: Podstawy kształcenia słuchu, wykład podczas kursów muzycznych ‟Jazz in Badia 2014. Campus Sperimentale di Musica e Scienze, Abbazia di Santa Maria Annunziata” zorganizowanych przez AvantGarde Music School di Rosalba Lazzarotto, Mandanici, Włochy (wrzesień 2014) i w 2015: Współczesne techniki kompozytorskie, cykl trzech wykładów w Liceo Musicale ‟E. Ainis” – wydarzenie zorganizowane przez Associazione Musicale Vincenzo Bellini, Mesyna, Włochy (13, 20 i 27 listopada 2015).

Jego utwory były grane w Polsce i za granicą: w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, we Włoszech, w Niemczech, na Białorusi, i Ukrainie.

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Society for Music Theory.

Oficjalna strona kompozytora: http://pawelstrzelecki.wixsite.com/music 

aktualizacja: luty 2018 (iz)

kompozycje

Nokturn na fortepian (1990)
Góry na fortepian (1993)
Preludium i fuga w stylu Bacha na fortepian (1994)
Sitowie na baryton i fortepian do słów Juliana Tuwima (1995)
Preludium na fortepian (1995)
Miniatura na klarnet i skrzypce (1996)
Burleska na 27 wykonawców (1997)
Suita na klarnet solo (1997)
Pater Noster na chór mieszany (1997)
Trio fortepianowe (1998)
Rekonstrukcja pieśni Kazimierza Twardowskiego pt. Jesienią na sopran i fortepian do słów Lucjana Rydla (1998)
5 pieśni do sł. Kazimiery Iłłakowiczówny na mezzosopran i orkiestrę  (1998, 2017)
Retrospekcje na fortepian (1999)
1944. Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej na flet, klarnet, fagot, róg, trąbkę, fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2000)
Sonata na skrzypce i fortepian (2000)
2 Etiudy na perkusję (2000)
Szkic Wielkopostny na orkiestrę smyczkową (2001)
Suplikacja na orkiestrę symfoniczną (2001)
Kwartet smyczkowy (2001)
Mała suita na 2 trąbki i 2 puzony (2001)
Etiuda na taśmę (2001)
Episodes na taśmę (2001)
Koncert na organy, kotły i orkiestrę smyczkową (2002)
Msza na solistów, chór i orkiestrę (2002)
Bogurodzica na chór mieszany i organy (2003)
Hymn Św. Franciszka na baryton i fortepian (2003)
Ostinatoes and Chords na klarnet i gitarę (2003)
Kwintet fortepianowy (2003)
9 Etiud na klarnet solo (2003)
Toccata, Passacaglia i Fuga na organy (2006)
O nata lux na chór mieszany i organy (2006)
Sinfonietta (After Hours) na orkiestrę (2006)
9 Pieśni do słów Jana Kochanowskiego na baryton i fortepian (2007)
Sonata fortepianowa (2007)
Zdrowaś Mario na chór a cappella (2007)
12 Preludiów na fortepian (2007)
Przesłuchanie Anioła do słów Zbigniewa Herberta na baryton i fortepian (2008)
Mood Swings na organy i kwintet dęty blaszany (2008)
Fanfara na organy (2008)
Summer Dreams na 14 wykonawców i taśmę (2008)
Textures na dwa fortepiany i na dwóch perkusistów (2009)
In the Beginning was Chaos na taśmę (2009)
Ballada na fortepian (2009)
Sonata na obój i fortepian (2009)
Vagabond Music na kwintet gitarowy (2010)
Smoleńsk 2010 na taśmę (2010)
Elegia. Pamięci 17 września 1939 na orkiestrę dętą (2010, 2012)
Calling All Heroes Souls na trąbkę i kwartet smyczkowy (2011)
Voices from Old Poland na orkiestrę kameralną (2011)
Polish Chronicles 2010-2011 na taśmę (2011)
Kwintet dęty (2011, 2012)
Koncert na fortepian i orkiestrę (2012)
II Kwartet smyczkowy (2012)
Tryptyk na klarnet basowy, wibrafon i akordeon (2012)
9 bagatel na fortepian (2012)
3 Spanish Songs na sopran i fortepian do sł. Gustava Adolfa Becquera (2013)
Sensibility na sopran i fortepian do sł. Roberta Burnsa (2013)
Sonata na flet i fortepian (2013)
Reflections na harfę (2013)
Sonata na saksofon altowy i fortepian (2014)
Avrei voluto na mezzosopran i fortepian do sł. Eugenia Montale (2015)
Toccata na organy (2015)
Fantasy na gitarę (2015)
Sonata na tubę i fortepian (2015)
Sonata na waltornię i fortepian (2015)
Sonata na wiolonczelę i fortepian (2015)
Suita na flet i saksofon altowy (2015)
Marsz z Suity “Dziadek do orzechów” op. 71 (1892) Piotra Czajkowskiego – aranżacja na zespół instrumentalny: flet, 2 trąbki, skrzypce, skrzypce łatwe, perkusja, gitara, harfa, fortepian na cztery ręce (2015)
Lupi na baryton i fortepian do sł. Zbigniewa Herberta; przekł. na jęz. wł.: Valeria Rossella (2016)
Walc kwiatów z Suity “Dziadek do orzechów” op. 71 (1892) Piotra Czajkowskiego – aranżacja na zespół instrumentalny: flet, 2 trąbki, skrzypce, skrzypce łatwe, perkusja, gitara, harfa, fortepian na cztery ręce (2016)
Sonata na trąbkę i fortepian (2017)
Sonata na altówkę i fortepian (2017)
4 pieśni na sopran i fortepian do sł. Eugenio Montale (2017)
Imagined Isles na 2 harfy celtyckie (2017)
Symphony No. 1 "The Serious" for orchestra (2017)
Duo na altówkę i waltornię (2018)
Sonata na puzon i fortepian (2018)
Sonata na klarnet i fortepian (2018)
Symphony No. 2 "The 4 Places in Time&Space" for orchestra (2018)
Sonata na fagot i fortepian (2018)
Sonata na harfę (2019)
4 pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Giovanniego Pascoli (2019)
Sonata na rożek angielski i fortepian (2019)
Symphony No. 3 "The Summer" for orchestra (2019)

