Polmic - FB

indeks osób (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Sławomir Olszamowski,

kompozytor i pedagog; ur. 26 lipca 1953, Wrocław. W latach 1975-82 studiował kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego i Edwarda Bogusławskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Swoje wykszałcenie uzupełniał podczas warsztatów kompozytorskich w Kazimierzu na Wisłą, Borovetz (Bułgaria), Moskwie i St. Petersburgu. Poza tym odbywał prywatne konsultacje u Witolda Lutosławskiego.
Jest laureatem konkursów kompozytorskich: II nagrody za Muzykę koncertującą „Oczekiwanie” na trio stroikowe i kwartet smyczkowy (1984) na Konkursie Młodych Kompozytorów w Warszawie oraz III nagrody za Bułgarską Fantazję na perkusję solo i orkiestrę (2004) na Konkursie Kompozytorskim „Perkussion in 7/8 2004” w Płowdiw w Bułgarii. Ponadto w 2003 film Goldgarten w reżyserii Saschy Bruhn z jego muzyką zdobył główną nagrodę na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Berlinie.
Utwory Sławomira Olszamowskiego były wykonywane na wielu znaczących festiwalach muzyki współczesnej, m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Trybuny Kompozytorów Śląskich, zaś jego cykl Łańcuch Przeciwieństw na orkiestrę kameralną (1998), wykonywany wielokrotnie przez Orkiestrę Muzyki Nowej pod dyrekcją Aleksandra Lasonia, został sfilmowany przez Telewizję Polską.

aktualizacja: marzec 2009

kompozycje

Preludia i utwór na klarnet solo (1979)
Muzyka koncertująca „Oczekiwanie” na trio stroikowe i kwartet smyczkowy (1984)
Rapsodia chorałowa na wielką orkiestrę (1986)
Cantabile quasi parlando na skrzypce i fortepian * (1988)
Tren VIII Jana Kochanowskiego na chór mieszany * (1997)
Medytacje instrumentalne z cyklu Łańcuch Przeciwieństw na orkiestrę kameralną * (1998)
Homo-homini... z cyklu Łańcuch Przeciwieństw na orkiestrę kameralną * (1998)
Quintet 144 MM. na akordeon koncertowy i kwartet smyczkowy (1999)
DARANO na chór mieszany a capella (2000)
Osiem miniatur fortepianowych (2000)
Four Parts for Strings na orkiestrę smyczkową (2004)
Bułgarska Fantazja na perkusję solo i orkiestrę (2004)
Kwartet smyczkowy w uznaniu dla J. S. Bacha (2007)
Veronica dla orkiestry „de erepijs” (bigband) (2009)