publikacje

książki

„Nowy romantyzm” w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975, Musica Iagellonica, Kraków 2006
rozprawy

Poglądy Zygmunta Mycielskiego na awangardę muzyczną drugiej połowy XX wieku w: Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej (red. Grzegorz Oliwa), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008
Kwintet fortepianowy [Pawła Strzeleckiego] w: Muzyka kameralna kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina. IV Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna, Warszawa 2006
Przeszłość w twórczości kompozytorów polskich pierwszej połowy XIX wieku w: Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku (pod red. Wojciecha Nowika), Akademia Muzyczna, Warszawa 2006
artykuły

A Few Pictures Zbigniewa Bagińskiego w: Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2009
Idea programowości w moich pieśniach, "Forum muzykologiczne 2009. Odwieczne pieśni w muzyce, kulturze i w człowieku. Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci", Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 2009
Emocja kontrolowana Wywiad z Aleksandrem Lasoniem, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 18, s. 12-13
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową Stanisława Moryto, „Heksis” 2000 nr 4, s. 57-67
Nowy romantyzm w muzyce amerykańskiej. Spojrzenie na narrację w: Nowa muzyka amerykańska (pod red. Jana Topolskiego), ha!art, Kraków 2010
Zawiść?, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 12, s. 4-6
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Rekonstrukcja pieśni Kazimierza Twardowskiego pt. Jesienią na sopran i fortepian do słów Lucjana Rydla (1998) w: Jacek Juliusz Jadacki Kazimierz Twardowski. Filozofia i muzyka [książka z CD], Semper, Warszawa 2005
hasła encyklopedyczne

[10 biogramów] w: Kompozytorzy polscy 1918-2000 (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna, Gdańsk-Warszawa 2005
[8 haseł] w: Almanach kompozytorów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna, Warszawa 2004